Súkromné gymnázium Lučenec

Ako u nás zvoní na hodiny?

 0. hodina
7:00
 -7:45
 1. hodina
7:50 -8:35
 2. hodina
8:45 -9:30
 3. hodina
9:45 -10:30
 4. hodina
10:40 -11:25
 5. hodina
11:35
 -12:20
 6. hodina
12:30 -13:15
 7. hodina
13:45 -14:30
 8. hodina
14:35
 -15:20
 
AKTUALITY

Prázdniny

Zamestnanci súkromných škôl Vám želajú krásne prežitie letných prázdnin.

/galeria/2015-2016/Gardenparty/3.jpg

Garden party

Už tradične niekoľko rokov sa pri príležitosti ukončenia školského roka na našich súkromných školách koná veľmi milé a príjemné podujatie – záhradná slávnosť Súkromných škôl v Lučenci. Na tejto slávnosti sa schádzajú žiaci, učitelia, rodičia a priatelia všetkých našich škôl aby sa zúčastnili vyhodnotenia školského roka a ocenenia žiakov jednotlivými školami a udelenia výročných cien súkromných škôl. Garden party je tiež príležitosťou spoločného posedenia učiteľov a rodičov, výmeny názorov, nápadov a návrhov, aby naozaj platilo, že sme otvorenými školami akýmkoľvek podnetom a pripomienkam, a to i tým kritickým. Veď všetci sledujeme jeden spoločný cieľ, aby naši študenti a vaše deti dostali kvalitné vzdelanie a odchádzali od nás ako komplexné osobnosti schopné úspešne sa uplatniť v živote na akomkoľvek poste kdekoľvek doma i v zaqhraničí. Garden party 29. júna 2016 však bola tak trochu výnimočná a špecifická prvýkrát sa konala v areáli súkromných škôl v Opatovej. Príprava takéhoto podujatia vo vlastných priestoroch bola organizačne náročná, ale učitelia a zamestnaci súkromných škôl ju pod gesciou manažéra školy zvládli na výbornú. Krásne počasie, výborná účasť rodičov a priateľov súkromných škôl, množstvo sprievodných aktivít pre deti, guľáš a občerstvenie pre všetkých, veľkých i malých, umožnili všetkým stráviť v priateľskej atmosfére príjemné popoludnie a podvečer. Veľmi pozitívne hodnotenia tohoročnej záhradnej slávnosti nám vymedzili do nasledujúcich rokov náročnú úlohu – záhradnú slávnosť organizovať už len v areáli súkromných škôl a zvyšovať kvalitu jej sprievodných podujatí...
Výročné ceny za školský rok 2015/2016 boli jednotlivými súkromnými školami udelené nasledovne: Súkromná základná umelecká škola – Cornélia Hricová za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore, Súkromné gymnázium – Júlia Gonová za mimoriadne viacnásobne úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom i medzinárodnom meradle, Súkromná základná škola – Samuel Zachar za úspešnú a všestrannú reprezentáciu školy v rôznych oblastiach. Súkromné gymnázium udelilo v tomto školskom roku aj mimoriadnu cenu Petrovi Nociarovi za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Fotky

/galeria/2015-2016/Koncorocny_vylet_triedy_prima/P1100805.jpg

Koncoročný výlet triedy príma

Študenti triedy príma si tento rok 27.6-28.6.2016 užívali pred prázdninové chvíle v rekreačnom stredisku Obručná -La Perla, ktoré sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska, neďaleko obce Radzovce. Stredisko vďaka svojej lokalite je ideálnym miestom pre relaxáciu a načerpanie novej energie. A veru tú v svojom kolektíve čerpali žiaci plným priehrštím. Využili na to všetky možnosti, ktoré stredisko poskytovalo. Kúpali sa a šantili vo veľkom bazéne, hrali stolný tenis- a zasúťažili si v stolnotenisovom turnaji, zahrali si biliard, zasúťažili v streľbe zo vzduchovky, ale aj v hre na indície. Samozrejme na rad prišiel aj futbal a to nielen televízny, ale aj na trávniku a to dokonca vo veľkom zápase so žiakmi gymnázia z Fiľakova. V ňom ukázali naši futbalisti svoju šikovnosť a veru oveľa starší súperi mali čo robiť. V jedálni si všetci spoločne pochutnávali na domácej strave a počas dňa im teta kuchárka napiekla aj super chrumkavé pagáčiky. Večer strávili spoločnými rozhovormi, a keď odchádzali domov bola z nich jedna skvelá partička, ktorá sa už teší na ďalšiu spoločnú akciu. Touto cestou by som chcela poďakovať ich rodičom, ktorí zabezpečili dopravu a bola s nimi výborná spolupráca aj počas celého školského roka . Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

galeria/2015-2016/Koncorocny_vylet_Bojnice_-_triedy_sekunda_a_tercia/a.JPG

Koncoročný výlet Bojnice - triedy sekunda a tercia

Tento rok sa triedy sekunda a tercia spojili a vybrali sa spolu so svojimi učiteľmi p. G. Cremerom a p. M. Pálešovou stráviť dva dni v čistom prostredí pohoria Strážovské vrchy v rekreačnom stredisku Hotel Hlboké, ktorý sa nachádza len štyri kilometre od mesta Bojnice. Hneď prvý deň sa vybrali navštíviť Bojnický zámok, patriaci k najkrajším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. Po prechádzke mestom Bojnice sa žiaci vrátili do rekreačného strediska, kde trávili príjemný čas športovými aktivitami ako napríklad hraním futbalu, basketbalu, volejbalu, speedmintonu či stolného tenisu. Niektorí žiaci hrali tiež spoločenské hry a iní si zas precvičovali svoje bojové umenie v blízkom lesíku. Večer si žiaci užili spoločnú opekačku a nebol by to Geoffrey, keby si pre žiakov nevymyslel nočnú hru. Konala sa v noci v lese a mala jediný cieľ - nájsť zraneného Geoffreyho. Na druhé ráno sa žiaci pobrali navštíviť najstaršiu a najnavštevovanejšiu zoologickú záhradu Bojnice. Po nej nasledovala prehliadka Hornonitrianskeho banského skanzenu - Bane Cígeľ, ležiacej 12 km od mesta Prievidza. Prehliadková trasa začala jazdou banským vláčikom v dĺžke 2 312 metrov do hnedouhoľnej bane a pokračovala pešou prehliadkou podzemnými banskými priestormi.
Veríme, že sa žiakom na výlete páčilo, a že si oddýchli po náročnom školskom roku a domov sa vrátili obohatení o nové príjemné zážitky. Fotky

galeria/2015-2016/moderny_izrael/ocenenia/DSCN0001.JPG

Moderný Izrael - preberanie ocenení na izraelskom veľvyslanectve v Prahe

  Po vyhlásení výsledkov 5. ročníka súťaže Moderný Izrael, v ktorej v 3 kategóriách s  našimi študentmi súťažilo 1163 mladých ľudí z krajín V4 a bolo posudzovaných viac ako 250 projektov, sme netrpezlivo čakali na 22. júna 2016, keď sme mali a mohli zavítať do rezidencie ambasády Izraelského veľvyslanectva v Prahe, kde sa konalo vyhlásenie výsledkov a oceňovanie víťazov.

             Pozvaní boli na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov prví traja umiestnení v každej kategórii.Jedinými účastníkmi zo Slovenska sme boli my,naše SG,  keďže sa film študenta Martin Miklušáka z triedy 2.A Chute a vône Izraela umiestnil v digitálnej/interaktívnej kategórii na krásnom 2. mieste a vyhral aj zájazd do Izraela, ktorý sa uskutočni od 3. do 8. 7.2016. Zo všetkých sa zájazdu zúčastnia iba 7 vybraní. Okrem M.Miklušáka a jeho rodičov sa na cestu vydali aj p. p.  K.Kováčová, vyučujúca geografie a p.p.S. Vargová, vyučujúca dejepis a SJL, ktoré pri realizácii projektu pomáhali a viedli ho.
             Cestovali sme už v noci, aby sme stihli slávnostný ceremoniál o 11,00. Ambasáda bola  vyzdobená prácami študentov z výtvarnej kategórie, medzi ktorými v strede miestnosti svietila aj práca Otvorenosť Lei Krpeľanovej z triedy kvinta, ktorá v tejto kategórii obsadila 7.miesto (pričom vyhodnotených bolo iba 10. najlepších). Radi sme prevzali aj jej cenu.
              Pri vchode nás vítal veľvyslanec Izraela v Českej republike, Jeho Excelencia Gary Koren, hrala príjemná kapela a my sme boli na chvíľu hosťami diplomatov. V rámci vyhodnotenia sme sa dozvedeli nielen štatistiku, mená víťazov, ale zazneli aj slová poďakovania pre všetkých pedagógov, ktorí so študentmi pracujú a slová uznania pre študentov, ktorí v dnešnej dobe sú ochotní pracovať, spoznávať, tvoriť.

              Odovzdávanie ocenení bolo veľmi milé. Každý ocenený mal predstaviť svoj projekt, prevzal ocenenie z rúk p. veľvyslanca  a zástupcov Česko-izraelskej zmiešanej obchodnej  spoločnosti. ​

 

Po vyhodnotení sme si prezreli vernisáž a zúčastnili sa recepcie, na ktorej sme mohli porovnať jedlá, ktoré M.Miklušák uvaril, upiekol a podával na izraelskom trhu  a tými istými, pripravenými kuchárom Izraelského veľvyslanectva: humus, falafel, pita, rôzne druhy šalátov, zmrzlinu. M.Miklušák sa dozvedel hlavné informácie o návšteve krajiny - jeho kroky určite povedú do Tel Avivu, Jeruzalema, Haify, k Mŕtvemu moru.

               Odchádzali sme s príjemnými pocitmi a ďakujeme rodičom M. Miklušáka za možnosť veľmi veselo a pohodlne stráviť takúto náročnú cestu.
 
Mgr. S.Vargová

Ťapákovci

15.6. sme sa v zložení tried sekunda až 3. A išli presvedčiť, či Ťapákovci v nás a mimo nás sú ešte realita, alebo už názor našej regionálnej autorky B.S.Timravy je anachronizmom. Každý si všímal v predstavení OZ Timrava svoje a vytváral si vlastný názor. Ďakujeme našim ochotníkom, medzi nimi aj študentke kvinty Ester Marákovej, za ponor do duše novohradského človeka.

/galeria/2015-2016/Vencek/DSC_5681.jpg

TANČIAREŇ OŽILA TANCOM ALEBO VENČEK TRIEDY KVARTA

2. jún 2016 bol pre študentov kvarty Súkromného gymnázia výnimočný. V čom ? Mesiace tvrdej tanečnej prípravy a spoločenského správania sa vyvrcholilo nádherným prvým plesom v ich životoch na tzv. venčeku. Chlapci a dievčatá prezentovali na parkete nielen svoje tanečné umenie, ale aj prvky bontónu a etikety v spoločnosti. Cez spoločenské oblečenie, požiadanie partnera, partnerky o tanec, odvedenie partnera z tanečného parketu, viazanie kravaty a celkové vystupovanie v spoločnosti zvládli podľa hodnotenia učiteľa tanca z tanečnej školy Dance Attack pána Imreho na výbornú. Bola to naozaj vydarená akcia plná tanca, zábavy, dobrej nálady do skorých ranných hodín. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným rodičom za skvelú atmosféru a osobitné poďakovanie pani Mužilovej a Brijakovej za skvelú prípravu tohto super venčeka. Tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu. Fotky
Mgr. Zuzana Kresáneková
triedna učiteľka

/galeria/2015-2016/kvarta_vylet/DSC_1900.JPG

Koncoročný výlet triedy kvarta

Predposledný školský týždeň si trieda kvarta spríjemnila výletom na chate v Ružinej.
22.6 – 23.6.2016 (streda, štvrtok) patrili k tým horúcejším, preto sme využili počasie na kúpanie sa v priehrade Ružiná, či vodné bicykle. Medzi ostatné aktivity patrili aj hry vo vode, plážový volejbal, bedminton, freesbe. Po teplom vyčerpávajúcom dni sme si opekali a grilovali všelijaké dobroty. Posedenie pri ohni sme si spríjemnili dlhými rozhovormi a spomienkami na celé doterajšie štúdium. Keď sme sa zobudili, zahrali sme si volejbal, poupratovali chatky a rozišli sme sa spokojní a unavení domov. Fotky

/galeria/2015-2016/Uspesna_reprezentacia_skoly_na_medzinarodnej_urovni_Petrom_Nociarom./DSCN5841.JPG

Úspešná reprezentácia školy na medzinárodnej úrovni Petrom Nociarom

Študent kvinty súkromného gymnázia, Peter Nociar, ktorý získal 1. miesto v odbore "Životné prostredie, geografia a geológia "na CK SOČ v Bratislave, bol vybraný spolu s ďalšími
3 najlepšími účastníkmi CK SOČ reprezentovať Slovensko na partnerskej súťaži SOČ
v Česku, ktorá sa konala na SOŠ v Hradci Králové 17. až 19. júna 2016. Peter prezentoval svoju víťaznú prácu SOČ "Monitoring a ochrana mokrade Béter" v odbore 09.- "Ochrana a tvorba životného prostredia". V závere bola pre študentov pripravená podnetná diskusia s minuloročnými účastníkmi SOČ, ako aj účasť na divadelnom festivale v uliciach historického centra Hradci Králové. Študenti zo Slovenska strávili veľmi zaujímavé tri dni plné rozhovorov, zážitkov v spoločnosti úžasných mladých ľudí, ktoré podľa Petra boli veľmi podnetné pre ďalší rozvoj študentov, ako aj pre prácu na nových projektoch.
Petrovi ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2015-2016/Londyn/P1010096.JPG

Exkurzia Londýn – Oxford, 7. – 12. 6. 2016

Študenti Súkromného gymnázia v dňoch 7. – 12. júna spoznávali metropolu Veľkej Británie - Londýn. Po ceste autobusom a preplavení z francúzskeho Calais do anglického Doveru trajektom sme začali prehliadku „kráľovského" Londýna. Prešli sme najväčšie skvosty od Buckinghamského paláca, cez Westminsterské opátstvo po Big Ben a nenechali sme si ujsť ani modernú atrakciu, vyhliadkovú jazdu na 134 m vysokom Londýnskom oku.
Vstupy do múzeí sú v Londýne väčšinou zadarmo a artefakty v Britskom, Vedeckom či Námornom múzeu sú úžasné a ich prehliadkou sa dajú stráviť hodiny. Zábavu sme si užili v Múzeu voskových figurín Madame Tussaud.
Oxford je malebné univerzitné mesto s fakultami umiestnenými v starobylých budovách, jeho návšteva nás nadchla a páčila sa nám aj legendárna Rockfortská jedáleň z filmu Harry Potter na Christ Church College.
Keďže počas našej návštevy oslavovala narodeniny kráľovná Alžbeta, náhodou sme sa stali súčasťou prehliadky kráľovského delostrelectva pri Toweri a atrakciou bol aj otvárajúci sa Tower Bridge.
Plavili sme sa po Temži, po meste sme sa presunuli aj typickým double-deckerom a metrom, pešo sme si prešli niektoré z nádherných parkov, vrátane Hyde Parku a už vieme, prečo ich Londýnčania tak zbožňujú.
Keďže sa blížili ME vo futbale, Trafalgarské námestie sa pripravovalo na zápasy spolu so spievajúcimi anglickými fanúšikmi.
Náš pobyt sme zavŕšili nákupmi na slávnej Oxford Street či na námestí Piccadilly a keďže nám júnové počasie v Londýne prialo, aktívny pobyt sme si užili naplno a dúfame, že sa do tohto pulzujúceho veľkomesta ešte vrátime. Fotky
Mgr. Saskia Palkovičová

2. kolo prijímacích skúšok

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady riaditeľ Súkromného gymnázia v Lučenci vyhlasuje na deň 21. jún 2016 2. kolo prijímacích skúšok na štvorročné a osemročné gymnaziálne štúdium. Počet voľných miest: osemročné štúdium - 9 miest, štvorročné štúdium - 23 miest. Prihlášky zasielajte na riaditeľstvo Súkromného gymnázia.

galeria/2015-2016/rozlucka_na_ms_urade/DSC00693.JPG

Slávnostné odovzdávanie maturitných diplomov

27. mája 2016 sa po úspešnom absolvovaní maturitných skúšok konala v sobášnej sieni Mestského úradu Lučenec malá, ale milá slávnosť. Tak ako každoročne už niekoľko rokov si absolventi súkromného gymnázia preberali za účasti vedenia školy, učiteľov, rodičov, priateľov i hostí maturitné diplomy. Poslednýkrát sme sa s nimi lúčili a vyprevadili ich do ďalšieho, pre nich úplne nového a dlho očakávaného života. Plní šťastia, radosti i elánu si v týchto príjemných a priateľských chvíľach ani neuvedomovali, že kráčajú v ústrety životu, kde už budú v plnej miere nielen rozhodovať o svojom živote, ale budú v plnom rozsahu zaň aj zodpovední. Pevne veríme, že sme ich na toto prebratie zodpovednosti za samých seba dobre pripravili nielen po stránke vedomostnej, ale aj tej ľudskej. Našim tohoročným absolventom želáme, aby dosiahli na svoje vytýčené méty, aby boli nielen šťastní a úspešní, ale za každých okolnosti vždy zostali ľuďmi s otvoreným a citlivým srdcom... Fotky

galeria/2015-2016/Maturity_a/IMG_1383.JPG

Ústne maturitné skúšky 2016

V týždni od 23. mája do 27. mája 2016 prebiehali na našom gymnáziu ústne maturitné skúšky. Študenti oktávy na nich preukázali, že svoje slová o tom, ako sa budú cez akademický týždeň svedomite pripravovať, mysleli vážne. K tejto svojej prvej veľkej životnej skúške pristúpili zodpovedne, a nie s vedomím populárneho sloganu „maturita – formalita". Niečo sa im podarilo výborne, niečo menej, ako očakávali, ale všetci ukázali maturitným komisiám, že ich vedomosti, kompetencie a spôsobilosti sú na zodpovedajúcej úrovni a že sú dobre pripravení do svojho ďalšieho života. Všetci môžeme byť nadmieru spokojní, ako sa táto malá maturitná trieda prezentovala vo veľkom štýle. Želáme im ďalšie úspechy aj v tých najťažších životných skúškach... Fotky

/galeria/2015-2016/Rozlucka_v_skole/P1090732.JPG

Rozlúčka maturantov so školou

12. 5. 2016 nadišiel ten dlho očakávaný deň – posledný deň v škole pred nástupom na akademický týždeň a maturitnými skúškami. Maturanti sa rozlúčili so školou, učiteľmi i mladšími spolužiakmi oficiálne i neoficiálne. Pri rozlúčke dominovala príjemná a priateľská atmosféra, z rozžiarených očí vypadli aj nejaké tie slzičky, z úst prýštili poďakovania i želania úspešných maturít, a najmä rozhodnutia maturantov, že cez akademický týždeň „zapnú na plné obrátky", aby dôstojne a úspešne zvládli svoje prvé veľké skúšky v živote. Držíme im palce a veríme, že sa verbálne deklarované rozhodnutia počas maturitných skúšok premenia na realitu... Fotky

Píšu o nás

 

Po kliknutí na obrázok sa otvorí celý článok.

