Súkromné gymnázium Lučenec

Ako u nás zvoní na hodiny?

 1. hodina 7:50  - 8:35
 2. hodina 8:45  - 9:30
 3. hodina 9:50  - 10:35
 4. hodina 10:45  - 11:30
 5. hodina 11:40
 - 12:25
 6. hodina 12:35  - 13:20
 7. hodina 13:50  - 14:35
 8. hodina 14:40
 - 15:25
 
AKTUALITY

Nové web stránky

Výsledky prijímacieho konania na 8 ročné gymnázium

 

Hodnotiaca tabuľka 8 ročné gymnázium 
Číslo Kód žiaka Spolu úspešnosť prijatie
1 CK01O 181,89 úspešný prijatý
2 PO33J 179,86 úspešný prijatý
3 KJ50N 178,42 úspešný prijatý
4 CS20O 177,39 úspešný prijatý
5 HM27G 170,27 úspešný prijatý
6 DN41E 161,21 úspešný prijatý
7 WF10M 159,74 úspešný prijatý
8 YG73Q 159,71 úspešný prijatý
9 GS31U 158,8 úspešný prijatý
10 EV66W 156,69 úspešný prijatý
11 AE22J 155,77 úspešný prijatý
12 WP74X 149,24 úspešný prijatý
13 FI11C 145,21 úspešný prijatý
14 TD72S 143,71 úspešný prijatý
15 VO14O 143,51 úspešný prijatý
16 EY36O 136,56 úspešný prijatý
17 GO11G 135,68 úspešný prijatý
18 YO80D 128,09 úspešný prijatý
19 XH31Q 125,59 úspešný prijatý
20 EW10G 123,5 úspešný prijatý
21 JT67J 118 úspešný prijatý
22 OG40N 108,5 úspešný prijatý
23 VA06M 90,34 neúspešný neprijatý
24 YB31D 0 neúspešný neprijatý
25 UC46D 0 neúspešný neprijatý

2. kolo prijímacieho konania

Súkromné gymnázium vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na štvorročný študijný odbor.

Počet voľných miest :16

Podávanie prihlášok je možné do 19. júna 2020, poštou na adresu

Súkromné gymnázium,

Gemerská cesta 1,

984 01 Lučenec

Prihlášku zabezpečí základná škola, ktorú navštevuje váš syn/dcéra

Prijímacie konanie na 8-ročné štúdium

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva k prijímaciemu konaniu na 8-ročné gymnáziá Vám oznamujeme, že prijímacie konanie na Súkromné gymnázium sa bude konať:

 

15. júna 2020 (pondelok) pre tých uchádzačov, ktorí na prihláške uviedli 1. termín  

18. júna 2020 (štvrtok) pre tých uchádzačov, ktorí na prihláške uviedli 2. termín.

 

Bližšie informácie Vám budú zaslané v pozvánke na Vaše emailové adresy do 10. júna 2020.

Kritériá Príjímacieho konania

 

Blžšie informácie:

Ing. Katarína Molnárová 
riaditeľka Súkromného gymnázia v Lučenci

molnarova@sgymlc.sk
0905 644 514

/galeria/2019_2020/Rozlucila_sa_dalsia_nasa_oktava.../P1060946.JPG

Rozlúčila sa ďalšia naša oktáva...

28. mája 2020 naši oktávania posledný krát postávali nedočkavo pred školou s kyticami, ako v prvý školský deň. Veselí i smutní ...zrejme si už uvedomovali, že je koniec jednej etapy ich života- ktorá bola určite krásna, hravá, veselá a jej koncom preplávali, ako ryby v mori a asi ani sami netušili, že sa to udeje tak ľahko, bez stresu a veľkých výkonov v tejto divnej –korona dobe... Cítili sa tu prijemne. Vychutnávali si posledný zábavný a zároveň nostalgický deň na našej škole. Nechýbali príhovory, poďakovania, odovzdávanie diplomov, slzičky dojatia, spoločná fotka, rozlúčka...Uzavreli 8ročnú púť na Súkromnom gymnáziu a môžu si začať plniť svoje sny.
Držíme vám všetkým palce a prajeme veľa šťastia vo vašej novej etape života. Fotky
HK

Výsledky prijímacieho konania na 4 roč. gymnázium 1. a 2. termín 1. kolo

Všetci uchádzači o štvorročné štúdium v prvom kole prijímacieho konania, ktorí si podali prihlášku na Súkromné gymnázium v Lučenci, splnili podmienky pre prijatie a sú prijatí.

galeria/2019_2020/Beh_MRSTEFANIKA_/IMG_20200519_195443.jpg

LUČENEC ZAŽIL NEOBVYKLÉ BEŽECKÉ PRETEKY, KDE OBSADILI NAŠE DVE ŠTUDENTKY Sgym CENNÉ MIESTA.