Píšu o nás

Po kliknutí na obrázok sa otvorí celý článok.

galeria/2015-2016/exkurzia_do_praveku/P1090860.JPG

Exkurzia do praveku

Naši študenti z tried tercia až 3.A sa 26.mája 2016 zúčastnili biologicko-geografickej exkurzie. Len pár kilometrov od Lučenca preskúmali oblasť , ktorá je z paleontologického hľadiska jedinečná. Je to Ipolytárnoc, ktorý sa nachádza tesne za maďarskými hranicami. Hovorí sa mu aj „ maďarské Pompeje". Aby si to účastníci expedície vedeli lepšie predstaviť , museli sa vrátiť v čase o 20 miliónov rokov späť. V tom čase toto územie ( aj územie južne od Lučenca) malo subtropické podnebie so subtropickou vegetáciou, nachádzalo sa tu more , z ktorého vyčnievali sopky. Práve výbuch jednej z nich bol taký mohutný, že obrovské množstvo žeravého popola pokrylo všetko hrubou vrstvou – vyhynuli zvieratá, zničená bola vegetácia. Odkryvnou činnosťou sa tu našli skamenené stromy, zachovalé otlačky stôp zvierat, odtlačky rastlín, ktoré sa v tom období tam vyskytovali. V kvalitne vybudovanom náučnom zariadení si študenti na náučnom chodníku vypočuli anglický výklad k týmto udalostiam, vzhliadli 3D a 4D kino, poprechádzali sa po parku, ktorý imitoval vzhľad krajiny v tom období. Pri jazierku p. H. Kovácsová nezabudla študentom na žubrienkách pripomenúť fázy vývoja žiab. Účastníci akcie na záver skonštatovali, že badať veľký rozdiel v prezentovaní prírodných pamiatok u nás a u susedov. Cestou do Ipolytárnocu boli totiž ešte v Mučíne doslova „ objavovať" jaskyňu, ktorá vznikla presne pri tejto vulkanickej činnosti. Expedícia do praveku sa všetkým páčila a tiež aj to , že sa z minulosti vrátili bezpečne do súčasnosti.
Fotky
Mgr.H.Kovácsová, Mgr.K.Kováčová

/galeria/2015-2016/Medzinarodna_sutaz_MODERNY_IZRAEL/DSC_1477.JPG

Medzinárodná súťaž MODERNÝ IZRAEL

Súťaž má 3 kategórie a v každej sme mali naše ohnivko v reťazi, ako sme už uviedli na našej stránke. Práce sme posielali 30.marca 2016 a netrpezlivo sme čakali na výsledky.V každej kategórii malo byť vyhodnotených 10 najlepších prác. 
 

Vyhlášení vítězů V. ročníku projektu CEMACH

26. 05. 2016

Pátý ročník mezinárodní soutěže CEMACH, ve kterém studenti středních škol a univerzit 3. věku soutěží v poznávání státu Izrael formou zpracování kreativních projektů, které s ním souvisí, vyvrcholil slavnostním vyhlášením vítězů.

Andrej Čírtek, producent soutěže CEMACH, uvádí: „V průběhu školního roku 2015/2016 bylo v rámci projektu uspořádáno přes 80 přednášek o Izraeli pro studenty v zemích Visegrádské čtyřky, z nichž se 1163 přihlásilo do soutěže. Sedm vítězů obdrží cenu, kterou je poznávací zájezd do Izraele."
 
Veľký úspech: Lea Krpeľanvá a Martin Miklušák medzi 10 najlepšími vo svojej kategórii.
 
S radosťou konštatujeme, že vo veľkej  medzinárodnej konkurencii sa Lea Krpeľanová umietnila vo svojej výtvarnej kategórii medzi 10 najlepšími na krásnom 7. mieste.
Martin Miklušák dostal ešte lepšiu správu. Nielenže sa umiestnil v interaktívnej kategórii na 2. mieste s filmom Vône a chute Izraela, ale dostal sa spomedzi 1163 účastníkov  medzi najlepších sedem, ktorí budú krásy, históriu i súčasnosť moderného Izraela obdivovať od 3. 7. do 8.7.2016  priamo v srdci krajiny. M. Miklušák si má ísť 22.júna prevziať cenu do Prahy.

Výtvarná disciplína:

 1. Fojtů Klára
 2. Dejmek Petr
 3. Pitra Elina
 4. Rollerová Adéla
 5. Nováková Kateřina
 6. Wyrwová Anna
 7. Krpeľanová Lea
 8. Špeldová Kateřina
 9. Králová Lucie
 10. Polčíková Veronika

Digitální disciplína:

 1. Falta Matyáš
 2. Miklušák Martin
 3. Benda David
 4. Dvořák Ladislav
 5. Kralevičová Veronika
 6. Lýsková Veronika
 7. Tomečková Jiřina
 8. Zacpalová Hana
 9. Petříčková Patricie
 10. Štefanová Kristýna
Obom srdečne blahoželáme. A ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí im pri ich projektoch pomáhali.
Tu je malá rekapitulácia ich prác a odkaz na film: https://www.youtube.com/watch?v=VicM3ZCEB8U.
 
Mgr. S.Vargová
galeria/2015-2016/Martin_Miklusak_bronzovy/DSCN0084.JPG

Martin Miklušák bronzový na Tatranskom kuchárovi 2016

Najprestížnejšia kuchárska súťaž pre kuchárov juniorov i seniorov sa koná každoročne vo Vysokých Tatrách. Tohtoročne privítal účastníkov hotel Átrium.
M. Miklušák je síce študent - gymnazista, ale jeho veľkým koníčkom je gastronómia, ako dokázal aj svojou SOČ. Láka ho merať si sily a nebojí sa výziev.
Tak sa ako jediný gymnazista prihlásil do súťaže vo varení, kde boli jeho súpermi študenti v oblasti gastronómie, podkutí praxou v najlepších hoteloch a stážami v zahraničí.
Súťaži predchádza zaslanie vlastného receptu, technologických postupov a rozpočtu na jedlo. Potom komisia vyberie 10 najlepších, ktorí svoje jedlo prídu sami uvariť, naservírovať porotcom,. Na prípravu majú len 45 minút.
Martin po dohode s vedením školy / každý študent musí reprezentovať školu alebo starší kuchári hotel, v ktorom pracujú/ reprezentoval naše SG.
Varil ako posledný, v neznámom prostredí, s indukčnými plochami, ktoré ešte bežne nepoužívajú ani naše reštauračné zariadenia. Musel pozbierať všetku svoju trpezlivosť, ktorej sa Maťo ešte priúča, a uvariť čo najlepšie.
Porota bola zložená zo samých odborníkov. Hodnotili dodržanie predpísaných ingrediencií - medvedí cesnak, kuracie mäso , vzhľad, dochutenie, dojem.
S veľkým potešením si M. Miklušák nakoniec nešiel po účastnícky diplom, ale po bronzovú medailu a veľkú pochvalu, že to zvládol bez odbornej prípravy v škole a odborného majstra až na výbornú. Ďakujeme za reprezentáciu. Fotky

Mgr. S.Vargová

galeria/2015-2016/Cechy_v_stredoveku/DSCN6645.JPG

Cechy v stredoveku a sekunda

Dosť dlho sa trieda sekunda pripravovala na svoju premenu na stredovekých majstrov, tovarišov, učňov. Hodine dejepisu s názvom Stredoveké cechy predchádzalo plánovanie, výstava Cechy v školskej knižnici, prebrané učivo o stredovekých mestách, cechoch a ich význame. Každá dvojica či trojica si vybrala svoje zameranie a úloha bola jasná : vytvoriť štít cechu, 4 artikuly, katalóg výrobkov a zhotoviť majstrovský výrobok.
19. mája 2016 prišiel ten čas, kedy sa trieda sekunda zmenila na stredoveký trh a naši študenti skladali majstrovskú skúšku. Všetci prítomní, aj tercia a hostia z radov vyučujúcich si mohli nájsť na trhu svoje. Stačilo mať plný mešec dukátov, florénov,zlatiek, grajciarov a už by sa vo vašom košíku objavil parfém od cechu voňavkárov, nový klobúk od cechu klobučníkov. Rozvoniaval chlieb a pečivo od cechu pekárov, ochutnali ste najlahodnejšie koláčiky z cukrárskeho cechu. Pre zdravie ponúkali včelári svoje výrobky a bylinkárka svoj sortiment liečivých bylín. Nedali sa zahanbiť ani kováči a zbrojári, ktorí mali svoje vlastné kopije, nože a meče.
Pri tom všetkom nezabudli a celým trhom znela stredoveká hudba a na tabuli sa objavil nákres centra stredovekého mesta s jeho dominantami.
Poďte sa pozrieť s nami do stredoveku a uvidíte, že naši tovariši a majstri by sa určite nestratili. Urobili mne, ale aj p.p. triednej veľkú radosť. Ďakujem im za vzornú prípravu, entuziazmus, výborné odprezentovanie svojich cechov. Fotky

Mgr. S.Vargová

/galeria/2015-2016/tyzden_modreho_gombika/160520162437.jpg

Naši študenti sa zapojili do Týždňa modrého gombíka

Už sa stalo tradíciou, že naša škola každoročne participuje na verejných zbierkach. Tento rok sa žiaci triedy kvinty zapojili do zbierky organizovanej Detským fondom UNICEF, kde výťažok zo zbierky poputuje na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii. Neustupujúce sucho v regióne Sahel, kde patrí aj Mauritánia, je dôvodom podvýživy viac ako milióna detí. UNICEF pritom dokáže pomôcť až 90% z nich. Už 2€ zabezpečia jednému dieťaťu dennú dávku život zachraňujúcej terapeutickej stravy. Kým žiaci kvinty zbierkovali v uliciach mesta, študentky Žiackej rady Tereza Gáborová a Chiara Kapičáková boli aktívne na pôde Súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy. Spolu sa podarilo vyzbierať viac než 80€. Nie je to veľa, ale sme radi, že zaslaním tejto sumy dokážeme aspoň na chvíľu zmierniť ťažký život detí žijúcich v nehostinných podmienkach Afriky. Naším študentom za ich ochotu a vôľu pomôcť ďakujeme.

galeria/2015-2016/tvorive_dielne/230520162479.jpg

Tvorivé dielne

Žiaci kvinty a sexty sa v dňoch 20. mája a následne 23. mája zúčastnili na májových tvorivých dielňach, ktoré pripravila Novohradské múzeum a galéria. Tvorivé dielne boli tentoraz zamerané na prácu s hlinou, robilo sa valčekovou technikou a tak pod rukami našich študentov vzniklo veľa originálnych nádob - stojanov na perá. Výtvory budú v pracovni schnúť asi týždeň a potom poputujú do pece, kde sa pri 900 – 1000 ´C vypália, aby nadobudli pevný tvar. Hotové výrobky si môžu študenti ponechať, alebo darovať svojim najbližším. Fotky

/galeria/2015-2016/pekne_umiestnenie_na_bio_olympiade/julka.jpg

Pekné umiestnenie na krajskom kole Biologickej olympiády

Dňa 17. 5. 2016 po výbornom výkone v náročnom krajskom kole Biologickej olympiády kategórie E v odbore zoológia, si študentka kvarty Juliána Fekiačová, ktorá súťažila celý deň v ústnej, praktickej časti, písala test a identifikovala druhy vybraných živočíchov vybojovala pekné 7. miesto z 22 súťažiacich z celého Banskobystrického kraja.
Julke ďakujeme za reprezentáciu našej školy a srdečne blahoželáme. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2015-2016/Jazykovy_kvet/1/DSC_0729.JPG

Celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 2016

Dňa 13. mája 2016 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave konalo celoštátne kolo jazykovo-umeleckej súťaže v prednese a dráme v cudzom jazyku určenej pre deti a mládež. Banskobystrický kraj a zároveň Súkromnú základnú školu v Lučenci reprezentovala žiačka štvrtej triedy Chiara Riana Lepiešová s dielom Prinzessin Mäusehaut a za Súkromné gymnázium vystúpila Nina Sajenková, žiačka prvého ročníka štvorročného štúdia, s úryvkom z diela Der kleine Prinz. Obidve dievčatá sa na túto súťaž dlhodobo pripravovali a ich odmenou bolo získanie krásneho druhého miesta pre Chiaru Lepiešovú v I. kategórii a štvrtého miesta pre Ninku Sajenkovú v III. kategórii. Obidvom dievčatám blahoželáme a prajeme naďalej veľa chuti a úspechov pri osvojovaní si nemeckého jazyka. Fotky

Výsledky PS 2016/2017

Výsledky PS na školský rok 2016/2017 si môžte pozrieť tu.

/galeria/2015-2016/Prve__miesto_na_obvodnom_kole_biologickej_olympiady_pre_studenta_sukromne_gymnazium/P1090718.JPG

Prvé miesto na obvodnom kole biologickej olympiády pre študenta súkromné gymnázium

Dňa 10. 5. 2016 na výborné výsledky študentov súkromného gymnázia z predchádzajúcich rokov nadviazal Bruno Suchánsky –študent sekundy a podal skvelý výkon na obvodnom kole biologickej olympiády kategórie D. Po prezentácii a obhajobe svojej práce (Monitoring významnej volavčej kolónie) pred odbornou komisiou vybojoval krásne 1. miesto, a obhájil svoju štvormesačnú prácu.
Brunovi za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a k dosiahnutému výsledku srdečne gratulujeme. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

Školné v budúcom školskom roku znižujeme!

Na základe výsledkov ankety konanej na našej škole počas mesiacov október - december v tomto školskom roku a odtiaľ vyplývajúcich Vašich názorov a požiadaviek mi dovoľte, aby som Vás v mene vedenia Súkromných škôl milí rodičia, informoval o výške školného platného celoplošne v školskom roku 2016/2017.


Nižší stupeň gymnázia (prima, sekunda, tercia, kvarta):
360 EUR/rok, teda 30 EUR/mesiac

Vyšší stupeň gymnázia: (kvinta, sexta, oktáva, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A):
600 EUR/rok, teda 50 EUR/mesiac

galeria/2015-2016/Seminar_pre_ucitelov_anglickeho_jazyka/IMG_1375.JPG

Seminár pre učiteľov anglického jazyka

Vydavateľstvo Oxford University Press v spolupráci so Súkromným gymnáziom v Lučenci usporiadalo dňa 3. mája 2016 v priestoroch našej školy vzdelávací seminár pre učiteľov anglického jazyka z lučeneckých základných škôl aj škôl z okolia Lučenca. Téma seminára bola Ako pracovať so slovnou zásobou. Pani lektorka Gabriela Hroššová, vedúca kancelárie Oxford University Press pre Banskobystrický kraj, prezentovala možnosti využitia slovníkov na hodinách, učitelia si vyskúšali pracovné listy s inšpiratívnymi aktivitami, dostali sme tipy ako využiť dramatizáciu na hodinách anglického jazyka aj na krúžkoch. Okrem toho nám pán Martin Škarba z predajne cudzojazyčnej literatúry Oxford Bookshop prezentoval najnovšie učebnice a materiály z vydavateľstva OUP. Fotky

/galeria/2015-2016/Beh_mladeze_o_Pohar_Domu_Matice_/DSC_1543.jpg

Beh mládeže o Pohár Domu Matice slovenskej XXII. ročník

Vo štvrtok 5.5.2016 tak ako každý rok Dom Matice slovenskej usporiadal na počesť Milana Rastislava Štefánika beh o Pohár Domu Matice. Prebehol už XXII. ročník a pre naše školy úspešne. Za Súkromnú základnú školu pretekali v jednotlivých kategóriách nasledovne:
Prípravka žiaci: Samuel Zachar (2.miesto), Erik Čičmanec (1.miesto) a Martin Cifra (5.miesto)
Prípravka žiačky: Matiašová Michaela, Lepiešová Chiara Riana
Mladší žiaci: Radim Babiak
Mladšie žiačky: Miriam Cifrová (5. miesto), Anastasia Levyckyj (6. miesto)
Starší žiaci: Aurel Emanuel Fízeľ, Csúz Daniel
Staršie žiačky: Fekiačová Juliána
Dorastenci: Šimon Géč, Daniel Ágošton, Kočiš Nikolas

Družstvo prípravky chlapcov vyhralo 1. miesto. Veľmi sa tešíme a gratulujeme víťazom, umiestneným aj zúčastneným za krásne bežecké výsledky. Fotky

Mgr. Zuzana Kresáneková

/galeria/2015-2016/Exkurzia_Po_stopach_Ludovita_Stura_-_Stopy_v_piesku__casu/DSC_0227.JPG

Exkurzia Po stopách Ľudovíta Štúra - Stopy v piesku času

Naša exkurzia mala trochu turbulentný osud.Bola naplánovaná na október 2015, čiže v Roku Ľ.Štúra. Nakoľko vtedy vynovovali expozície mnohé múzeá, viažuce sa k životu Ľ.Štúra. presunuli sme ju na (aj pre štúrovcov symbolickú) jar.
28. -29. apríla 2016 sme sa teda vybrali po stopách Ľ.Štúra: triedy kvarta, kvinta + 1.A, sexta + 2.A , 3.A a členky krúžku Tvorivé písanie zo Súkromného gymnázia pod vedením p.p. B. Péterovej, A. Vašašovej, S. Vargovej. Strach zo zlého počasia vystriedalo ranné slnko a čakal nás bohatý program.
Prvou zastávkou bol hrob Karolíny Štúrovej na lučenskom cintoríne. Po položení kvetov a krátkej informácii o živote mladšej sestry Ľ. Štúra, ktorej 180. výročie narodenia sme si 30. marca tiež pripomenuli, sme sa vybrali do Zvolena. Našli sme Knižnicu Ľ. Štúra, dom, v ktorom bol ako poslanec za mesto v roku 1847 zvolený do Uhorského snemu, bustu v parku a v Divadle J.G.Tajovského sme si prezreli výstavu Divadelná tvár Ľ. Štúra. Čakala nás Ostrá Lúka. Tu sme sa mohli prejsť kaštieľom Ostrolúckych, v ktorom asi Ľ.Štúr nikdy nebol, lebo sa s rodinou stretával v Zemianskom Podhradí. Bol to smutný pohľad na pamiatku, ktorá súrne potrebuje pomoc. V žalostnom stave je aj izba Adely Ostrolúckej, priateľky Ľ. Štúra. P.sprievodkyňa nám ukázala miesto posledného odpočinku členov tejto rodiny - hrobku, kam po chorobe a smrti vo Viedni priviezli a pochovali aj Adelku ako 29-ročnú.
Štvrtou zastávkou bol Uhrovec s pamätníkom a rodným domom Ľ. Štúra. Zároveň sme spoznali osudy nielen rodiny Štúrovcov, ale aj A.Dubčeka, ktorý sa v rodom dome Ľ. Štúra tiež narodil.K pamätníku sme opäť s úctou položili kyticu kvetov. To nás už cesta zaviedla do Bratislavy, na Bratislavský hrad a výstavu Ľudovít Štúr - reformátor. Zároveň si študenti mohli prezrieť výstavu o 1. svetovej vojne, ale aj celý hrad od vežičiek po hlbokú hradnú studňu. Bolo pre nás radosťou zvítať sa pred hradom s našimi študentmi, ktorí školu reprezentovali na celoslovenskom kole SOČ. Mali práve voľno a prišli nás pozdraviť. Bolo to radostné zvítanie s D. Kubaníkom, P. Nociarom a M. Miklušákom.
Krátky rozchod v NC Eurovea nám doprial oddych od informácií, ale večer sme mali v pláne vidieť ešte lýceum, kde Ľ.Štúr pôsobil, na Panenskej ulici sme našli dva byty, v ktorých býval, pričom v popisnom čísle 1 mal aj redakciu SNN, kde mu pomáhali aj sestra Karolína a brat Janko. Poslednou zastávkou tohto dňa bol pamätník Ľ. Štúra a spolupracovníkov na Námestí Ľ. Štúra a kaviareň a cukráreň Štúr, ktorá nás v Starom Meste najprv privítala zamknutá, ale jej druhá prevádzka na Štúrovej ulici nás prichýlila. A tak nielen cukor, ale aj šálky, tanieriky či menu bolo štúrovské, dokonca v pôvodnom jazyku. Príjemnou bodkou bola cesta nočnou Bratislavou k nášmu veľmi dobrému hotelu.
Ráno sme dlho nevyspávali. Už o 8-mej sme vyrazili do Modry, kde sme stihli navštíviť miesto posledného odpočinku Ľ. Štúra a jeho brata Karola, evanjelickú faru, kde pôsobili a samozrejme, pamätnú izbu a Múzeum Ľ. Štúra. Všetko zmodernizované, interaktívne, zaujímavé. Niektorým zachutila zmrzlina, iní sa vybrali pozrieť si starú mestskú bránu. Pridal sa k nám hneď ráno víťaz celoslovenského kola SOČ Peter Nociar a od Modry, kde boli v rámci prehliadky SOČ ubytovaní, cestoval s nami.
Čakal nás ešte Devín, miesto tajnej vychádzky štúrovcov a ich sľubu venovať sa iba národu či zvolených slovanských mien, a už sme opúšťali Bratislavu cestou do Oponíc. V hrobke rodu Apponyi sme sa dozvedeli prvé životné príbehy tohto vplyvného rodu a p. knihovník nám ich dopovedal v Apponyiovskej knižnici s 20 000 zväzkami kníh, ktorá bola znovuvybudovaná pred niekoľkými rokmi a knihy boli dopravené späť zo SNK v Martine. V najmenšom Paríži na svete, v slovenskom Oxforde či krásnom Rokforde nebolo počuť ani hláska pri zaujímavom rozprávaní o výnimočných a dobrodružných príbehoch členov rodu, ale aj autorov vzácnych kníh.
Čas sa naplnil. Spoznali sme veľmi podrobne život a prácu Ľ. Štúra, naozaj sme skoro kráčali v jeho stopách. Možno sme pochopili, ako vzniká velikán - cesta plná odriekania, pokory, zásad, nepochopenia, bojov aj so sebou samým, pádov, nebezpečenstiev a pri tom málo pokoja, odpočinku, radosti, uznania. Až po čase, keď piesok a stopy v ňom odvanie čas, sa možno objaví uznanie iných.
Večer v piatok nás už vítal Lučenec. Zažili sme toho veľa, videli, počuli. Vytvorila sa príjemná partia mladých ľudí, ktorých chcem za vzornú a aktívnu účasť veľmi pochváliť. Boli ste vzorní, presní, zvedaví, veselí. Povinných pribalených 10 kg dobrej nálady nám naozaj na našich cestách nechýbalo. Ďakujem aj milým a "šarmantným asistentkám", bez ktorých by sa exkurzia neuskutočnila: Mgr. B. Péterovej a Ing. A. Vašašovej. S takouto partiou môžeme opäť cestovať, spoznávať, vytvárať pozitívne zážitky a tešiť sa z podarených vecí. Ďakujem aj N. Kočišovi, ktorý celý priebeh zachytil obrazom. Teším sa na ďalšiu spoločnú akciu. Bola radosť byť na týchto miestach s vami.
Fotky

Mgr. S. Vargová

/galeria/2015-2016/Kam_sa_mince_kotulaju/P1040143.JPG

Kam sa mince kotúľajú?

Žiaci Súkromného gymnázia sa zapojili do rovnomennej súťaže finančnej gramotnosti určenej pre žiakov druhého stupňa ZŠ a príslušných ročníkov 8 – ročných gymnázií, ktorá prebiehala v mesiaci apríli formou online testu.
Súťažiaci pomáhali rodine pána Michala, pani Janky a ich dvoch detí, riešiť finančné problémy vyplývajúce z troch rôznych oblastí. Najskôr to boli finančné problémy spojené s kúpou nového automobilu, neskôr s výberom vhodnej rodinnej dovolenky. Nakoniec sa zaoberali rodinnými financiami. Sledovali rozhovor rodičov a detí, v ktorom boli konfrontovaní s rôznymi názormi na zarábanie a míňanie peňazí. Prezentované názory boli ovplyvnené generačnými rozdielmi ako aj životnými skúsenosťami aktérov rozhovoru. Súťažiaci mohli vyjadriť svoj názor formou odpovedí na zadané súťažné otázky.
Súťaž nebola zameraná len na výpočty z oblasti finančnej matematiky, ale aj na všeobecný rozhľad a orientáciu v základných ekonomických pojmoch. Mnohé z nich nie sú priamou súčasťou bežnej školskej výučby, ale žiaci sa s nimi v praktickom živote stretávajú. Preto mohli súťažiaci použiť akékoľvek dostupné pomôcky, nielen pero, papier, prípadne kalkulačku.
Súťažiaci si formou testu overili svoje základné finančné vedomosti a využili šancu porovnať sa s ostatnými žiakmi príslušnej vekovej kategórie z celého Slovenska. Hodnotenie je realizované prostredníctvom automatizovaného systému. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí.
RNDr. Anna Zubáková, vyučujúca MAT
Fotky

/galeria/2015-2016/Futbalovỳ_Turnaj_Dovera_4.miesto_/P_20160426_090034.jpg

Futbalovỳ Turnaj Dôvera 4.miesto

Na turnaji sa zúčastnilo spolu až 14 družstiev.
Našu školu reprezentovali Čičmanec, Babjak, Beran, Papp, Janšto, Paulovič, Zachar.
Celý turnaj žiaci hrali veľmi krásny futbal , škoda jedného zápasu, ktorý ich odsunul až na 4.miesto. Nebyť tohto smolného zápasu, mohli sme bojovať o postup do krajského kola. Žiaci si zaslúžia za svoj prístup a celkovú hru pochvalu. Odohrali sme celkom 8 zápasov, z toho sme len 1x prehrali a 2x remizovali...ostatné vyhrali.
Fotky

/galeria/2015-2016/Vitazstvo_studenta_Sukromneho_gymnazia_na_celostatnom_kole_SOC!/13094350_1220672287973130_9192649759878841744_n.jpg

Víťazstvo študenta Súkromného gymnázia na celoštátnom kole SOČ!

Po úspešnom postupe z krajského kola SOČ v Banskej Bystrici študenti Súkromného gymnázia v Lučenci opäť veľmi úspešne reprezentovali našu školu počas celoslovenského kola SOČ v dňoch 26. - 29. apríla 2016 v Bratislave a obhájili svoje práce, na ktorých pracovali počas celého roka pod vedením pedagógov p. Vašašovej, p.Vargovej a p. Kovácsovej,
Skvele si viedol Peter Nociar, ktorý v odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia obhájil prácu: „Monitoring a ochrana mokrade Béter " a obsadil krásne 1. miesto a získal aj cenu dekana spomedzi 16tich výborných prác z celého Slovenska.
V odbore: 03 – Chémia, potravinárstvo súťažil Martin Miklušák s prácou:„ Molekulárna gastronómia" a obsadil 6. miesto a v odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia Dominik Kubaník súťažil s prácou: „ Ochorenia obličiek" a obsadil tiež pekné 6. miesto.
Všetkým trom študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Peťovi srdečne gratulujeme k jedinečnému úspechu.
Mgr. Helena Kovácsová

Fotky

Článok z novín o našej ocenenej pani učiteľke V.Jakubove

/galeria/2015-2016/Tvorive_pisanie/IMG_3880.JPG

Tvorivé písanie a jeho dobrodružná cesta do útulku

18. apríla 2016 sa dievčatá z krúžku Tvorivé písanie vybrali v zmysle hesla : " Spisovateľ musí čosi zažiť, aby mal o čom písať.", do lučenského útulku. Dva týždne pred návštevou spravili zbierku pre psíky: deky, oblečenie, vôdzky a všetko naložili do veľkého pelechu. Najväčšou prispievateľkou do zbierky bola Kristína Binková.
Keď sme dorazili do útulku, všetky psíky začali brechať, akoby hovorili: " Vezmi si práve mňa." Psíkov bolo okolo 80, ako nám povedali pracovníci útulku. Vybrali sme si tých, ktorých bolo treba vyvenčiť a museli sme sa zladiť s ich energiou, chôdzou, behom, krokom. Boli medzi nimi staršie spokojné psy, ale aj mladé, s množstvom energie.
Prechádzali sme sa s nimi tak dlho, že sme stratili pojem o čase. Hrali sme sa s nimi, naháňali sa, rozprávali.Útulok o 15,30 zatvára svoje brány a my sme ledva stihli tento termín. Vrátiť psíky nazad bolo pre nás ťažké, ale 30. apríla 2016 bude v útulku stretnutie pri príležitosti slávnostného odhalenie oficiálneho mena útulku. Príďte všetci s rovnakou krvnou skupinou. Tešíme sa na Vašu podooru útulku. Bolo nám tam príjemne.
Fotky

D. McQeen, CH. McQeen, CH. Kapičáková

galeria/2015-2016/Den_Zeme/DSCN6491.JPG

Deň Zeme na Súkromnom gymnáziu

22.apríl je od roku 1970 medzinárodným Dňom Zeme. Dnes oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Deň Zeme sa tak stal najväčším sekulárnym sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť.
V piatok 22. apríla ho podporili svojimi aktivitami v priestoroch a okolí Súkromného gymnázia, aj všetci naši študenti, učitelia i pán školník.
Deň Zeme začal zaujímavou prednáškou o chránených oblastiach v našom kraji, ktorú pre našich študentov prezentovala pani Ing. Jana Maníková z OUŽP v Lučenci. V ďalšej časti dňa pre študentov pripravili pani učiteľky Kováčová a Kovácsová deň plný úloh, pri plnení ktorých si štafetu postupne odovzdávali študenti jednotlivých tried. Priložili ruku k dielu a všetci spoločne skrášlili svoje životné prostredie presadením črepníkových rastlín, vysadením kvetov, stromčekov, okopaním záhonov, či uprataním svojho okolia, aj s príspevkom rašeliny a sadeníc stromčekov od mesta Lučenec.
Prežili pekný slnečný deň, ktorý im bude pripomínať rozkvitnutý záhon kvetov, farebné muškáty, črepníky plné kvetov či príjemné posedenie pod tieňom vysadených stromčekov.
Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2015-2016/PCMM/DSCN9747.JPG

Viete čo je PCMM?