Mesto Lučenec odmenilo účastníkov Štefánikovej bežeckej výzvy, ktorá bola tentokrát úplne iná, ako sme boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch. Bežci mali možnosť po dobu jedného týždňa odbehnúť okruh v parku a zaslať výsledný čas na stránku mesta Lučenec. Výzvu prijali aj naši študenti Sgym Lučenec, kde v kategórií staršie žiačky obsadili 1.miesto Lili Kristína Krížová (čas 7:56) a 2.miesto Veronika Vinarčíková (čas 8:40 ).
Do Štefánikovej výzvy sa tento rok zapojilo viac ako 140 bežcov a nordic WALKEROV z celého mesta Lučenec . Mesto Lučenec odmenilo v každej kategórii prvých troch. Samospráva tak celkovo rozdala 29 diplomov a vecných balíčkov, ktoré obsahovali knižky, tričká a ďalšie reklamné predmety mesta.
Ďakujeme touto cestou obidvom študentkám za úspešné a vzorné reprezentovanie našej školu. Fotky

/galeria/2019_2020/Vitaz_SOC/Sofka___fotka.jpg

Cesta Sofie Gregorovej s prácou SOČ k 2. miestu na celoštátnom kole

Napriek pandémii a dištatnčnej forme tohtoročného 42. ročníka SOČ sme sa tešili už z odovzdania stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú autorka Sofia Gregorová - študentka oktávy - napriek mnohým povinnostiam maturitného ročníka dokončila a aktualizovala. Jej výskum verejných budov v Lučenci z hľadiska prístupnosti a bezbariérovosti trval od roku 2016. Spájal v sebe dobrovoľnícku činnosť, prácu s odborníkmi, spoluprácu s majiteľmi budov, navrhovanie prijateľných riešení a tým uľahčenie pohybu pre fyzicky postihnuté osoby v našom okolí, štúdium zákonov, nariadení, odbornej literatúry, porovnávanie stavu v Lučenci a na Slovensku v jednotlivých okresných mestách. Jej výskum bol aj súčasťou správy pre ombudsmanku SR v konkrétnom období.
Naša radosť sa znásobila 17.4., keď sme sa z výsledkovej listiny 17. odboru SOČ - psychológia, pedagogika, sociológia - dozvedeli, že Sofi obsadila s prácou 1. miesto a postupuje na celoštátne kolo. Komisie práce zhodnotili a vysoko ocenili okrem odbornosti, formy, argumentácie, dokumentačného materiálu aj praktický prínos prác umiestnených na prvých priečkach. Sofia Gregorová( medzitým už absolventka nášho Súkromného gymnázia) sa objavila vo výsledkovej tabuľke na krásnom 2. mieste zo 16 prác.
Jej cesta k tomuto výsledku viedla nielen cez vždy výnimočné študijné výsledky vo všetkých predmetoch, ale už v kvarte sa umiestnila na 2. mieste v okresnom kole OSJL, v kvinte vyhrala školskú trojmesačnú čitateľskú súťaž a získala titul KNIHOMOĽ I., v sexte vyhrala KK OSJL a na celoštátnom kole sa umiestnila na 7. mieste. Jaj najväčším úspechom bol v septime najlepší preklad na Slovensku (z nemeckého do slovenského jazyka ) v súťaži Juvenes translatores. Cenu si prevzala až v Bruseli práve v čase, keď vlani prebiehalo KK SOČ. Jej práca teda musela chvíľku počkať, aby mohla byť odprezentovaná, aj keď distančnou formou. Sofi sa rozhodla aj v maturitnom ročníku zabojovať a ako sa hovorí, šťastie želá pripraveným. Výrazný úspech na celoštátnom kole je toho dôkazom a je zároveň poslednou veľkou odmenou a zadosťučinením za veľké množstvo práce, ktoré za ňou zostalo. A to som spomenula hlavne súťaže týkajúce sa SJL, nakoľko v tejto oblasti bude svoje skúsenosti, ak sa podarí prijímacie konanie, rozširovať v odbore editorstvo a vydavateľská prax na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.
Ďakujeme za množstvo odvedenej práce, ktoré bolo vlani odmenené aj Výročnou cenou školy, držíme palce a želáme veľa úspechov v štúdiu aj živote. Fotky

Mgr. Soňa Vargová

Úspech na okresnom kole chemickej olympiády

Dňa 7.5. sa uskutočnila dištančná forma okresného kola chemickej olympiády pre D kategóriu, v ktorom naše žiačky kvarty obsadili krásne miesta. Alexandra Oravcová 1. miesto a Veronika Vinarčíková 3.miesto. Srdečne im blahoželáme. Zároveň im ďakujeme za vytrvalú a zodpovednú mimoškolskú činnosť a držíme palce v krajskom kole chemickej olympiády.

Zápis do ZUŠ

Interná časť maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Blžšie informácie na stránke

učímenadiaľku.sk

Veľkonočný pozdrav

Oznámenie o predĺžení prerušenia vyučovania

Riaditeľka Súkromného gymnázia, Gemerská cesta č. 1 v Lučenci na základe oznámenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga vychádzajúceho z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúceho na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu zo dňa 24.3.2020, týmto predlžuje prerušenie vyučovania na Súkromnom gymnáziu s platnosťou od 30.3.2020 až do odvolania.