PURPLE COMET! MATH MEET (PCMM) je online medzinárodná tímová matematická súťaž, ktorá vznikla v roku 2003. V riešení matematických úloh súťažia šesťčlenné tímy žiakov príslušnej vekovej kategórie. V tomto školskom roku prebiehala v čase od 12. do 21. apríla a prvý krát v jej histórii sa do nej zapojili aj žiaci zo Slovenska.
Porovnať si svoje matematické schopnosti so študentmi z celého sveta sa odvážili štyri slovenské tímy. Tri z nich vytvorili žiaci Súkromného gymnázia z Lučenca. Dva tímy, ktoré súťažili v kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ, zostavili žiaci kvarty. Mali vyriešiť 20 úloh v časovom limite 60 minút. Jeden tím bol zostavený zo žiakov kvinty a sexty - súťažil v kategórii žiakov SŠ. Títo súťažiaci riešili 30 úloh, na ktoré mali vymedzený čas 90 minút.
Súťaž prebieha online – žiaci dostávajú zadania úloh a odosielajú ich riešenia prostredníctvom PC pripojeného na internet. Organizačne ju zabezpečuje a za regulérnosť jej priebehu zodpovedá supervízor – zvyčajne vyučujúci matematiky danej školy.
Fotky

RNDr. Anna Zubáková, vyučujúca matematiky

/galeria/2015-2016/bio_olympiada/P1090550.JPG

Prvé miesto, na obvodnom kole biologickej olympiády v Lučenci, patrilo žiačke nášho gymnázia

V tomto školskom roku na obvodnom kole biologickej olympiády kategórie E reprezentovali veľmi úspešne našu školu žiačky kvarty -v odbore zoológia Juliána Fekiačová a v odbore botanika Laura Mužilová.
S najväčším dosiahnutým počtom bodov obsadila Juliána Fekiačová 1. miesto čím si zabezpečila postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici 12.5.2016.
Laura Mužilová obsadila 5. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou biologickej olympiády.
Obom študentkám ďakujeme za reprezentáciu našej školy, srdečne blahoželáme a Julke prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

Mgr. Helena Kovácsová

 

Fotky

galeria/2015-2016/Julia_Gonova_vitazkou_celostatneho_kola_olympiady_ludskych_prav/1a.jpg

Júlia Gonová víťazkou celoštátneho kola olympiády ľudských práv

Olympiáda ľudských práv je súťaž študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR. Pred takmer 20 rokmi prišli s myšlienkou začať organizovať takúto súťaž Prof. PhDr. Miroslav Kusý PhD., politológ a dlhoročný vedúci katedry UNESCO pri FiF UK v Bratislave a stredoškolský učiteľ v Liptovskom Hrádku PhDr. Viliam Dolník, ktorých dnes, keď sú už na zaslúženom odpočinku, organizátori celoštátneho kola tejto súťaže neraz označujú za „otcov zakladateľov" tejto súťaže. Pôvodne sa myšlienka realizovať súťaž o ľudských právach zrodila a začala konať v Poľsku a v Bulharsku. V súčasnosti prebehol už XVIII. ročník na Slovensku a v posledných rokoch prebieha olympiáda ľudských práv aj v Čechách. Zrod takéhoto typu súťaže po páde totalitných režimov v týchto krajinách, kde boli dlhé desaťročia vlády jednej marxisticko-leninskej strany mnohé základné ľudské práva z ideologických dôvodov zamlčované, resp. nedodržiavané a porušované (napr. sloboda prejavu, sloboda náboženského vyznania, právo na odpor formou protestných demonštrácií, právo na štrajk, petičné právo, právo na slobodné a spravodlivé voľby a mnohé iné), bol mimoriadne dôležitý. V bývalých postkomunistických štátoch východného bloku bolo nevyhnutné v podmienkach rodiacej sa demokracie naučiť najmä mladých ľudí, čo to vlastne ľudské práva sú, čo sú občianske práva, ako sa ich domáhať, keď nám ich niekto (hoci i štát) neumožňuje využívať tým, že nám nevytvára pre ich využívanie podmienky atď., atď. Bolo nevyhnutné naučiť žiť ľudí v slobode, v slobodnom a demokratickom politickom a spoločenskom systéme, a tomu mala napomôcť aj olympiáda ľudských práv, a v tom vlastne spočíva význam tejto súťaže dodnes... Cieľom olympiády ľudských práv je najmä dnes atraktívnou formou naučiť mladých ľudí obhajovať a presadzovať rovnaké práva pre všetkých členov spoločnosti, podporovať záujem mladých ľudí spoznávať, uvedomovať si a rešpektovať kultúrnu rozmanitosť ľudskej spoločnosti. Zvlášť v súčasnom období, kedy čelíme v celej Európe v dôsledku utečeneckej krízy nárastu extrémistických a radikálnych hnutí (aké aktuálne aj u nás na Slovensku!) a terorizmu je mimoriadne dôležité upozorňovať na nebezpečenstvo rôznych foriem intolerancie, diskriminácie, xenofóbie a rasizmu. V tejto súvislosti je potrebné umožniť mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na usporiadanie spoločnosti a viesť dialóg s významnými osobnosťami v oblasti ľudských práv, ako aj naučiť mladých ľudí, že k ľudským právam sa viažu aj zodpovednosť a povinnosti a naučiť ich tak aj podieľať sa na procese vytvárania spoločnosti, v ktorej sú ľudské práva jej prirodzenou súčasťou. Olympiáda ľudských práv tak podporuje v mladých ľuďoch samostatnosť, tvorivosť a iniciatívu v občianskej, sociálnej a kultúrnej oblasti.
Do súťaže sa každoročne zapojí na úrovni školských a regionálnych kôl vyše 4500 študentov z celého Slovenska. 64 najlepších postupuje do celoštátneho finále. Toho roku sa konalo celoštátne finále 6. apríla – 8. apríla 2016 v Modre – Harmónii. Z Lučenca sa prebojovali na celoštátne finále OĽP dve študentky Dorota Paulína Sárová z Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci a Júlia Gonová zo Súkromného gymnázia v Lučenci. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov na celoštátnej úrovni posudzuje v troch kolách (riešenie modelových situácií, obhajoba esejí a a riešenie aktuálnych tém z oblasti politického i spoločenského života u nás doma i v zahraničí v tzv. „veľkom finále" kde postupuje 12 najlepších súťažiacich) porota zložená z odbornej špičky v oblasti ľudských práv, práva a významných hostí zo Slovenska i zo zahraničia. Do „veľkého finále" sa podarilo v tvrdej konkurencii prebojovať Júlii Gonovej zo Súkromného gymnázia v Lučenci, kde obsadila 1. miesto a stala sa tak víťazkou XVIII. ročníka celoštátneho kola olympiády ľudských práv.
Julke blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i mesta

Fotky

Súťažná esej

/galeria/2015-2016/Krajske_kolo_v_basketbale_ziacok_zakladnych_skol./1377.jpg

Krajské kolo v basketbale žiačok základných škôl

17.3. 2016 sa po vyhratom obvodnom a regionálnom kole v basketbale žiačok základných škôl dievčatá prebojovali na kolo krajské. Vo Zvolene nás čakalo pár kvalitných družstiev, za ktoré nastúpili basketbalistky zo zvolenských a bystrických klubov. Aj napriek kvalite súpera, dievčatá podali pekný výkon, keď v základnej skupine jeden zápas vyhrali a jeden prehrali, čo nám zabezpečilo postup do hier o semifinále. Bohužiaľ na juniorský bystrický klub sme nemali dostatok síl, technických ani herných zručností. Tam sa teda naša cesta na umiestnenie skončila. Nevadí. Dievčatá podali naozaj výkon hodný minimálne pochvaly. Ďakujeme baby za reprezentáciu. Fotky

/aktuality/vierka_jakubove.jpg

PhDr. Viera Jakubove ocenená ministrom školstva!

Učitelia a pedagogickí zamestnanci si v utorok 22. 3. 2016 v Bratislave, pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov prevzali z rúk ministra školstva Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 62 učiteľov a pracovníkov v školstve. Veľkej pocty sa ušlo aj našej kolegyni. Ďakovný list získala PhDr. Viera Jakubove za za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú a výchovnú činnosť a príkladnú prácu so žiakmi. „Dobrý učiteľ sa vie s dieťaťom a mladým človekom rozprávať, vie mu načúvať. Vie mu dať ambície, nádej a povzbudenie, že si bude vedieť nájsť cestu vo veľkom svete,“ povedal pred ocenenými učiteľmi šéf rezortu školstva Juraj Draxler. Ocenenia sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života od roku 1999. Dostávajú ich tí, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

/galeria/2015-2016/Mlady_europan/i_1676055.jpg

Mladý Európan 2016

4. apríla 2016 sme sa ako každý rok zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan 2016. Študentky tretieho ročníka súkromného gymnázia Martina Belovová, Daniela Drozdová a Martina Mikušová sa v konkurencii 10 stredných škôl prebojovali do finále, kde obsadili pekné, ale nepostupové 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy. Fotky

/galeria/2015-2016/Jazykovy_kvet/DSC_0642.JPG

Postupujeme na celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet 2016

Piatok 8. apríla bol pre naše školy mimoriadne úspešný deň. Okrem iných významných súťaží v tento deň, kde žiaci Súkromného gymnázia obsadili prvé miesta, aj súťaž Jazykový kvet, ktorej sa zúčastnili žiaci Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia, nezostala bez pekných výsledkov. V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici súťažili naši žiaci v prednese poézie a prózy v anglickom a nemeckom jazyku. Je to súťaž, na ktorú sa žiaci pripravujú niekoľko mesiacov. Okrem toho, že sa musia naspamäť naučiť pomerne dlhý a náročný text v cudzom jazyku, veľký dôraz sa kladie na správnu výslovnosť, ktorá by sa mala čo najviac priblížiť výslovnosti rodeného hovoriaceho. Hodnotiaca porota si takisto všímala splnenie všetkých náležitostí, ktoré je potrebné pri prednese dodržiavať. Naši žiaci sa na tohtoročnú súťaž Jazykového kvetu opäť zodpovedne pripravili a krásne predniesli svoje príspevky, za čo im ďakujeme.
Umiestnenia na krajskom finále v Banskej Bystrici:

Súkromná základná škola:
anglický jazyk: Eduard Marák (I. kategória) – 2. miesto
nemecký jazyk: Chiara Riana Lepiešová (I. kategória) – 1. miesto

Súkromné gymnázium:
anglický jazyk: Anna Ďurišová (II. kategória) – 4. miesto
Júlia Gonová (III. kategória) – 2. miesto
Ema Kulichová (III. kategória) – 3. miesto

nemecký jazyk: Sofia Gregorová (II. kategória) – 2. miesto
Nina Sajenková (II. kategória) – 1. miesto

Na celoslovenské kolo postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach. Budeme im držať palce!

Fotky

/galeria/2015-2016/Tri_postupy_studentov_sukromneho_gymnazia_na_celostatne_kolo_SOC_!!!/P1090518.JPG

Tri postupy študentov súkromného gymnázia na celoštátne kolo SOČ !!!

Dňa 8. 4. 2016 študenti súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a úspešne reprezentovali našu školu a obhájili svoje práce, na krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Spojenej školy, Kremnička v Banskej Bystrici.
Na projektoch pracovali počas celého roka pod vedením pedagógov p. Vašašovej, p.Vargovej a p. Kovácsovej a vybojovali si vo svojich odboroch krásne 1. miesto a postup na celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 29. apríla 2016 v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, K. Adlera v Bratislave.
V odbore: 03 – Chémia, potravinárstvo súťažil Martin Miklušák s prácou:„ Molekulárna gastronómia", v odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia obhajoval
Peter Nociar prácu: „Monitoring a ochrana mokrade Béter " a v odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia Dominik Kubaník súťažil s prácou: „ Ochorenia obličiek" .
Našim úspešným študentom, ktorí zvládli boj s pohodlnosťou a ukázali, že chcú pracovať a v živote niečo dosiahnuť srdečne gratulujeme a držíme palce na celoštátnom kole. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová

/galeria/2015-2016/PANGEA_2016/DSCN9717.JPG

PANGEA 2016

Dňa 7. apríla prebehlo v Súkromnom gymnáziu prvé kolo matematickej súťaže Pangea 2016. Tohto kola sa zúčastňujú všetci žiaci 7. – 9. ročníkov základných škôl (sekunda – kvarta) a 1. – 3. ročníkov stredných škôl (kvinta – septima), ktoré sa do súťaže prihlásia. Hlavným cieľom stanoveným organizátormi súťaže je to, aby sa jej zúčastnili všetci žiaci. Prelomili tak odpor, (či strach?) voči matematike a precvičili si logické myslenie.
Printové formy zadaní úloh a odpoveďové hárky pre všetkých žiakov zabezpečil bezplatne organizátor súťaže, spoločnosť Bystra education s.r.o. V rámci tohto kola riešili žiaci 25 úloh – pre každý ročník iný variant. Na prácu mali vyhradených 45 minút čistého času. Pracovali bez kalkulačiek. Jedinou povolenou pomôckou bol prehľad vzorcov ako súčasť materiálov dodaných organizátorom súťaže.
Výsledky úloh zapisovali do pripravených odpoveďových hárkov. Tieto budú vyhodnocované centrálne v sídle organizátora súťaže a výsledky zverejnené na jeho internetovej stránke www.pangea-sutaz.sk. Pod prideleným identifikačným číslom si môže každý žiak zistiť svoje umiestnenie v rámci Slovenska v termíne po 16. máji 2016.
Najlepší riešitelia prvého kola zo všetkých kategórií budú pozvaní na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou začiatkom 2. júna 2016 v Bratislave. Fotky

RNDr. Anna Zubáková, školská koordinátorka súťaže

Čo vieš o hviezdach?

4.apríla 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili v CVČ Magnet na okresnej vedomostnej súťaži „ Čo vieš o hviezdach?". Najlepšie z nich sa v I.kategórii umiestnil Timur Mede z primy, ktorý obsadil výborné 3.miesto a zároveň si vybojoval pozvánku aj na krajské kolo. Školu ešte reprezentovali Ivan Kulich(9.m),Ema Fungáčová ( 10.m), Zina Dobrocká ( 12.m). V II.kategórii súťažili Zoran Trnka ( 5.m), Matej Mázor( 7.m) ,Kristína Binková (8.m)
Foto:
http://www.cvclc.edu.sk/sutaze/hviezdy/hviezdy2016/thumb.html

galeria/2015-2016/moderny_izrael/20160329_184607.jpg

Moderný Izrael

Po prednáške, konanej vo februári 2016 na našej škole, v ktorej nám zástupkyňa Izraelského veľvyslanectva priblížila nielen túto krajinu, ale aj súťaž s rovnakým názvom, si traja naši študenti dali tú námahu a pokúsili sa zachytiť svoj pohľad na Izrael slovom (literárna zložka súťaže - Matej Mázor, kvarta), trojrozmerným modelom ruky s farbami vlajky Izraela( výtvarná zložka súťaže - Lea Krpeľanová, kvinta) a vytvorením izraelského trhu ako priestoru pre miešanie chutí a vôní, kultúr v krajine, jeho predvedením celej škole, aj SZŠ, ochutnávkou jedál, ktoré sám uvaril, upiekol a natočením krátkeho filmu (internetová zložka súťaže - Martin Miklušák, sexta). Film je už umiestnený na stránke youtube (Vône a chute Izraela).
Odovzdanie prác prebehlo do 31.3. a teraz netrpezlivo čakáme na výsledky. Musíme priznať, že úlohy to boli neľahké a Lei Krpeľanovej výdatne pomáhal jej ocino, pri M.Miklušákovi stáli rodičia, p.p. K.Kováčová, p.p. P.Tinák, spolužiaci. Celý priebeh tohto projektu zastrešovala S.Vargová. N. Kočiš(kvinta ) natáčal a K.Binková sa stala fotografkou tejto akcie.
Tešíme sa na čo najlepšie výsledky našich študentov a držíme im palce. Fotky Video

/galeria/2015-2016/Konferencia_volby_2016/DSC_0006.JPG

Konferencia Voľby 2016

Parlamentné voľby 2016 je veľmi aktuálna téma. Na základe toho dňa 23.3.2016 usporiadali žiaci kvinty a 1.A v rámci uplatnenia učiva administratívneho štýlu konferenciu, ktorej hlavnou témou boli parlamentné voľby 2016.

Konferenciu otvorila moderátorka Lea Krpeľanová, ktorá privítala účastníkov a odovzdala slovo Ester Marákovej. V hlavnom referáte priniesla Ester prehľad vzniku volieb v Uhorsku, volebný systém SR aj priebeh volieb 2016.

Peter Nociar sa zameral vo svojom diskusnom príspevku na predvolebné kampane politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu. Kampaň politickej strany Ľudová strana - Naše Slovensko rozobral Nikolas Kočiš, zameral sa na slogany a politickú kultúru tejto strany.

Dobré sľuby sú najlepšími reklamnými ťahmi v období volieb. Potom sú však aj veľké očakávania. Ale čo po voľbách? Na to sa zameral Pavol Ďuriš. Vo svojom diskusnom príspevku povedal subjektívny, ale aj objektívny názor na sľuby pred voľbami a očakávania po voľbách. Všeobecnými výsledkami volieb sa zaoberal Igor Žilák. Podrobne rozobral percentuálne výsledky parlamentných volieb 2016 a oboznámil nás s rozdelením kresiel v parlamente. Peter Hric vo svojom príspevku rozobral výsledky volieb vo všetkých okresoch Slovenskej republiky. Zaujal aj faktami o najnižšom, ale aj najvyššom počte voličov.

Po všetkých referátoch otvorila moderátorka Lea Krpeľanová diskusiu, kde účastníci vyjadrili svoj vlastný názor. Tým sa diskusia uzavrela

Organizačný tím tvorili pani profesorka S. Vargová, Nina Sajenková, ktorá vyhotovila pozvánky a oznámenia na konferenciu Voľby 2016, Diana Danková zaznamenala priebeh zápisnicou, Zuzana Šufliarska fotografiami a v neposlednom rade aj Karolína Bódová, ktorá vytvorila prezenčnú listinu.