Ing. Katarína Molnárová, riaditeľka Súkromného gymnázia

Prerusenie vyucovania KORONAVIRUS

Riaditeľské voľno

Opatrenia pre spomalenie šírenia Koronavírusu

Opatrenia pre spomalenie šírenia  Koronavírusu

/galeria/2019_2020/Pred_branami_Majstrovstiev_Slovenska/received_1382056595288268.jpeg

Pred bránami Majstrovstiev Slovenska

Po víťazstve v okresnom kole sa štvorčlenné družstvo našich chlapcov v zložení Ivan Kulich, Richard Engler, Matej Janšto a Erik Čičmanec zúčastnilo 20. februára 2020 krajského kola v stolnom tenise družstiev žiakov ZŠ.
Prihlásených bolo 14 družstiev, ktoré boli rozdelené do 4 skupín.
V našej skupine si chlapci zmerali svoje sily s Banskou Bystricou – prvý zápas sme vyhrali 3:1 (Kulich 2, Engler 1) a v druhom zápase so Zvolenom sme prehrali 2:3. Zvolen však prehral s B. Bystricou a tak sme postúpili zo skupiny na prvom mieste.
Vo štvrťfinále sme porazili družstvo zo Žiaru nad Hronom 3:1 (Kulich 2, Engler 1) a v semifinále sme sa stretli s Krupinou a vyhrali sme s rovnakým výsledkom.
Vo finále nás čakalo domáce Kalinovo, Ivan Kulich vyhral dva zápasy, ale stačilo to len na tesnú prehru 2:3.
Skončili sme tak na 2. mieste, čo je úžasný výsledok, ale tesne pred bránami Majstrovstiev Slovenskej republiky.
Chlapcom ďakujeme za skvelo odvedenú prácu a blahoželáme k striebru!
Mgr. Božena Péterová Po víťazstve v okresnom kole sa štvorčlenné družstvo našich chlapcov v zložení Ivan Kulich, Richard Engler, Matej Janšto a Erik Čičmanec zúčastnilo 20. februára 2020 krajského kola v stolnom tenise družstiev žiakov ZŠ.
Prihlásených bolo 14 družstiev, ktoré boli rozdelené do 4 skupín.
V našej skupine si chlapci zmerali svoje sily s Banskou Bystricou – prvý zápas sme vyhrali 3:1 (Kulich 2, Engler 1) a v druhom zápase so Zvolenom sme prehrali 2:3. Zvolen však prehral s B. Bystricou a tak sme postúpili zo skupiny na prvom mieste.
Vo štvrťfinále sme porazili družstvo zo Žiaru nad Hronom 3:1 (Kulich 2, Engler 1) a v semifinále sme sa stretli s Krupinou a vyhrali sme s rovnakým výsledkom.
Vo finále nás čakalo domáce Kalinovo, Ivan Kulich vyhral dva zápasy, ale stačilo to len na tesnú prehru 2:3.
Skončili sme tak na 2. mieste, čo je úžasný výsledok, ale tesne pred bránami Majstrovstiev Slovenskej republiky.
Chlapcom ďakujeme za skvelo odvedenú prácu a blahoželáme k striebru! Fotky
Mgr. Božena Péterová

OZ Študent - 2% za 2019

/galeria/2019_2020/86738736.jpg

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 11. februára 2020 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala postupujúca žiačka z okresného kola Chiara Riana Lepiešová. V kategórii 1B si zmerala sily s najlepšími nemčinármi v kraji a získala pekné 2. miesto. Blahoželáme.

/galeria/2019_2020/IMG_4166.JPG

Dejepisná olympiáda - 14.2.2020

Tento deň sa stretli nadšenci histórie v CVČ Magnet v Lučenci, aby si zmerali sily v DEJO. Nás v kategórii F ( príma OG, 6. ročník ZŠ) reprezentoval Michal Kmetík.
Musel si osvojiť celý životopis M.R.Štefánika, učivo ročníka po staroveké Grécko a otázky z dejín regiónu. Michal sa umiestnil pri svojej premiére na 6. mieste, čiže v polovici štartovného poľa.
Ďakujeme mu za prípravu a reprezentáciu.

/galeria/2019_2020/ML2_6439_2048px.jpg

Ples Súkromných škôl

Dňa 7. 2. 2020 sa v priestoroch hotela Slovan konal 24. reprezentačný Ples Súkromných škôl v Lučenci. Jeho organizátorom bola tento rok Súkromná základná škola v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou. Slávnostnú atmosféru hneď na úvod vytvorili pedagógovia a žiačky SZUŠ krásnym hudobno - tanečným predstavením pod názvom „Rozprávka z cirkusu". Po krátkom privítaní a úderom na gong pán zriaďovateľ slávnostne otvoril ples a zábava mohla začať. Príjemným spestrením večera bolo vystúpenie hudobnej kapely Kord.
Aj tento rok nechýbala tombola, kde ceny venované našimi rodičmi, kolegami a známymi boli opäť veľmi zaujímavé. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať:

p. Becherovi – zriaďovateľ Súkromných škôl v Lučenci,
p. Mužilovi - firma Agro CS Slovakia,
p. Mužilovej - ambulancia plastickej chirurgie Privé Clinic,
rodine Šprohovej - firma Bioflame s.r.o.,
p. Garajovej – kadernícky salón B2B,
p. Galdíkovi – firma Raj dreva,
p. Barimu - spoločnosť Romantik fratelli,
rodine Kolbányiovej,
p. Janke a Ladislavovi Becherovcom,
rodine Kucejovej - firma Slovexpress,
rodine Molnárovej,
rodine Pálešovej,
rodine Budáčovej,
p. Socháňovej – kadernícky salón JAS,
p. Václavíkovej – v zastúpení spoločnosti Mary Kay,
p. Földimu - v zastúpení firmy LC Taxi,
rodine Johnson,
spoločnosti JUKOMED,
rodine Saxonove – firma DELIKÁT,
spoločnosti HYBMED,
spoločnosti LABORAMED.

Poďakovanie patrí aj majiteľom a personálu Hotela Slovan za kvalitnú spoluprácu a služby na vysokej úrovni. Fotky

/galeria/2019_2020/LV2020/IMG_20200213_173828.jpg

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 10. až 14. februára 2020 sa žiaci Súkromného gymnázia zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového výcviku v Tatrách. Počas tohto týždňa sa niektorí žiaci naučili lyžovať a iní si zdokonalili svoje lyžiarske či snowboardové zručnosti. Výučbové bloky na svahu boli vo večerných hodinách vždy doplnené o prednášky, kde sa žiaci oboznámili s bielym kódexom, s históriou lyžovania, s nebezpečenstvami na horách a poskytnutím prvej pomoci pri úrazoch na svahu.
Vzhľadom na počasie sme počas tohto týždňa zažili sneženie, veľkú snehovú víchricu a hmlu, ale v predposledný deň sme mali krásne slnečné počasie s výhľadom na naše nádherné štíty Vysokých Tatier. O bezpečnosť, správne techniky lyžovania a snowboardovania, prednášky a dobrú náladu počas výcviku sa starali naši pedagógovia v zložení: Mgr. Marian Berky, Mgr. Michal Klein a Mgr. Linda Kovácsová, Mgr. Peter Vinarčík. Fotky

DOD

/galeria/2019_2020/Krajske_kolo_strednych_skol_studentov_v_basketbale./P1060597.JPG

Krajské kolo stredných škôl študentov v basketbale.

11. 2. 2019 sa naši basketbalisti po úspešnom postupe cez okresné a regionálne kolo v basketbale zúčastnili veľkého súboja šiestich najlepších družstiev Banskobystrického kraja v športovej hale Aréna v Lučenci. Po veľmi dobrých výkonoch sa nakoniec stretli v semifinálovom boji o tretie miesto s gymnazistami z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Zohrali s nimi rovnocenný zápas a dlho boli ručičky víťazstva otočené na ich strane. Žiaľ šťastena ich opustila v posledných sekundách zápasu a smolne tento zápas prehrali o bod v pomere 14:15 a obsadili 4 miesto, čo ich veľmi mrzelo. Treba však konštatovať, že nemusia smútiť, lebo sú najlepším družstvom nášho okresu aj nášho regiónu, čo dokázali svojimi výbornými výkonmi.
Chlapcom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu súkromného gymnázia. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

Reprezentačný ples

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií . Je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu aj na našej škole. Tak ako každý rok, ani tento nie je výnimkou a môžeme sa pochváliť peknými výsledkami.

 V nemeckom jazyku si Chiara Lepiéšová  z tercie obhájila 1.miesto  z minulého roku v kategórii 1B a postupuje do krajského kola. Adrián Novodomský zo septimy, ktorý nás úspešne reprezentoval v anglickom jazyku, potvrdil svoje kvality aj v nemeckom jazyku a umiestnil sa  v kategórii  2B na 3. mieste.

V anglickom jazyku v kategórii2Bnás reprezentoval Denis Rovný, ktorý sa aj tento rok ­ umiestnil na 1. mieste  a v kategórii 2A Kristína Binková, ktorá sa tiež môže môže pochváliť 1. miestom.

 Na CVĆ Magnet  nás v angličtine reprezentovali  Branislav Adamove z kvarty, ktorý obsadil v kategórii 1B 10.miesto, a Simon Danko zo sekundy 4. miesto.

Všetkým gratulujeme a postupujúcim na krajské kolo držíme palce.