M. Križová, kvinta

Fotky

/galeria/2015-2016/raketove_auto/DSCN9459.JPG

Raketové auto

Školský rok pokročil, žiaci piateho ročníka na predmete technika získali nové teoretické vedomosti, precvičili si svoje manuálne zručnosti, nadobudli nové skúsenosti. Druhým väčším projektom, na ktorom pracovali, je „Raketové" auto.
V prípravnej etape žiaci získali potrebné teoretické vedomosti. Oboznámili sa s činnosťou rôznych remeselníkov, prostredníctvom videí ich pozorovali pri práci. Spoznali pracovné nástroje, ktoré používajú, materiály ktoré nimi opracovávajú, aj výrobky, ktoré pomocou nich vytvárajú.
V realizačnej etape z pripravených pomôcok vlastnoručne zhotovili svoj výrobok – model „raketového" auta. Pomocou bežne dostupných nástrojov sa učili pracovať s pružnými materiálmi, plastom, drevom a čiastočne aj kovom. Počas celej tejto etapy priebežne skúšali funkčnosť svojich výrobkov. Niektorí (z vlastnej iniciatívy) urobili korekcie, ktorých cieľom boli technické vylepšenia pôvodného modelu (upravili osi kolies, zdvojili kolesá, pridali ďalšie pohonné zariadenia, pokúsili sa vylepšiť aerodynamické vlastnosti svojho auta). Hotové výrobky žiaci vystavili v novovybudovanej učebni fyziky.
V záverečnej etape demonštrovali činnosť svojho auta pred triedou, pokúsili sa zdôvodniť jeho funkčnosť (nefunkčnosť). Napriek tomu, že predmet fyzika zatiaľ piataci nemajú, amatérsky urobili fyzikálnu analýzu dejov, vďaka ktorým sa automobily pohybujú (nepohybujú). Využili pri tom nielen teoretické vedomosti získané počas prípravnej etapy projektu, ale hlavne poznatky nadobudnuté z externých zdrojov. Uplatnili skúsenosti získané aktívnym pozorovaním v situáciách, s ktorými sa denne stretávajú v reálnom živote.
Zostrojené „raketové" autá sú amatérske modely vyrobené s takou presnosťou, na akú mali žiaci reálne vytvorené podmienky a na akej aktuálnej úrovni sú ich manuálne zručnosti. Každý žiak vlastnoručne zhotovil „technické dielo". Presvedčil sa, že od dobrého nápadu k jeho úspešnej realizácii v praxi vedie dlhá a tŕnistá cesta. Zhotoviteľ na nej musí prekonať množstvo nečakaných prekážok, pohotovo riešiť vzniknuté problémy, mať značnú dávku trpezlivosti a vytrvalosti.
Tým, že žiaci na vlastnej koži skúsia náročnosť technickej realizácie nápadu, nielen rozšíria svoje teoretické vedomosti a zdokonalia manuálne zručnosti, ale získajú aj iný uhol pohľadu na veci okolo seba. Naučia sa vážiť si prácu iných ľudí. Fotky
RNDr. Anna Zubáková, vyučujúca techniky

Biblická olympiáda

Študenti kvarty Súkromného gymnázia Sofia Gregorová, Zoran Trnka, Matej Mázor a študent tercie Samuel Ernst sa po svedomitej príprave na BIBLICKÚ OLYMPIÁDU nakoniec v obvodnom kole tešili z pekného 5. miesta. Získali ho v konkurencii 17 škôl z dvoch okresov, takže ich snaživá práca padla na úrodnú pôdu a postúpili do ďalšieho kola. Súťaž tiež pokračuje výtvarnou súťažou Biblia očami detí a mládeže.

Mgr. Ing. Richard Havran

/galeria/2015-2016/Krajske_kolo_DEJO/IMG_3871.JPG

Krajské kolo DEJO a krásne 3. miesto Veroniky Ďurišovej

31.marca sme sa vybrali do Banskej Bystrice. Veronika Ďurišová zo sekundy sa vybrala reprezentovať školu, ale už aj okres v Dejepisnej olympiáde.
Test sa opäť skladal z monotemantickej časti, ktorá sa každý rok mení, z učiva ročníka a zadaní z regionálnych dejín, ktoré sa teraz rozšírili na reálie z Banskobystrického kraja.
Veronika zabojovala a z 18 súťažiacich v konečnom hodnotení obsadila krásne 3. miesto.Kategória E, v ktorej súťažila, končí na krajskom kole a študenti ďalej nepostupujú, čiže si siahla vždy na stupne víťazov( na školskom, okresnom, krajskom kole). Blahoželám jej a ďakujeme za reprezentáciu.

Mgr.S.Vargová.

http://sgymlc.sk/szs/thumbnail/(w:600,h:600,i:/galeria/2015-2016/piataci_v_kniznici/DSC_1341.jpg)

Žiaci 5. ročníka SZŠ ako prví v novootvorenej knižnici

Nezostalo pri slovách a hneď po otvorení knižnice 22. marca 2016 prišli prví hostia - žiaci 5. ročníka SZŠ v nej zažili očakávanú hodinu SJL. Témou bola práve knižnice, jej priestory, druhy a fungovanie knižníc, ich úloha vo vzdelávaní.
Hodinu pre nich pripravili študentky triedy kvinta a 1.A. pod vedením p.p. S.Vargovej. Piatakov na hodinu pripravila p.p.Péterová a pomáhala pri realizácii.
Nina Sajenková a Lea Krpeľanová sa zmenili na vedkyne, ktoré najprv dali žiakom pripravené úlohy, predviedli im zaujímavý pokus a riešenie problémových úloh dokončili v náučnom oddelení knižnice.
Miška Križová a Diana Danková sa im prihovorili ako spisovateľky a ilustrátorky kníh v oddelení beletrie. Mali pre žiakov pripravenú tajničku s rozprávkovými bytosťami. Indície boli poschovávané pod rôznymi autormi a deti zistili, že usporiadanie kníh v oddelenia je rôzne- niekde podľa abecedy, inde podľa témy, teda vecne.
Po náročných úlohách si sadli do učebne a Ester Maráková im pomocou prezentácie vysvetlila, ako fungujú knižnice, aké oddelenia majú, kde sa nachádza Národná knižnica na Slovensku, ako máme správne čítať kinhu a ako oslovujeme pani, pracujúcu v knižnici.
Na záver dostali deti od dievčat z krúžku Tvorivé písanie záložku do knihy s dátumom otvorenia knižnice.Hodina preletela ako víchor. Dúfame, že sa čoskoro opäť uvidíme a oni sa stanú čitateľmi našej knižnice.
Ďakujem študentkám za svedomitú prípravu a realizáciu hodiny. Fotky

Mgr. S.Vargová

Veľký úspech študentov Súkromného gymnázia v Lučenci

Na národnom výberom zasadnutí Európskeho parlamentu pre mladých na Slovensku - EYP SK, ktoré sa uskutočnilo 18. 3. - 20. 3. 2016 v Častej - Papierničke pod titulom "Building a sustainable future" sa študenti nášho gymnázia zúčastnili prvýkrát a hneď veľmi úspešne s postupmi na medzinárodné zasadnutia. Študenti boli prihlásení do piatich výborov, ktoré najprv pracovali osobitne, diskutovali o danej téme výboru, hľadali riešenie problému a pripravovali záverečnú rezolúcii výboru (všetko v anglickom jazyku, lebo komunikačným jazykom týchto zasadnutí je angličtina). O náročnosti podujatia svedčia témy jednotlivých výborov:

 INTA: Sustainable business through EU aid and trade policies: how can the EU ensure the protection of the environment and human rights through the sustainable development of global value chains? (Tomáš Dobiaš z oktávy)
 SEDE II: In the light of the Syrian crisis, how should the EU reform its Common Security and Defence Policy to effectively address security issues outside its borders? (Ján Danko z kvinty )
 FEMM: Commitee on Women´s Rights and Gender Equality. Preventing and combating traffcking in human beings. What measures should the EU take to contribute to the protection of the fermale victims of human trafficking? (Júlia Gonová z oktávy)
 LIBE: Safer borders and migration management: how should the EU reform its migration policies to ensure the security of its external borders and the safety of the asylum seekers? (Ester Maráková z kvinty)
 DROI: Preventing the rise of extreme far right movements: how can the EU balance the protection of the freedom of religion of the minorities while also safeguarding the freedom of expression? (Igor Žilák z kvinty).

Na spoločnom zasadnutí Európskeho parlamentu pre mladých na Slovensku potom jednotlivé výbory predkladali svoje rezolúcie, zdôvodňovali ich, v diskusii odpovedali na otázky členov iných výborov a nakoniec sa o prijatí rezolúcií v pléne hlasovalo. Naši študenti si počínali veľmi dobre, čo dokazujú aj nasledovné postupy na medzinárodné zasadnutia Európskeho parlamentu pre mladých – EYP:
Júlia Gonová – Rennes vo Francúzsku (najväčšie medzinárodné zasadnutie EYP – 39 účastníckych štátov, 300 účastníkov!), Viedeň v Rakúsku
Ján Danko – Istanbul v Turecku, Zadar v Chorvátsku
Tomáš Dobiaš – Francúzsko (miesto ešte bude upresnené), nahrádza ho postupujúca Ester Maráková.
Srdečne blahoželáme a všetkým piatim študentom ďakujeme za vzornú a príkladnú reprezentáciu nielen školy, ale aj Lučenca a samých seba...
Informácie o Európskom parlamente pre mladých (EYP) a Európskom parlamente pre mladých na Slovensku! Fotky

galeria/2015-2016/melania/DSC_1245.JPG

Otvorenie Knižnice (M)elánia na SG

Rok a pol sme sa postupne pripravovali na tento deň, Všetky triedy od kvarty po oktávu SG a krúžok Tvorivé písanie(sekunda) mali na tomto dni svoj enormný podiel.Spolu s nimi všetci pedagógovia, vedenie školy, manažér škôl Ing. P.Kolbányi, aj jej zriaďovateľ p. B. Becher. Všetci priložili ruku k dielu, či už zariadením priestorov, triedením kníh, realizáciou zbierky kníh v októbri 2015, riešením úloh projektu Moderná škola a následným výberom a objednaním nových publikácií do náučného oddelenia, skrášlením priestorov knižnice ( namaľovaním dvier, výberom citátov, zútulnením kvetmi či starou truhlicou príbehov a farebnými vankúšikmi), vytvorením násteniek, obstarávaním všetkého potrebného, vyčlenením počítačov pre študentov, prípravou javiska pre recitačné či spevácke súťaže. Do príprav sa zapojili aj niektorí rodičia.
A tak 22. marca 2016 nastal dlhoočakávaný deň - otvorenie našej knižnice. Privítali sme vzácnych hostí: pani M. Becherovú, bez podpory ktorej by knižnica vôbec nebola uzrela svetlo sveta, a p. Mgr. S. Spišiaka, ktorý venoval škole celú knižnicu svojho otca.To bol základ, ktorý sme rozvíjali. Dnes má knižnica skoro 3000 jednotiek v náučnom a beletristickom oddelení, detský regál, časopisecký regál, cudojazyčnú literatúru, miestnosť s interaktívnou tabuľou na prednášky či súťaže.
Krátky príhovor Mgr. S.Vargovej stručne zhodnotil vznik knižnice, jej úlohu a srdečne zaželala knižnici len to najlepšie a poďakovala za darčeky, ktoré knižnica dostala v deň otvorenia. Pred prestrihnutím stužky nám Destinny McQueen z krúžku Tvorivé písanie prečítala svoju predstavu, čo sa môže stať v knižnici, keď pani knihovníčka zamkne dvere a odíde domov. Potom naši vzácni hostia prestrihli stužku a všetci, ktorí prišli podporiť otvorenie knižnice, si ju mohli prezrieť a potešiť sa z dobre vykonanej práce. Ďakujem všetkým za pomoc, spoluprácu a elán. Bez Vás všetkých by sme to nedokázali. Fotky

Mgr. S.Vargová

galeria/2015-2016/Sutaz_v_pisani_eseji_Sofia_2016/IMG_3852.JPG

Súťaž v písaní esejí Sofia 2016

Kolégium Antona Neuwirtha vyhlásilo 6. ročník súťaže pre študentov v písaní esejí( úvah). Tento rok sa súťažiaci zamýšľali nad témou: Prinesie mi úspech skutočné šťastie? Ceny boli lákavé - horský bicykel, knižné odmeny, predplatné časopisu .týždeň, Impulz, víkend na Donovaloch, účasť na Letnej univerzite koncom letných prázdnin. Nešlo však iba o ceny, aj keď je to príjemná stránka súťaží.
Študenti kvinty Diana Danková, Michaela Križová a Igor Žilák sa pokúsili odpovedať na túto otázku hľadaním aj vo svojom vnútri, argumentovali, nachádzali dôkazy, bojovali s vlastným názorom a konvenciami, robili si malý sociologický prieskum, získavali širší rozhľad, učili sa samostatne a kriticky rozmýšľať, aj preto im ďakujeme za účasť v súťaži.

Mgr. S.Vargová

galeria/2015-2016/pribehy_20_storocia/IMG_1091.JPG

Príbehy 20. storočia

Do marca, mesiaca kníh a príbehov sme vstúpili odovzdaním prác v projekte Príbehy 20. storočia. Študenti kvarty Laura Mužilová a Matej Mázor pátrali po nedávnej histórii a spracovali príbeh zaujímavého ľudského osudu v 20. storočí. Museli natočiť audio alebo videozáznam z interview s pamätníkom významných historických udalostí 20.storočia, naštudovať množstvo materiálu, aby ich otázky boli erudované, spracovať celoživotné rozprávanie do súvislého príbehu, získať fotodokumentáciu aj materiály, potvrdzujúce príbeh danej osoby. Pracovali veľmi usilovne 4 mesiace. Laura nakoniec bola úspešnejšia a jej práca o príbehu aj z 2. svetovej vojny bola prijatá na vyhodnotenie. Mateja zastavila len skutočnosť, že k odoslaniu práce bola nutná aspoň jedna fotografia, ale jeho spomínajúci na vojnu v Srbsku chcel ostať v anonymite. Ďakujem im za usilovnú prácu a Laure držíme palce.

Mgr. S.Vargová

/galeria/2015-2016/dychanie/DSCN9498.JPG

Projekt „DÝCHANIE“

Dýchanie je základná životná funkcia – bytostne sa dotýka každého človeka. Je také samozrejmé, že ho človek (za normálnych okolností) ani nevníma. Neuvedomuje si jeho dôležitosť a málo kto sa zamýšľa nad tým, ako celý proces funguje. V rámci školskej výučby sa tejto téme už tradične venuje predmet biológia. Žiaci sa s dýchaním oboznámia z biologického hľadiska, ale neskúmajú mechanické procesy prebiehajúce v pľúcach, ktoré ho umožňujú.
Žiaci tercie počas výučby fyziky realizovali projekt „DÝCHANIE" formou netradičných laboratórnych cvičení v novovybudovanej učebni fyziky. V rámci neho, z bežne dostupných pomôcok, zostrojili model pľúc a amatérsky spirometer.
V prvej (prípravnej) fáze získali potrebné informácie z externých zdrojov, využili interaktívne edukačné materiály z Planéty vedomostí (dýchanie z bilogického hľadiska v rozsahu učiva ISCED2) a materiály, ktoré im poskytla vyučujúca.
V druhej (realizačnej) fáze z pripravených pomôcok vlastnoručne zhotovili model pľúc aj spirometer. Funkčnosť svojich modelov predviedli pred ostatnými spolužiakmi, vysvetlili fyzikálny princíp demonštrovaných javov. Počas tejto časti projektu žiaci na modeli pľúc predviedli nádych, výdych a demonštrovali jednu z príčin vzniku pneumotoraxu. Navrhli možný spôsob jeho „liečby" (poskytnutie prvej pomoci). Pomocou spirometra každý odmeral vitálnu kapacitu svojich pľúc a výsledky porovnal s výsledkami ostatných spolužiakov.
V tretej (záverečnej) fáze žiaci prediskutovali v tíme svoje zistenia, skompletizovali protokoly a vyplnili pracovný list. Niektorí, na základe získaných praktických skúseností, navrhli technické vylepšenia – zmeny parametrov zostrojených modelov.
Zostrojené „zariadenia" sú len amatérsky zhotovené modely, preto neumožňujú v plnej miere predviesť demonštrované javy a s veľkou presnosťou merať fyzikálne veličiny. Umožnia však žiakom lepšie pochopiť podstatu javu – zistiť príčiny jeho vzniku a pochopiť fyzikálny princíp jeho činnosti. Výučba fyziky realizovaná touto formou v plnej miere využíva interdisciplinárne väzby medzi prírodovednými predmetmi. Názorne približuje žiakom (cielene umožňuje „prežiť") konkrétne situácie, v ktorých majú teoretické poznatky získané počas vyučovania využitie v reálnom živote a technickej praxi.
RNDr. Anna Zubáková, vyučujúca fyziky

Fotky

Tlačivo 2% z dane

/galeria/2015-2016/Matematicky_KLOKAN/DSCN9527.JPG

Matematický KLOKAN

Dňa 21. marca 2016 sa žiaci našej školy zapojili do tejto medzinárodnej matematickej súťaže. Jej vyhlasovateľom je asociácia Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc) so sídlom v Paríži. Poslaním súťaže je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, umožniť im súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.
Na Súkromnom gymnáziu súťažilo 34 žiakov v kategóriách Školák 6, Benjamín 7, Benjamín 8, Kadet 9, Kadet G12 a Junior G34.
Žiaci v rámci súťaže riešili 24 úloh v časovom limite 60 minút. Všetky úlohy boli uzavreté - bolo k dispozícii 5 možností, z ktorých je práve jedna správna. Náročnosť úloh bola premietnutá do ich bodového ohodnotenia. Za správnu odpoveď mohol žiak získať 3, 4, alebo 5 bodov. Za nesprávnu odpoveď strácal 1 bod. Ak žiak úlohu nevyriešil, žiadne body nezískal, ale ani žiadne nestratil.
Každému súťažiacemu bol pridelený identifikačný kód. Označil ním svoj odpoveďový hárok, do ktorého zapisoval výsledky úloh. Tieto budú centrálne vyhodnotené organizátorom súťaže v priebehu najbližších týždňov.
RNDr. Anna Zubáková, školská koordinátorka súťaže

Fotky

Jazykový kvet 2016 - semifinálové kolo

Už tretí rok sa zapájame do recitačnej súťaže v cudzích jazykoch - Jazykový kvet. Tento rok sa do súťaže prihlásilo ešte viacej študentov, čo poukazuje na ich dobré jazykové zručnosti a hlavne snahu zdokonaliť sa v cudzom jazyku. V nemeckom jazyku nás reprezentovali: Chiara Riana Lepiešová (I. kategória), Sofia Gregorová, Samuel Ernst, Destiny Maria McQueen (II. kategória) a Nina Sajenková (III. kategória). V anglickom jazyku recitovali : Eduard Marák a Alexandra Kolbányiová (I.kategória), Anna Ďurišová , Tereza Gáborová (II.kategória) a Júlia Gonová a Ema Kulichová (III. kategória).
Postupujúcim gratulujeme a držíme palce vo finálovom kole, ktoré sa uskutoční 8. apríla v Banskej Bystrici.

/galeria/2015-2016/Tangram/DSCN9472.JPG

Tangram

Tangram je jedna zo najúspešnejších logických hier. Bola vytvorená v Číne počas vládnutia dynastie Song (960-1279) a postupne sa rozšírila do celého sveta. Je to skladačka, ktorá vznikla rozdelením štvorca na sedem častí s presne stanovenými pomermi. Tvoria ju 2 veľké, 2 malé a 1 stredný pravouhlý trojuholník, 1 štvorec a 1 rovnobežník. Z daných častí sa skladajú rôzne obrazce (tvary) - zvieratá, predmety, postavy, ... . Pri ich vytváraní je potrebné vždy použiť všetky časti a žiadna (okrem rovnobežníka) sa nesmie preklápať.
V rámci výučby predmetu technika žiaci sekundy pracovali na projekte „Tangram". Počas jeho realizácie, prešli všetkými fázami procesu, ktorými aj v technickej praxi musí prejsť výrobok skôr, ako sa dostane do rúk spotrebiteľa. Po absolvovaní základnej teoretickej prípravy, každý žiak nakreslil technický výkres, podrobne zapísal pracovný postup a tangram (z dostupných materiálov) podľa neho aj vyrobil. Následne navrhol niekoľko obrazcov a tým, ktorý považoval za najvydarenejší, prezentoval svoju prácu na výstavke tangramov v učebni fyziky.
Na záverečnom hodnotení projektových prác sa podieľala vyučujúca spolu so žiakmi, ktorí navštívili učebňu fyziky počas súťaže Faktor SG. Vyučujúca hodnotila odbornú stránku (technický výkres, kvalita vypracovania výrobku) a žiaci svojím hlasovaním určili najkrajší obrazec.
Prácou na projekte si žiaci rozvíjali nielen manuálne zručnosti ale aj kognitívne spôsobilosti rôznych úrovní. Svoju presnosť a precíznosť uplatnili pri tvorbe technického výkresu aj pri zhotovovaní tangramu. Logické myslenie a kreativitu si precvičili riešením problémovej úlohy (poskladať jednotlivé časti tak, aby tvorili zmysluplný obrazec). Geometrické myslenie využili pri kombinovaní rôznych tvarov a priestorové videnie si cibrili otáčaním jednotlivých dielov. Priebežne počas celej práce na projekte analyzovali a hodnotili zrealizované aktivity, čo prispelo k rozvoju ich kritického myslenia. Fotky
RNDr. Anna Zubáková, vyučujúca techniky

Geografia-krajské kolo

Dňa 10.marca 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády. komisia GO na túto postupovú súťaž vybrala 40 súťažiacich z obvodového kola. Obvodového kola sa zúčastnilo až 160 študentov z našej školy Peter Nociar (kvinta) a Ivan Adam (3A).Postup na kraj si vybojoval Ivan Adam, P.Nociarovi chýbali k postupu 2 body. Na krajskom kole si Ivan počínal úspešne , v silnej konkurencii obsadil 8.miesto.Teší nás aj to, že z lučeneckých stredných škôl sa Ivan umiestnil najlepšie.

/galeria/2015-2016/Basketbal_ziacok_zakladnych_skol/1/DSC_1347.JPG

Regionálne kolo v basketbale žiačok základných škôl

V piatok 11.3.2016 sa uskutočnilo v telocvični v Kalinove regionálne kolo v basketbale žiačok základných škôl. Víťazky obvodných kôl z Rimavskej Soboty, Veľkého Krtíša, Lučenca a Poltára mali nastúpiť do vzájomných zápasov. No bohužiaľ družstvá z Rimavskej Soboty a Veľkého Krtíša nenastúpili. Čakal nás teda len jeden zápas s Poltárom. Hralo sa podľa pravidiel FIBA 4x10 minút. Julka, Anka, Raška, Kika, Miška a Laura priviedli zápas do víťazného konca s konečným skóre 34 : 4. Týmto výsledkom sme si zabezpečili postup na kolo krajské, ktoré sa uskutoční v utorok 15.3.2016 vo Zvolene. Držte palce. Fotky

/galeria/2015-2016/LV/20160224_140512.jpg

Lyžiarsky výcvik v Tatranskej Lomnici

Tento rok triedy kvarta až oktáva absolvovali lyžiarsky výcvik vo Vysokých Tatrách. Bolo veľmi ťažké nájsť termín, kedy by sme mali ideálne snehové podmienky, pretože tohtoročná zima bola veľmi slabá. No nakoniec sme našli aj termín aj stredisko, ktoré nám umožnilo prežiť pekných 5 dní v zimnej prírode. Aj keď v prvý deň to skôr vyzeralo ako na pokročilú jar, no postupne sa Perinbabka posnažila. Od 22.2. – 26.2.2016 (pondelok až piatok) sme brázdili svahy v Tatranskej Lomnici pod vedením pedagógov Berkyho, Novodomskej a Kresánekovej. Rozmanitosť zjazdoviek sme si všetci užívali. Dobrí lyžiari na Skalnatom plese, menej zdatní na Čučoriedkach, ale poniektorí sa odvážili aj na Skalnaté pleso. No a začiatočníci sa prvé dni dostatočne vytrápili šliapaním do kopca, aby sa naučili základy, a aby si potom mohli vychutnávať jazdu lanovkou na stanicu Štart. Pre mnohých to bol prvý a obrovský zážitok vidieť krajinu z kabínky, ktorá nás pomaličky ťahala stále vyššie a vyššie. Na svahu všetci odviedli úžasnú prácu, neodradil nás prvé dni ani ťažší sneh, neskôr sneženie či viac ľudí na zjazdovkách. Zjazd, oblúčiky, brzdenie boli naše každodenné činnosti, ktoré sa naučil, či si nimi prešiel každý jeden účastník výcviku. Prekonať samých seba (hlavne začiatočníci) bolo naozaj niekedy veľmi náročné, ale v celkovom dôsledku sa výsledok dostavil. VIEME SA LYŽOVAŤ. Každý deň nás do lyžiarskeho strediska vozil skibus, pretože poobedia a večeri sme trávili v ubytovacom zariadení Sanatórium Tataranská kotlina. Večer nás vždy čakal spoločný program vzdelávací, zábavný i športový. Zažili sme kopec srandy a dokonca sme sa spoznali aj z inej stránky ako z tej, ktorá sa prejavuje v školskej lavici. Volejbal, stolný tenis, posilňovňa, activity, karty, bazén a kopec iných činností nám spríjemňovalo pobyt na výcviku. Aj napriek Emkinmu úrazu na svahu sme výcvik dotiahli do úspešného konca a zaklincovali ho v piatok doobeda slalomovým pretekom. Z chalanov najlepší čas zajazdil ostrieľaný lyžiar Gabko Vikor a z dievčat Dianka Danková. Samozrejme víťazom sa stal každý jeden, kto sa naučil alebo zdokonalil v lyžovaní.
Tešíme sa na ďalšiu akciu na svahu :)
Fotky

Mgr. Zuzana Kresáneková
učiteľka telesnej a športovej výchovy

/galeria/2015-2016/Ples/DSC_0136.JPG

Plesali sme - 20. ročník Plesu súkromných škôl

Každoročne sa radi stretávame na našom plese: vyučujúci, rodičia, študenti či absolventi, priatelia škôl, aby sme si pripomenuli túto peknú tradíciu.
V tomto roku sa študenti tried kvinta, 1.A, sexta, 2.A zmenili na tanečnice, speváčky, moderátorov, hudobníčky s jediným cieľom - nielen dobre zabaviť publikum, ale zároveň nepustiť J.Bonda na náš ples. Snaha bola márna a agent 007 (0907) sa so svojím šarmom a pomocou svojich "podagentov" na ples nakoniec dostal, aj ho druhýkrát slávnostne otvoril...Ďakujeme im za výborne zvládnutý program.
Slávnostné otvorenie plesu patrilo do kompetencie zriaďovateľa škôl p. B. Bechera, ktorému asistovali úradujúce p. riaditeľky a p. riaditeľ a svojím tancom dali všetkým najavo hlavnú náplň večera.Výborne nás roztancoval aj folklórny súbor Ipeľ. Už nič nebránilo, aby sme sa 12. 2.2016 zabávali v dobrej nálade v krásne vyzdobených priestoroch do neskorých ranných hodín. 20. ročník plesu sa podaril a už spriadame plány na budúci rok.

Fotky

Ples súkromných škôl

Fotky

Prijmeme po 25 nových gymnazistov do osemročného aj štvorročného štúdia!

Na základe rozhodnutia OÚ v Banskej Bystrici a BBSK Súkromné gymnázium v Lučenci oznamuje, že pre školský rok 2016/2017 môže prijať na osemročné štúdium 25 nových žiakov a na štvorročné štúdium tiež 25 nových žiakov.

Takže piataci a deviataci neváhajte! Chcete byť úspešní v živote? Chcete študovať na prestížnych vysokých školách doma i v zahraničí ako naši absolventi? Príďte na prijímačky 9. a 12. mája na Súkromné gymnázium. viac

/galeria/2015-2016/hmyz/P1080905.JPG

Študenti piateho ročníka na výstave „Hmyz trópov“ v Novohradskom múzeu

Žiaci piateho ročníka mali 23.2. 2015 možnosť prezrieť si časti súkromnej zbierky entomológa Michala Zachara z Prievidze. Vystavení sú na nej prevažne zástupcovia hmyzu z tropických dažďových pralesov Južnej Ameriky, Ázie a Afriky. Predstavujú výber najväčších, najkrajších, alebo iným spôsobom zaujímavých druhov hmyzu. Väčšina exponátov je z expedícií, ktorých sa pán M. Zachar zúčastnil. Svoje zastúpenie tu majú denné a nočné motýle, roháče, nosorožteky, krasone, cikády, škorpióny a mnoho ďalších. Výstavu dopĺňajú aj niektorí živé druhy hmyzu v teráriách ako šváby, pakobylky, pavúky, a iné. Žiaci na výstave plnili úlohy, hľadali odpovede na otázky a spoznávali nádherných zástupcov kmeňa článkonožce, pričom vstrebali veľké množstvo informácií.

Fotky

/galeria/2015-2016/Saliansky_matko/170220162315.jpg

Šaliansky Maťko

V Banskej Bystrici sa 16. februára 2016 v priestoroch Matice Slovenskej uskutočnil 23. ročník Šalianskeho Maťka J. C. Hronského – v prednese slovenskej povesti. V tretej kategórii nás reprezentoval Matej Janšto, študent prímy. Spomedzi dvanástich účastníkov sa podľa rozhodnutia poroty umiestnil na 2. mieste. Maťkovi srdečne blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechu! Fotky

/galeria/2015-2016/krajske_kolo_olympiady_anglickeho_a_nemeckeho_jazyka/foto_olympiada.JPG

Krajské kolo olympiády anglického a nemeckého jazyka

V Banskej Bystrici študenti Súkromného gymnázia reprezentovali ako víťazi okresného kola v olympiádach anglického a nemeckého jazyka našu školu a opäť nesklamali. Julka Gonová z oktávy v kategórii 2B obhájila svoje predošlé výsledky z olympiády a v konkurencii škôl z celého Banskobystrického kraja skončila na výbornom 2. mieste. Postup do celoslovenského kola jej unikol len o 2 body!
V nemeckom jazyku Veronika Ďurišová a Pavol Ďuriš sa krajského kola zúčastnili prvýkrát. Konkurencia bola samozrejme veľká. Veronika Ďurišová zo sekundy skončila na 4. mieste v kategórii 1A a Pavol Ďuriš z kvinty na 5. mieste v kategórii 2A. 5. miesto patrí aj ďalšiemu kvintánovi Nikolasovi Kočišovi v kategórii 2C. Vďaka patrí všetkým účastníkom ,že sa svedomito pripravovali.
Na fotografii sú študenti Súkromného gymnázia, víťazi okresného kola v olympiádach v anglickom a nemeckom jazyku.

Mgr. Saskia Palkovičová

galeria/2015-2016/TOP_EXPERTI_a_EXPERTI_/DSCN9347.JPG

Top Experti a Experti

Už dávnejšie boli známe oficiálne výsledky celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality schow, ale dôkazy o úspešnosti našich žiakov – diplomy a ocenenia boli organizátormi súťaže doručené len v týchto dňoch.
Na našej škole sa našlo 28 odvážlivcov, ktorí si v decembri súťažnou formou porovnávali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl na Slovensku. Každý si vybral dve z ponúkaných tém, riešil v každej po 30 úloh - čo musel zvládnuť v časovom limite 60 minút.
Celkové najlepšie umiestnenie, diplom TOP EXPERT a vecnú cenu získala Júlia Gonová, žiačka oktávy. Ďalším TOP EXPERTom je Veronika Ďurišová, žiačka sekundy.
Diplom EXPERT v téme získalo až 7 žiakov. Najväčší úspech zožala téma „Spoločnosť kedysi a dnes", kde bol diplom udelený Terézii Gáborovej z prímy, Veronike Ďurišovej a Destiny Márii Mc Queen z triedy sekunda. Dvoch EXPERTov máme v téme „Tajomstvá prírody". Sú nimi žiaci kvarty Matej Mázor a Zoran Trnka. EXPERTom v téme „Svetobežník" je opäť Veronika Ďurišová. V témach „Do you speak English?" a „Mozgolamy" je suverénny EXPERT Júlia Gonová.
Každý zapojený žiak získal účastnícky diplom a originálny uhlomer, na ktorom je niečo, čo iné uhlomery určite nemajú. Alebo nie je to, čo iné uhlomery určite majú? Keďže všetci tí, ktorí mali odvahu popasovať sa s úlohami sú šikovní a múdri, určite záhadu hravo rozlúštia. Fotky
RNDr. Anna Zubáková, školská koordinátorka súťaže

/galeria/2015-2016/Valentin/DSC_0371.JPG

Sviatok svätého Valentína na Súkromnom gymnáziu

S osobou sv. Valentína sa spája viacero legiend. Jedna z nich hovorí, že ako biskup tajne sobášil zamilované kresťanské páry a to napriek zákazu vtedajšieho rímskeho cisára, za čo bol 14. februára roku 269 popravený. Ešte pred smrťou sa zamiloval do žalárnikovej dcéry, ktorej na rozlúčku napísal lístok s nápisom „Od Tvojho Valentína". Tak vznikla prvá symbolická „valentínka". Sviatok sv. Valentína sa však datuje až neskôr, keď ho dal pápež Gelasius vyhlásiť 14. februára v roku 496 na počesť biskupa Valentína.
Či už tento sviatok niekto uznáva alebo neuznáva v takej podobe, akú poznáme dnes, môžeme si byť istí, že slovami a gestami lásky určite nikomu neublížime, ale naopak, potešíme či povzbudíme. Žiaci a učitelia Súkromného gymnázia v Lučenci už tradične využívajú tento deň na písanie Valentínskej pošty, kde nechýbajú slová vďaky, uznania či radosti z priateľstva. Takéto milé odkazy žiaci vhadzujú do pripravenej valentínskej poštovej schránky, aby ich Valentínski poštári, ktorými sú žiaci zo Žiackej rady, doručili osobám, pre ktoré boli napísané. Tohtoročný sviatok svätého Valentína príjemne spestrila žiačka triedy sekunda Kristína Binková, ktorá so svojou maminou napiekla pre všetkých žiakov a učiteľov koláčiky v tvare srdiečka s iniciálami Súkromného gymnázia. Je dobré, že sa žiaci s radosťou a nezištne zapájajú do takýchto aktivít a my ich v tom budeme naďalej podporovať. Fotky

V krajskom kole jazykári zo Súkromného gymnázia znova nesklamali.