Vianočný pozdrav

/galeria/2019_2020/25/P1060115.JPG

Slávnostná akadémia k 25. výročiu existencie Súkromného gymnázia v Lučenci

5. 12. 2019 si v Divadle B. S. Timravy v Lučenci pripomenulo svoje 25. narodeniny Súkromné gymnázium. 25. rokov existencie gymnázia si slávnostne pripomenuli hostia, vedenie školy, učitelia, študenti, rodičia, mnohí absolventi gymnázia a priatelia školy. Súkromné gymnázium zahájilo svoju činnosť 1. septembra 1994. Do mája 2019 gymnázium absolvovalo maturitnou skúškou 430 absolventov. Škola poskytuje kvalitné vzdelanie v oblasti prírodovedných a spoločenskovedných predmetov, ako aj rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, o čom svedčia mnohé úspechy študentov aj na celoštátnych súťažiach a rôznych medzinárodných podujatiach. Súkromné gymnázium sídli v spoločnej budove so Súkromnou základnou školou a Súkromnou základnou umeleckou školou na Gemerskej ceste č. 1 v Lučenci v Opatovej. Všetky tri školy úzko spolupracujú, sú to „tri sestry", ktoré majú spoločného zriaďovateľa i spoločného manažéra. Na slávnostnej akadémii zablahoželali gymnáziu veľa ďalších úspechov viceprimátor Mesta Lučenec Mgr. Pavol Baculík, prvý riaditeľ Súkromného gymnázia Mgr. Viliam Linduška, ktorý vysoko ocenil rozhodnutie už zosnulého prvého zriaďovateľa Ing. Františka Bechera založiť v Lučenci Súkromné gymnázium. Gymnáziu k výročiu zablahoželali riaditeľky „sesterských" súkromných škôl a slávnostný príhovor okrem riaditeľky gymnázia predniesol aj terajší zriaďovateľ Branislav Becher. Nasledoval slávnostný kultúrny program, ktorí pripravili učitelia a žiaci gymnázia, ktorý prítomní hostia a „diváci" hodnotili veľmi pozitívne. Vystúpeniami v programe pozdravili Súkromné gymnázium aj Súkromná základná škola a Súkromná základná umelecká škola. Celé podujatie sa nieslo v duchu slávnostnej, ale príjemnej atmosféry a dôkladnej prípravy. Vystúpenia účinkujúcich boli na vysokej umeleckej úrovni. Pedagógovia, žiaci i vedenie školy dôstojne oslávili toto významné výročie a môžu pokračovať ďalej v zodpovednej každodennej práci, ktorej cieľom je aj v ďalších rokov poskytovať na osemročnom i štvorročnom gymnáziu kvalitné vzdelanie, rozvíjať kompetencie a zručnosti žiakov a formovať osobnosti žiakov v duchu humanizmu... (fotky tu) Film šťudentov k výročiu zaloťenia Súkromného gymnázia Úsmevne aj vážne 25 ročnou cestou Súkromného gymnázia v Lučenci

galeria/2019_2020/Naboj_Junior/221.jpg

Náboj Junior

V piatok, 22.11.2019, sa žiaci našej školy zúčastnili VIII. ročníka medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaže Náboj Junior.Súťažilo sa v štvorčlenných tímoch, ktoré boli zostavené zo žiakov tercie a kvarty, resp. 8. a 9. ročníka ZŠ. Našu školu reprezentovali: Alexandra Kolbányiová z tercie, Samuel Danko, Samuel Eliot Kollár a Ivan Kulich z kvarty pod vedením vyučujúcej RNDr. Moniky Kapičákovej.
Súbežne prebiehala súťaž na celom Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Zaujímavosťou bolo to, že žiaci mohli počas súťaže na plátne sledovať momentálne umiestnenie, nielen v rámci Lučenca, ale aj v ostatných mestách Slovenska, či v zahraničí. Motivovalo ich to k vyšším výkonom a k väčšej súťaživosti.
V Lučenci sa v budove CVČ zišlo 18 tímov a náš tím obsadil krásne 5. miesto. Nášmu tímu patrí pochvala za snahu, za schopnosť spolupracovať v tíme a za slušný výkon: vypočítali 25 príkladov z matematiky a z fyziky za časový limit 120 minút bez akýchkoľvek elektronických pomôcok, ktoré neboli vôbec jednoduché. Fotky

RNDr. Monika Kapičáková

/galeria/2019_2020/Mlady_historik/IMG_3345.JPG

Mladý historik Samuel Bako ocenený v súťaži História Novohradu

28.11.2019 sa opäť stretli nadšenci histórie a regiónu Novohrad. Tentoraz nielen na Hradišti, ale aj na radnici v Lučenci. Pre záujemcov boli pripravené nové chuťovky v oblasti knižnej produkcie, zachytávajúcej historické udalosti Novohradu a dávajúcej príležitosť mnohým autorom, zaoberajúcim sa lokálnou históriou. Hlavným organizátorom nielen podujatia, ale aj rozrastajúcej sa zbierky kníh je p. Michal Šesták. Zároveň boli pripravené prednášky o vypálení Lučenca z roku 1849, ktorého výročie si pripomíname, nové informácie o významných osobnostiach Lučenca a okolia(napr. o A.H.Škultétym, J.N.Petianovi).
Plná sála mohla zatlieskať aj mladým historikom v 3. ročníku súťaže História Novohradu. Nakoľko traja naši mladí historici nedokončili svoje výskumy či bádania, môžu sa zúčastniť nasledujúceho ročníka. Mimoriadne ocenenie v súťaži nakoniec získal študent oktávy Samuel Bako, ktorý aj pod intenzívnym vedením svojej starej mamy p. Ádamovej, bývalej riaditeľky archívu v Lučenci, spracoval tému Stredoveké pamiatky v Turičkách. Práca dosahovala vysokú úroveň, čo ocenila aj porota súťaže, a tak škole zostala len úloha ju pravopisne či štylisticky skorigovať. K mimoriadnej cene patrila nielen finančná odmena, ale aj taška plná kníh a určite dobrý pocit autora.
Blahoželáme a aj ostatným mladým historikom želáme veľa chuti, trpezlivosti a podobne dobrý podporný tím. Fotky

Mgr. Soňa Vargová

 

/galeria/2019_2020/Okresne_kolo_v_stolnom_tenise_ziakov_zakladnych_skol./01.jpg

Okresného kolo v stolnom tenise žiakov základných škôl

21.11.2019 sa naša škola zúčastnila okresného kola v stolnom tenise žiakov základných škôl. Naše družstvo v zložení Ivan Kulich (kvarta), Erik Čičmanec (tercia), Richard Engler (sekunda) a Matej Janšto (kvinta) sa postupne stretlo s troma školami.

Prvý zápas sme vyhrali 3:1 proti ZŠ Farská lúka z Fiľakova. Druhý zápas proti ZŠ M.R.Štefánika 3:0 a tretí zápas o víťazstvo v turnaji sme hrali proti ZŠ Vajanského.Vyhrali sme 3:1. Turnajom sme prešli bez prehry a postúpili sme do krajského kola, ktoré bude budúci rok vo februári.
BLAHOŽELÁME!

/galeria/2019_2020/Spomienka_na_Neznu_revoluciu/IMG_3098.JPG

Spomienka na Nežnú revolúciu ( 30 výročie) na SG

Naša spomienka na Nežnú revolúciu sa začala o niekoľko týždňov skôr. Nielenže sme sa v triedach rozprávali o období pred 17.novembrom 1989, ale nižšie ročníky sa na hodinách výtvarnej výchovy s p. učiteľkou Gertnerovou zamysleli nad tým, ako sa dá sloboda, voľnosť nakresliť, vyjadriť farbami.7. 11. štyria naši študenti boli súčasťou natáčania reportáže RTVS z Banskej Bystrice na tému Nežná 30.
Študenti vyšších ročníkov už 8.11. pomohli vytvoriť panely so symbolickým názvom: OD NESLOBODY KU SLOBODE, ktoré nielen obsahovo, ale aj farebne naznačovali v čierno-červených a bielo-zelených tónoch, ako si predstavujeme totalitu a demokraciu( aj s jej rizikami.) Symbolické kľúče s citátmi o slobode a stopy vedúce k zelenšej , nádejnej slobodnej budúcnosti pripravila trieda kvinta a 1.A..
Hlavnú časť podujatia sme si pripravili pre študentov 15.11. 2019. Trieda kvarta si pozrela film Eštébák a neskôr k nemu prebehla diskusia. Triedy od kvinty a 1. A. po oktávu a 4.A. sa stretli v priestoroch VŠE na prednáške November 1989. Prednášajúcim bol historik z ÚPN, odborník na obdobie 1968 -1989, p. Dubovský. Súčasťou prednášky bolo premietanie spomienok na revolučný rok 89, ktoré pripravila aj EÚ, ale aj film so spomienkami hlavných aktérov revolúcie u nás.
Potom sme sa presunuli do Mestského múzea v Lučenci, kde sme si najprv pozreli nami objednaný film Ukradnutý štát od Zuzany Piussi, zachytávajúci aktuálne problémy na slovenskej politickej scéne.Študenti sa potom oboznámili s výstižnou výstavu Nežná 30 v Lučenci a zvyšok spomínania bol už v ich réžii, nakoľko im bola prezentovaná ponuka aktivít Mestského múzea v Lučenci.
Ďakujeme všetkým, ktorí veľmi otvorene nasávali informácie, počúvali a zamýšľali sa nad súvislosťami a aj významom slobody v našich životoch, lebo: "Ak zaspíme v demokracii, môžeme sa zobudiť v totalite." Poďakovanie patrí aj študentom kvinty a sexty, ktorí vyzdobili aj odzdobili vestibul.Organizačne tieto aktivity zastrešovali p. p. V.Jakubove a p.p. S.Vargová. Viac foto

/galeria/2019_2020/Murgasove_dni/P1040710.JPG

9. ročník Murgašových dní

9. ročník Murgašových dní 18-19.2018 opäť na Súkromnom gymnáziu privítal fyzikárov z celého Slovenska. Fotky

/galeria/2019_2020/Inspirativny_Stefanik/IMG_3153.JPG

Inšpiratívny Štefánik

Do 3. 11. 2019 sme sa s niektorými študentmi SG zamýšľali nad odkazom M.R.Štefánika. MO SR vyhlásilo súťaž Inšpiratívny Štefánik, pričom jeho odkaz mohol byť spracovaný v rôznych žánroch a literárnych formách. Nakoniec sa z 5 študentov odhodlala k analýze odkazu tejto osobnosti našich dejín študentka 4.A Alexandra Bobáľová, ktorá formou úvahy vyjadrila svoj názor na jeho odkaz.
Súťaž je dvojkolová a ak by práca postúpila do druhého kola, o umiestnení už rozhodnú čitatelia na facebookovej  stránke MO SR.
Držíme Saši palce a ďakujeme za ochotu pracovať aj mimo vyučovania. Fotky
 