V Banskej Bystrici minulý týždeň študenti Súkromného gymnázia reprezentovali ako víťazi okresného kola v olympiádach anglického a nemeckého jazyka našu školu a opäť nesklamali. Julka Gonová, študentka oktávy, v kategórii 2B obhájila svoje predošlé výsledky a v konkurencii škôl z celého Banskobystrického kraja skončila na výbornom 2. mieste. Postup do celoslovenského kola jej unikol len o 2 body!
V nemeckom jazyku sekundánka Veronika Durišová v kategórii 1A skončila na 4. mieste a Pavol Ďuriš z kvinty v kategórii 2A na 5. mieste. Nikolas Kočiš z kvinty, v kategórii 2C obsadil 5. miesto. Konkurencia bola veľká všetkým trom patrí vďaka, že sa svedomito pripravovali.

Mgr. Saskia Palkovičová

/galeria/2015-2016/Veronika_Durisova_2._na_obvodnom_kole_DEJO_s_postupom_na_kraj/IMG_3805.JPG

Veronika Ďurišová 2. na obvodnom kole DEJO s postupom na kraj

Dejepisná olympiáda je každoročne veľmi náročná pre všetkých študentov, ktorí sa do nej zapájajú. Študent musí zvládnuť nielen učivo príslušného ročníka, ale aj monotematickú časť, ktorá je vždy iná a zároveň zistiť veľa zaujímavostí z regionálnych dejín podľa pridelených okruhov(vybrané historické osobnosti, stavby, medzníky dejín regiónu).
V tomto školskom roku sa do súťaže zapojila Veronika Ďurišová z triedy sekunda, ktorá patrila do kategórie E. Po 100 minútovom teste dúfala v čo najlepšie umiestnenie. Po vyhodnotení našla svoje meno spomedzi 15 žiakov na postupovom 2. mieste. Čaká ju naštudovať ďalšie okruhy z dejín Banskobystrického regiónu a 31. marca 2016 nás bude reprezentovať na krajskom kole v Banskej Bystrici.
Blahoželáme a ďakujeme.
Fotky

Mgr. Soňa Vargová

/galeria/2015-2016/Prednaska_MODERNY__IZRAEL/IMG_3776.JPG

Prednáška MODERNÝ IZRAEL

Dňa 9.februára 2016 sme sa všetky triedy od kvarty po oktávu stretli na prednáške o modernom, súčasnom Izraeli. S prednáškou nás navštívila pani Katarína Mináriková, pracovníčka Izraelského veľvyslanectva. Študenti mali možnosť upresniť si svoje vedomosti o tejto, pre nás stále exotickej krajine, ale zároveň majú možnosť zapojiť sa do súťaže CEMACH. Súťaž prebieha v štátoch V4 súčasne. Súťaží sa v literárnej, výtvarnej a internetovej kategórii.Témou je moderný Izrael a tvorivosti i fantázii sa medze nekladú. Víťazi môžu získať okrem zaujímavých cien aj cestu do Izraela.
Pani Mináriková vo svojej prednáške ozrejmila niektoré špecifiká tejto krajiny - prírodné, ekonomické, hospodárske, kultúrne a určite trošku otupila naše predsudky, ktoré voči vzdialeným krajinám a krajinám s pohnutou históriou aj súčasnosťou máme.Tešíme sa na práce našich študentov, ktoré by mali uzrieť svetlo sveta do 31. marca. Fotky

galeria/2015-2016/Krajske_kolo_olympiady_ludskych_prav/IMG_7984.JPG

Krajské kolo olympiády ľudských práv

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž, ktorá sa realizuje formou testov a prezentovania témy vyžrebovanej z 15 tém na krajských kolách a obhajoby esejí na vybrané témy na celoštátnom kole. Usporadúva sa v troch súťažných kolách - školské, krajské a celoštátne. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere a princípy na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom na ochranu a zabezpečenie ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí. V tohoročnom 18. ročníku tejto súťaže sa krajského kola v Banskej Bystrici zúčastnila študentka oktávy Júlia Gonová. V konkurencii 28 účastníkov postúpila z pekného šiesteho miesta na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční za účasti 64 účastníkov postupujúcich z krajských kôl 2. – 4. apríla 2016 v Modre – Harmónii. Musí však ešte v najbližších dňoch zaslať úvahu, ktorú si vybrala v anglickom jazyku „Migration is an expression of the human aspiration for dignity, safety and a better future." (UN Secretary-General Ban Ki-moon) — "Migrácia je vyjadrením ľudskej túžby po dôstojnosti, bezpečnosti a lepšej budúcnosti." (generálny tajomník OSN Pan Kimun). Od obhajoby tejto úvahy na celoštátnom kole závisí potom postup do záverečného „veľkého finále" (kde bude súťažiť o umiestnenia 10 najlepších súťažiacich).
Držíme Julke palce, aby sa dostala čo najďalej a ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu nášho súkromného gymnázia! Fotky

/galeria/2015-2016/eurokviz/P1070600.JPG

Eurokvíz 2016

V piatok 15. januára 2016 v DK A. Sládkoviča v Detve Súkromné centrum voľného času pripravilo pre žiakov základných škôl kvíz o Európskej únii za účasti europoslanca Ing. Ivana Štefanca. Súťažilo sa v 5 disciplínach :
1. Hymny štátov EÚ – žiaci v priebehu 30 sekúnd mali vypočutú hymnu priradiť k štátu
2. Vlajky štátov EÚ – na predlohe mali vyfarbiť vlajky vylosovaných štátov
3. Spoznať podľa obrysovej mapky názvy štátov EÚ a priradiť k nemu hlavné mesto
4. Kvíz bol zameraný na históriu EÚ, europoslanci, športovci, festivaly, európske rieky a pohoria, umelci, štatistiky o EÚ
5. Každý súťažný tím mal pridelený región , ktorý mal charakterizovať – jeho históriu, zvyky, tradície, kultúru – piesne, tance, špeciality . Disciplínu si družstvo mohlo pripraviť doma
Naše súkromné gymnázium bolo do súťaže telefonicky prizvané vo štvrtok 14. 1. 2015 o 13, 30 hod. Urýchlene sme zostavili súťažný tím z kvarty v zložení Sofia Gregorová a Matej Mázor, ktorí boli ochotní sa v extrémne krátkom čase na súťaž ako tak pripraviť. Preukázali veľmi dobré vedomosti o problematike Európskej únie, a najmä v piatej disciplíne, kde prezentovali Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, boli skvelí. V úlohe princa Williama a vojvodkyne Kate predstavili Kráľovstvo, pripravili pravé anglické raňajky, servírovali anglický čaj a tradičný jablkový koláč apple crumble a samozrejme počas čaju o piatej konverzovali medzi sebou po anglicky...
Napriek nedostatku času na prípravu do súťaže sa Sofia a Matej umiestnili na peknom druhom mieste a víťazstvo im uniklo skutočne iba o vlások. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu! Fotky

/galeria/2015-2016/Basketbal_ziacok_zakladnych_skol/DSC_1169.JPG

Basketbal žiačok základných škôl

V piatok 5.2.2016 fiľakovské základné školy privítali na svojich palubovkách basketbalistky základných škôl na obvodnom kole. V telocvični na Koháriho škole bojovala skupina B, do ktorej patrila domáca škola, ZŠ Vajanského, ZŠ M. R. Štefánika a naša škola. Skupinu A tvorili družstvá dievčat z fiľakovských škôl, ZŠ Farská lúka a ZŠ Školská. ZŠ Haličská 7 a ZŠ L. Novomeského reprezentovali V skupine sme nepustili ani jeden zápas, preto nám zaslúžene patrilo víťazstvo. Šťastné a namotivované na finálový duel sme sa premiestnili na palubovku ZŠ Farská lúka, kde sme hrali zápas s domácou školou o prvé miesto. Dievčatá Julka Fekiačová, Anička Ďurišová, Laura Mužilová, Kristína Vidličková, Ráchel Mlynáriková, Miška Križová a Kristína Binková vybojovali postup na krajské kolo. Gratulujeme a držíme palce na kraji. Fotky

ZEMEZNALEC-súťaž pre žiakov ,ktorí vedia viac

Tento mesiac začína pravidelná mesačná súťaž z geografie. Pozostáva z 10 otázok alebo úloh. Otázky budú zverejnené stále ôsmy deň v mesiaci. Odpovede zasielať vždy do konca mesiaca. Hrá sa o ceny.
Viac na : bit.ly/zemeznalec1 alebo na : lepsiageografia.sk/zemeznalec-sutaz.html

/galeria/2015-2016/Krasne_umiestnenie_P._Durisa_na_krajskom_kole_SJLO/IMG_0988.JPG

Krásne umiestnenie P. Ďuriša na krajskom kole SJLO

26.1.2016 nás privítala Stredná dopravná škola vo Zvolene, ktorá hostila účastníkov krajského kola olympiády v slovenskom jazyku a literatúre.V školskom roku, ktorý spája rok Ľ:Štúra s rokom S.H.Vajanského sa zadávatelia úloh a tvorcovia testov rozhodli riešiteľov olympiády poriadne potrápiť. Mierne zmenené pravidlá, oznámené priamo v dejisku, a mimoriadne náročný test vo všetkých kategóriách už ani nevyzeral ako výzva! Výsledky na seba nedali dlho čakať - minimum úspešných riešiteľov v kraji!
Želiezko v ohni sme mali v kategórii B (1. - 2. ročník SŠ). Bol ním Pavol Ďuriš z triedy kvinta, ktorý si vynahradil minuloročnú neúčasť. V najpočetnejšej kategórii si z 22 študentov celého kraja vybojoval pri horeuvedených podmienkach krásne 3. miesto. Blahoželáme mu, veríme, že láska k slovenskému jazyku mu ešte dlho vydrží. Ďakujeme za reprezentáciu. Fotky

/galeria/2015-2016/Basketbalovy__turnaj__ziakov_ZS/P_20160204_102017.jpg

Basketbalový turnaj žiakov ZŠ

Vo štvrtok 4.2.2016 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola v basketbale žiakov ZŠ, na ktorom sa predstavilo osem základných škôl. Naši žiaci boli v skupine A, kde sme postupne odohrali zápasy proti ZŠ Haličská cesta 7 Lučenec, ZŠ Farská lúka Fiľakovo a ZŠ Školská Fiľakovo.
Prvý zápas proti ZŠ Haličská cesta sme hrali veľmi dobre takticky, škoda niektorých rýchlych brejkov, ktoré sme nepremenili v body. Súper mal v tíme troch žiakov, ktorí hrávajú basketbal a presne títo žiaci boli rozdieloví. Nakoniec sme tento zápas prehrali tesne o 4 body.
Druhý zápas sme prehrali so ZŠ Farská lúka Fiľakovo, kde sme nezvládli záver zápasu takticky, viedli sme o 1 bod. Posledné 2 minúty sme sa zbytočne ponáhľali, miesto toho aby sme kúskovali hru a zamerali sa viac na defenzívu a doskakovanie pod košom. Toto bol rozhodujúci element a prehra o 1 bod nás predurčila, že môžeme skončiť najlepšie na 5. Mieste.
Posledný zápas sme konečne vyhrali nad ZŠ Školská Fiľakovo o 3 body a umiestnili sme sa na krásnom 5. Mieste.
Všetkým chalanov , ktorí reprezentovali našu školu ďakujem za predvedený výkon a disciplínu počas celého turnaja.
Zostava:
Marko Grenda, Marian Vaškovič, Samuel Bako, Samuel Kubinec, Gabriel Vikor, Peter Nociar, Nikolas Kočiš, Eduard Vantruba,

Fotky

/galeria/2015-2016/Martin_Miklusak_na_stretnuti_so_sefkucharom_Vojtom_Artzom/IMG_20160129_125519.jpg

Martin Miklušák na stretnutí so šéfkuchárom Vojtom Artzom

V piatok 29.1.2016 sa Martin Miklušák, študent triedy 2.A, zúčastnil 23. ročníka veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO v bratislavskej Inchebe. V rámci svojej práce na SOČ k téme Molekulárna gastronómia sa stretol so šéfkuchárom Vojtom Artzom, s ktorým konzultoval súčasné trendy molekulárnej gastronómie, suroviny, recepty, techniky a možnosti jej využitia. Toto stretnutie bolo pre Martina veľkým prínosom, keďže sám sa s vášňou venuje kulinárstvu a pomohlo mu v ďalšej motivácii venovať sa aj takej nadčasovej téme akou je molekulárna gastronómia. A čo ponúka tento veľtrh gastronómie? Danubius Gastro prezentuje ucelenú ponuku pre oblasti gastronómie a hotelierstva od profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok, potraviny, nápoje, až po obalové materiály, obchody a reklamu. Fotky

/galeria/2015-2016/Nase_vyrobky/DSCN9321.JPG

Naše výrobky

Žiaci sekundy v rámci výučby predmetu technika zhotovili svoje prvé praktické výrobky – papierové 3D modely rôznych vozidiel podľa vlastného výberu. Pri výbere typu vozidla sa žiaci rozhodovali samostatne na základe sprístupnených nákresov. Najväčší záujem bol o zhotovenie modelov automobilov Hummer a Fiat 600 D v rôznych verziách prevedenia. O tvorbu modelov autobusov bol podstatne menší záujem. Žiaci zhotovili len po jednom modeli autobus Karosa B 731 a Karosa B 741 („harmonika").
Pri práci na zvolenom modeli každý žiak uplatnil svoje teoretické vedomosti ako aj praktické zručnosti. Musel vynaložiť značnú dávku trpezlivosti nielen pri vypracovávaní detailov modelu, ale aj pri ich kompletizovaní do jednotného celku.
Všetky praktické činnosti žiakov, vrátane záverečnej výstavky modelov spojenej s ich hodnotením, sa realizovali v novovybudovanej učebni fyziky. V priestoroch, v ktorých sú vytvorené adekvátne podmienky nielen pre teoretickú ale aj praktickú činnosť všetkých žiakov.
Hodnotenie vytvorených modelov bolo komplexné, podieľali sa na ňom všetci žiaci. Každému modelu bolo náhodne pridelené číslo, pod ktorým bol vystavený. Tento postup mal prispieť k čo najväčšej možnej objektivite pri hodnotení žiakmi – minimalizovať možnosť účelového prilepšovania (zhoršovania) výsledkov hodnotenia medzi jednotlivcami. Na základe dohodnutých kritérií hodnotil každý žiak každý vytvorený model známkou, vrátane vlastného modelu. Na záver uviedol číslo modelu, ktorý mal (podľa jeho názoru) najkrajšie spracovaný dizajn a modelu, ktorý bol najkvalitnejšie zhotovený. Najväčší úspech mal dizajn, ktorý navrhol pre model autobusu Karosa B 731 Bruno Suchanský. Najprecíznejšie svoj model Fiat 600 D Taxi zhotovila Karolína Mravcová.
Pri takomto spôsobe výučby žiaci získavajú nielen teoretické a praktické zručnosti, ale sa učia aj kriticky myslieť. Zdokonaľujú sa v hodnotení a sebahodnotení, získajú pomerne objektívnu spätnú väzbu na svoje aktivity nielen od vyučujúceho, ale aj svojich rovesníkov – čo môže byť pre nich mnohokrát motivujúcejšie ako akokoľvek objektívne hodnotenie učiteľa. Fotky
RNDr. Anna Zubáková, vyučujúca techniky

galeria/2015-2016/Zbierka_knih_ako_dar_pre_srbskych_Slovakov_/IMG_6860.JPG

Zbierka kníh ako dar pre srbských Slovákov

Nezabudli sme na náš sľub spred roka, že našim priateľom z Kysaču pri Novom Sade pošleme časť zbierky kníh, ktorú sme zorganizovali.
V Kysači sú dodnes zakorenené slovenské zvyky, používanie krásnej podoby slovenského jazyka, funguje folklórny súbor a v škole sa 2 z 3 tried v ročníku učia všetky predmety po slovensky. Práve pre knižnicu ZŠ bol určený náš dar. Okrem kníh od Vás, našich darcov, k zbierke prispela aj Novohradská knižnica. Tak sme mohli zabaliť a poskladať nášho knižného snehuliaka a so želaním všetkého dobrého do roku 2016 poslať darček do Kysaču. Baliť pomáhali žiačky sekundy S. Lazarová a K.Binková.
Doručil ho náš pán zriaďovateľ B.Becher a tešil sa spolu s nami.
Vieme, že potešil aj obdarovaných. Fotky

galeria/2015-2016/Futsalova_reprezentacia_na_navsteve/DSC_1057.JPG

Futsalová reprezentácia na návšteve

V pondelok 25.1.2016 mali naše detičky oooobrovskúúúú radosť. Nie preto, že bol začiatok týždňa, ale preto, že bol úúúžasnýýýý začiatok týždňa. Prečo ? Zavítali k nám na návštevu chalani z futsalovej reprezentácie SR na čele s čerstvým víťazom titulu TRÉNER ROKA Marianom Berkym. Ešte pred ich odletom do Portugalska si našli čas, aby našim malým športovcom (žiakom 4. ročníka, 5.ročníka a prímy) odpovedali na zvedavé otázky, rozdali podpisy do pamätníčkov, na lopty, tričká, na ruky. Ale na čo sa asi najviac tešili bolo to, že si mohli s reprezentantmi zahrať futsal. Veríme, že to bol pre nich naozaj zážitok a motivácia do ďalšieho snaženia sa. Veď stretnúť sa s takými skvelými športovcami sa nepodarí len tak kdekomu. Ďakujeme za návštevu. Fotky