Mgr. S.Vargová
galeria/2019_2020/TVAT/IMG_6413_1.JPG

Týždeň vedy a techniky 2019 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku (už po trinásty krát). Prebiehal od 4. 11. do 10. 11. 2019.
Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie. Vo štvrtok 24. 10. 2019 sa študenti kvinty až oktávy zúčastnili na exkurzii, konanej v rámci blížiaceho sa Týždňa vedy a techniky. Na letisko Sliač mohli zavítať prvý krát a dozvedieť sa všetko o jeho histórii, súčasnosti o jeho funkcii v rámci vojenského letectva NATO a mali možnosť nielen počuť informácie o lietadlách a stíhačkách na tomto letisku, ale mohli si dokonca vyskúšať let na trenažéroch stíhačky a lietadla. Potom sa presunuli na katedru geografie univerzity Mateja Bela, kde ich učitelia zasvätili do tajov tvorby máp mali možnosť si túto zručnosť po inštruktáži aj vyskúšať.
V ten istý deň 24.10.2019 sa študenti sekundy, tercie a kvarty zúčastnili exkurzie v Múzeu Slovenského Národného Povstania. 75.výročie SNP bolo aj pre nich jedným z dôvodov, aby si pamätník a expozície prezreli zvonku aj zvnútra a vypočuli si prednášku sprievodcu o jednom z dôležitých historických období slovenského národa.
16. 10. 2019- sa študenti zúčastnili prednášky Grow with Google o digitálnom marketingu, o nevyhnutných digitálnych zručnostiach pre budúcnosť.
18.10. 2019-na krajskom kole festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici našu školu reprezentovali : Matej Mázor a Zoran Trnka z oktávy so svojimi projektami.
Počas celého týždňa mali študenti možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi vednými disciplínami, novými výsledkami výskumu, teóriami a aktuálnymi témami, ktoré rezonujú vo svete vedy a techniky. Prednášky pre nich pripravili ich učitelia, spolužiaci, bývalí študenti, ale aj pozvaní hostia, medzi inými Lucia Becherová (Štúdium chémie), Ing. Zuzana Bartošová(Uhlíková stopa), Ing. Jaroslav Oster( Kiberšikana, počítačová kriminalita) Mgr. Veronika Chudjaková, JUDr. Andrej Cifra: Hodnotová gramotnosť
Priestor tiež dostal Výtvarný ateliér-„EKObižutéria"- s p. Ing.Adrianou Gertnerovou , vedomostná súťaž iBobor, Piškvorkový turnaj, EKOTOPFILM-festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, prezentácie vypracovaných projektov, práce SOČ, prírodovedné experimenty v laboratóriách, či celodenný projekt pre študentov „Veda v kuchyni", v ktorej mladších študentov učili starší študenti a tak mohli získať mnoho informácií na geografii, biológii, na chémii, fyzike, matematike. Počas tohto týždňa prebiehal tiež zber papiera, ktorým študenti prispeli k ochrane stromov v prírode.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na aktivitách tohto týždňa a verím, že každého študenta tento týždeň s netradičným vyučovaním niečím oslovil, pomohol mu doplniť vedomosti a stal sa inšpiráciou pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a štúdiu na vysokých školách. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2019_2020/Imatrikulacia/P1040684.JPG

Imatrikulácia

V rámci týždňa vedy a techniky sa v piatok 8.11.2019 uskutočnila imatrikulácia nových žiakov Súkromného gymnázia, ktorú organizovala Študentská školská rada, pod vedením pani učiteľky Mgr. Kovácsovej, L.. Témou tohtoročnej imatrikulácie boli "Krotitelia babylonu". Žiaci mali plniť rôzne úlohy, ktoré boli zamerané nielen na šikovnosť a tímovú spoluprácu, ale aj na rýchlosť a vedomosti. V závere imatrikulácie zložili noví žiaci imatrikulačný sľub a boli pasovaní za plnohodnotných žiakov Súkromného gymnázia. Fotky

25. výročie Súkromného gymnázia

/galeria/2019_2020/Advokatske_komory/Advokatske_komory_na_Slovensku.jpg

Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948

K štúdiu práva patrí aj záujem o vývoj právnych noriem či advokátskej praxe, a preto sa naši seminaristi z SPS -ky 22.10.2019 zúčastnili prednášky o advokátskych komorách na Slovensku v rokoch 1875 -1948. Súčasťou bolo stretnutie s autormi rovnomennej knihy, beseda s nimi a ak čerešnička na torte bola záujemcom k dispozícii kniha v hodnote 50€. Našim študentom bude určite sprievodcom po dejinách práva na Slovensku. Fotky

Mgr. S.Vargová, PhDr. V.Jakubove

/galeria/2019_2020/Exkurzia_k_TVaT_Sliac/P1040172_1.JPG

Exkurzia k Týždňu vedy a techniky- na letisko-Sliač a na UMB v Banskej Bystrici.

Vo štvrtok 24. 10. 2019 sa študenti kvinty až oktávy Súkromného gymnázia s pani učiteľkami Molnárovou, p. Kovácsovou s pánom učiteľom Vinarčíkom a p. Kleinom zúčastnili na exkurzii, konanej v rámci blížiaceho sa Týždňa vedy a techniky. Na letisko Sliač mohli zavítať prvý krát a dozvedieť sa všetko o jeho histórii, súčasnosti o jeho funkcii v rámci vojenského letectva NATO a mali možnosť nielen počuť informácie o lietadlách a stíhačkách na tomto letisku, ale mohli si dokonca vyskúšať let na trenažéroch stíhačky a lietadla. Trenažérove lietanie ich veľmi zaujalo, ale následne aj lietadlá v hangároch, ako aj výklad nášho sprievodcu. Študenti si lietadlá a dielne zo záujmom prezreli, od sprievodcu dostávali aj odpovede na svoje otázky a dozvedeli sa o využití prírodovedných predmetov priamo v praxi, ako aj o možnostiach štúdia na povolanie letca či vojaka.
Potom sa presunuli na katedru geografie univerzity Mateja Bela, kde ich učitelia zasvätili do tajov tvorby máp a mohli si túto zručnosť po inštruktáži aj vyskúšať.
Ako to niekedy ale býva technika nám nielen slúži ale občas nám môže vypovedať aj svoje služby o čom sa mohli presvedčiť študenti na ceste domov. Autobus nám vypovedal službu, ale našťastie sa ho nakoniec podarilo šoférovi opraviť. Naši študenti boli, napriek tomu veľmi ohľaduplní a trpezliví-ako vidieť aj z fotografií –za čo by som im chcela aj touto cestou poďakovať. Nakoniec sme všetci šťastne prišli domov, za čo patrí vďaka p. Porubiakovi.
Ďalšie nové zaujímavé informácie a nahliadnutia do tajov vedy a techniky, tak potrebné pre rozšírenie obzoru a následnú správnu voľbu ďalšieho štúdia im po prázdninách prinesie Týždeň vedy s alternatívnymi formami vyučovania. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2019_2020/Kozaz_2019/IMG_20190918_112558.jpg

Kožaz 2019

Branecký výcvik - Kožaz ( Kurz ochrany života a zdravia) absolvovali naši študenti súkromného gymnázia Lučenec.

Naplno sme sa venovali rôznym užitočným oblastiam života a zdravia. Všetko sa to začalo v stredu ráno presunom z Lučenca na Obručnú.

Prvú ukážku nám prišli predniesť policajti, ktorí boli ochotný ukázať všetky zbrane a porozprávať sa so študentmi, ďalej nasledovala krátka prednáška o drogách a živote bez nich. Poobede žiaci predviedli svoje zručnosti v streľbe na strelnici, kde si prišli na svoje nielen ostrostrelci, ale aj tí, čo držali v ruke zbraň po prvý raz.

Na druhý deň prišiel na rad orientačný beh v teréne a mala turistika, kde museli preukázať vedomosti z geografie, ale aj z iných predmetov.

Nasledoval kurz zdravotníckej prípravy, v ktorom si mohli študenti zopakovať vedomosti a svoje schopnosti. Napríklad ako by reagovali pri automobilovej nehode, ako zastaviť krvácanie, čo robiť s otvorenou či uzavretou zlomeninou.

Nesmiem opomenúť ani veľmi praktickú prednášku z topografie od pána Mgr. M. KLEINA, ktorý sa postaral o to, aby sme sa nikdy s mapou v ruke nestratili. ;)

V piatok bol deň príjemnejší, konal sa iba kvíz z rôznych oblastí - mimoriadne situácie a CO, prvá pomoc, pohyb a pobyt v prírode. Tým sme dali zbohom krátkemu, ale poučnému braneckému výcviku.

Kurz bol zameraný na zopakovanie a upevnenie vedomostí a zručností získaných počas účelových cvičení v 1. a 2. ročníku. Žiaci absolvovali – teoretická príprava, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí a technické činnosti a športy. Fotky

/galeria/2019_2020/OCAZ/IMG_20190905_113735.jpg

OČAZ

Začiatkom školského roka sa organizoval OČAZ v našom areáli Súkromného gymnázia. Žiaci si mohli vyskúšať svoje vedomosti a schopnosti v šiestich odvetviach a to: 1.Topografia 2.Zdravotna výchova 3 Streľba zo vzduchovky 4. Dopravná výchova 5. Športové aktivity 6. Prežitie v prírode - horolezectvo.
Touto cestou chcem poďakovať všetkých kolegom za pomoc a študentom triedy OKTÁVA, ktorí sa zhostili svojich úloh veľmi pozitívne. Fotky

/galeria/2019_2020/otvorenie_skolskeho_roka/P1030625.JPG

Otvorenie školského roka 2019/2020

Dňa 2. septembra 2019 sa na Súkromnom gymnáziu, Súkromnej základnej škole a na Súkromnej základnej umeleckej škole slávnostne otváral školský rok 2019/2020. Za prítomnosti zriaďovateľa, riaditeľov, pedagógov, žiakov a ich najbližších si prítomní popriali veľa šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle a ctižiadostivosti v práci a veľa pekných nových zážitkov. Zvládnime ho teda spoločne všetci najlepšie, ako vieme. Fotky

Otvorenie školského roku 2019/2020

Žiacka knižka