/galeria/2015-2016/Bedminton_ziakov_ZS/DSC_1023.JPG

Bedminton žiakov základných škôl

V piatok 22.1.2016 sme sa ako každý rok zúčastnili obvodného kola v bedmintone žiakov základných škôl. Zápasy prebiehali už tradične v športovej hale Rocket club Lučenec. Štyri základné školy bojovali o postup na regionálne kolo, ktoré sa bude konať na ZŠ Sama Vozára v Hrachove. Ako minuloročný víťazi a postupujúci sme samozrejme chceli obhájiť svoje víťazstvo. A podarilo sa. Marko Grenda a Nikolas Kočiš zdolali v štvorhrách a dvojhrách všetkých súperov. Gratulujeme chalanom a držíme palce na regionálnom kole.
Fotky

/aktuality/miro_orsag.jpg

Miro Orság ako jediný študent Banskobystrického kraja s najvyšším študentským ocenením

Dňa 19.11.2015 sa v Bratislave uskutočnilo oceňovanie najúspešnejších študentov Pamätným listom Svätého Gorazda - najvyššieho študentského ocenenia, priamo z rúk ministra školstva Juraja Draxlera. Sme veľmi radi, že toto významné ocenenie získal, ako jediný zástupca z Banskobystrického kraja, študent našej vlaňajšej oktávy Miro Orság a potvrdil tak, že naša škola dosahuje v rámci Slovenska a zahraničia dlhodobo najvýznamnejšie úspechy. Miro, pod vedením Ing. Adriany Vašašovej, minulý rok zaznamenal úspech so svojim projektom Výskyt ťažkých kovov v materskom mlieku, ktorý okrem festivalu Vedy a techniky odprezentoval aj na svetovej výstave Expo v Miláne. Touto cestou mu samozrejme blahoželáme a veríme, že v jeho šľapajách budú pokračovať aj ďalší študenti našej školy, ktorí na to majú najlepšie predpoklady. Článok aj s fotogalériou si môžete pozrieť tu a priamo na stránke MŠVVaŠ.

/galeria/2015-2016/Olympiada_cudzich_jazykov/foto_olympiada.JPG

Olympiáda cudzích jazykov

Tohtoročná Olympiáda cudzích jazykov bola pre našu školu opäť veľmi úspešná. Všetci žiaci, ktorí sa jej zúčastnili, či už z anglického alebo nemeckého jazyka obsadili v okresnom kole vo svojej kategórii jedno z prvých troch miest. Tešíme sa tomuto veľkému úspechu našich študentov a postupujúcim do krajského kola budeme naďalej držať palce!

Umiestnenie našich žiakov na Okresnom kole olympiády z anglického jazyka:
Júlia Gonová (kategória 2B) – 1. miesto
Denis Rovný (kategória 1B ) – 2. miesto
Ester Maráková (kategória 2A) – 2 . miesto
Karolína Mravcová (kategoria 1A) – 3. miesto

Umiestnenie našich žiakov na Okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka:
Veronika Ďurišová (kategória 1A) – 1. miesto
Pavol Ďuriš (kategória 2A) – 1. miesto
Sofia Gregorová (kategória 1B) – 3. miesto
Júlia Gonová (kategória 2B) – 3. miesto

/galeria/2015-2016/Stuzkova/CIMG_2335.JPG

Stužková slávnosť oktávy

V piatok 18. 12 2015 sa uskutočnila dlho očakávaná stužková slávnosť jednej z „najväčších" tried na našom súkromnom gymnáziu. Uskutočnila sa netradične a to hneď z dvoch dôvodov. Prvýkrát po dlhých rokov naši maturanti nemali svoju stužkovú slávnosť v Redute, ale v menších priestoroch reštaurácie Biela labuť v lučeneckom parku. Bolo to dobré rozhodnutie. Pomerne malému počtu študentov sa podarilo vytvoriť výbornú atmosféru, slávnostnú a dôstojnú počas slávnostného ceremoniálu a veselú a radostnú počas programu. Táto stužková bola netradičná teda aj z druhého dôvodu, prebiehala v príjemnej a takmer rodinnej atmosfére, všetci sa výborne zabávali, rodičia, učitelia, hostia i študenti a študenti počas celej noci až do skorých ranných hodín vystupovali kultivovane, zdvorilo a na úrovni. Sme na nich hrdí! Ďakujeme za vzornú reprezentáciu úrovne Súkromného gymnázia v Lučenci...
Fotky

Geografická olympiáda-školské kolo

Kategoria G ( 5.ročník )

1. Z.Dobrocká 96%
2. I.Kulich 93%
3. E.Fungáčová 89%

Kategória F ( prima, sekunda)

1. L.DANKO 86%
2. V.DURIŠOVÁ 84 %
3. M.JANŠTO 84%


Kategória E ( tercia, kvarta)

1. S.GREGOROVÁ 97%
2. M.MÁZOR 82%
3. Z.TRNKA 77 %

 

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Kategória 1A:
1. Karolína Mravcová
2. Kristína Binková
3. Veronika Ďurišová

Kategória 1B:
1. Denis Rovný
2. Matej Mázor
3. Laura Mužilová
4. Tibor Varga

Kategória 2A:

1. Ester Maráková
2. Nikolas Kočiš
3. Lea Krpeľanová
4. Diana Danková, Daniel Ágošton
5. Šimon Géč

Kategória 2B:

1. Júlia Gonová
2. Ivan Adam
3. Lukáš Erlich

/galeria/2015-2016/nase_opticke_pristroje/DSCN9106.JPG

Naše optické prístroje

Žiaci tercie ukončili projekt z fyziky. Po zvládnutí teoretickej časti učiva optiky, absolvovaní interaktívnych cvičení a interaktívnych testov ukázali, ako vedia svoje vedomosti a zručnosti uplatniť v praxi. Z jednoduchých, bežne dostupných pomôcok, mali zostrojiť funkčný optický prístroj.
V rámci prezentovania svojho projektu žiak vysvetlil fyzikálny princíp, pracovný postup použitý pri konštrukcii zvoleného optického prístroja a prakticky predviedol vytvorený model. Následne umožnil každému spolužiakovi osobne overiť jeho funkčnosť a odpovedal na položené otázky. Anka Ďurišová sa rozhodla predviesť spolužiakom, ako možno doma zostrojiť jednoduchý dataprojektor. Zo svojho mobilu prostredníctvom neho sprístupnila spolužiakom jednu z príhod, ktoré spolu zažili Pat a Mat. Samo Ernst a Aďo Novodomský zostrojili ďalekohľady - každý mal iný dizajn aj inú konštrukciu, ale oba boli plne funkčné. Matúš Géč a Samo Socháň vysvetlili princíp fungovania rôznych periskopov. Pomocou svojho modelu umožnili spolužiakom pozorovať čo sa deje na opačnom konci chodby bez toho, aby vyšli z triedy. Kvalita získaného obrazu vo všetkých zostrojených modeloch bola primeraná kvalite dostupných šošoviek, ktoré žiaci použili pri konštrukcii svojich prístrojov.
Záverečnou fázou projektu bolo hodnotenie všetkých predvedených modelov žiakmi navzájom, vrátane autoevalvácie (hodnotenia svojej vlastnej práce). V hodnotiacej diskusii vyzdvihli pozitíva, poukázali na negatíva predvádzaných modelov.
Prostredníctvom takejto formy výučby si žiaci nielen prepájajú nadobudnuté teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami, ale aj rozvíjajú kritické myslenie. Učia sa efektívne diskutovať, primerane sa vyjadrovať, tímovo pracovať a objektívne hodnotiť. Fotky
RNDr. Anna Zubáková, vyučujúca fyziky

/galeria/2015-2016/Bedminton/DSC_0605.JPG

Bedminton žiakov stredných škôl

Ako každý, aj tento rok sa naši študenti zúčastnili obvodého kola v bedmintone žiakov stredných škôl. V stredu 16.12.2015 sa v telocvični gymnázia B.S. Timravy stretli tri tímy. Stredná priemyselná škola stavebná, Gymnázium B.S.Timravy a naša škola vyslala dvojice chalanov ( za Súkromné gymnázium Pavol Ďuriš a Samuel Bako), aby zabojovali o postup na krajské kolo. Prvé boje štvorhry a dvojhier sme úspešne zvládli všetkými výhrami nad chlapcami zo stavebnej školy. Menší úspech sme mali v zápasoch so štátnymi gymnazistami. Preto sme v konečnom poradí obsadili pekné 2.miesto. Víťazi sa vzdali postupu, takže reprezentovať Lučenec na krajskom kole budú naši chlapci. Gratulujeme. Fotky
Mgr. Zuzana Kresáneková, učiteľka telesnej a športovej výchovy

/galeria/2015-2016/Strelba/P_20151130_090023.jpg

Tri prvé miesta v Streľbe zo vzduchovky ml. a starších žiakov a žiačok ZŠ

V pondelok 30.11. 2015 sa uskutočnilo obvodné kolo v streľbe zo vzduchovky v Lučenci , telocvičňa ZŠ Kubinyiho. Pre našu školu sme získali až tri prvé miesta. Za našu školu boli súťažiť Varga Tibor, Suchanský Bruno, Nikolas Kočiš, Maráková Ester, Ján Cerovský, Jozef Cerovský a Emka Fungáčová.
Poradie družstiev spolu:
1. miesto Ml. žiaci – Jozef Cerovský, Ján Cerovský a Emka Fungáčová (698 b)
8. miesto St. žiaci – Tibor Varga , Nikolas Kočiš a Ester Maráková (563 b)
Poradie jednotlivcov spolu- mladších žiakov:
1.miesto Ján Cerovský (248 b)
10.miesto Jozef Cerovký (189 b)
Poradie jednotlivcov - mladších žiačok:
1.miesto Ema Fungáčová (261 b)
Poradie jednotlivcov - starších žiakov:
14.miesto Nikolas Kočiš (222 b)
17.miesto Bruno Suchánsky (209 b)
18.miesto Tibor Varga (208 b)
Poradie jednotlivcov – starších žiačok:
11.miesto Ester Maráková ( 133 b)
Fotky

galeria/2015-2016/Okresne_kolo_olympiady_v_SJL/IMG_3766.JPG

Okresné kolo olympiády v SJL

Vo štvrtok 10.12.2015 žiačka kvarty Sofia Gregorová reprezentovala školu na okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.Musela zvládnuť test, transformáciu textu z jedného žánru na iný. V tretej fáze súťaže zvládla prípravu rečníckeho prejavu na zadanú tému a predniesla ho predkomisiou. Po spočítaní bodov zo všetkých troch zložiek sa na ňu usmievalo krásne 2. miesto v kategórii C. Už vedela, že zúročila všetky vedomosti, aj prípravu pred olympiádou. Blahoželáme a ďakujeme. Fotky

/galeria/2015-2016/Zber_papiera/P1070323.JPG

Zber papiera

Aj tento rok sa naši študenti spolu so žiakmi základnej školy zapojili do ochrany lesov zberom papiera. Počas dvoch týždňov sa im podarilo, za úzkej spolupráce s rodičmi, vyzbierať až 2350,6 kg papiera. Z toho základnej škole 1375,5 kg a gymnáziu 975,1 kg.

Z tried gymnázia najviac papiera doniesli a súťaž v zbere papiera vyhrali žiaci PRÍMY s 593 kg. Na 2. mieste skončili žiaci TERCIE - 145,8 kg a na 3. mieste žiaci OKTÁVY - 74 kg. V hodnotení jednotlivcov si najúspešnejšie počínal žiak prímy RADIM BABIAK, ktorý doniesol 307 kg, druhým najúspešnejším bol ADRIAN NOVODOMSKÝ z tercie so 122 kg a tretím bol SAMUEL ĎURIŠKA z prímy so 75 kg.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a víťazom, ktorí boli už odmenení srdečne gratulujeme. Fotky

galeria/2015-2016/Od_klasiky_ku_vkusnemu_popu/DSCN5226.JPG

Od klasiky ku vkusnému popu

„Od klasiky ku vkusnému popu" bol názov výchovného koncertu, ktorý sa uskutočnil dňa 3. decembra 2015 v priestoroch našej školy na treťom poschodí, v aule VŠEM. Hosťami boli umelci, ktorí sa pod vedením Miriam Kaiser venujú vlastnej tvorbe v jemnom aranžmán, v ktorom kombinujú klasické hudobné nástroje a popové rytmy a dopĺňajú ich prvkami počítačovej hudobnej tvorby. Hudobnú zostavu tvoria aj profesionálni hráči Slovenského národného divadla a Slovenskej Filharmónie v zložení: violončelo, husle, viola, bicie, jemná elektronika a spev/husle. Pre priblíženie hudobných nástrojov nám umelci predviedli rôzne spôsoby hrania na nich: tremolo, pizzicato, glissando i typický slovenský duvaj. Naši študenti sa v jednej skladbe mohli interaktívne zapojiť – pohybom, dupaním a tlieskaním podľa dohodnutých znakov, aby sa zvýraznili kontrastné časti skladby a tak spolu vytvorili jedinečnú podobu tanečných častí skladby. Umelcom patrí srdečné poďakovanie za jedinečný umelecký zážitok! Fotky

/galeria/2015-2016/Otvorenie_galerie/STA_1832.jpg

Galéria v Galérii

Deň po slávnostnom otvorení nového nákupného centra Galéria na námestí nášho mesta Lučenec, sme hudobno-kultúrnym programom oslávili otvorenie našich priestorov s rovnomenným názvom. Na prvom poschodí honosného moderného priestoru sa do pozornosti veľkého počtu vzácnych hostí i náhodných okoloidúcich dostala miestnosť, ktorej steny zdobili maľby a kresby mladých umelcov výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy v Opatovej a ktorej atmosféru dopĺňali melódie v podaní žiakov hudobného odboru, speváckeho kvinteta učiteľov Una Corda a v neposlednom rade swingovými rytmami známej lučenskej kapely Traditional Dixie Stompers. V krátkom príhovore popriala malej Galérii mnoho príjemných umeleckých chvíľ i pani primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková. Medzi vzácnymi hosťami sme privítali aj starostu obce Rátka pána Milana Spodniaka, ktorý nás navštívil ako poslanec za VÚC a zriaďovateľa Súkromných škôl pána Branislava Bechera. Tak, ako vo svojom príhovore vyjadrila pani riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Opatovej Denisa Kertésová, želáme aj my novootvorenej Galérii veľa úspechov, umeleckej inšpirácie, tvorivosti a živého ruchu . Už čoskoro sa opäť stretneme pri hudobno-kultúrnom podujatí. Srdečne Vás pozývame! Fotky
T. Bahledová

/galeria/2015-2016/expert_geniality/DSCN9072.JPG

EXPERT geniality schow

1. december 2015 bol dňom, kedy si merali sily všetci experti zo základných aj stredných škôl celého Slovenska. Na našej škole sa k nim pridalo 28 odvážlivcov z tried príma, sekunda, tercia, kvarta, sexta a oktáva.

EXPERT geniality schow je celoslovenská vedomostná súťaž žiakov vybraných ročníkov základných aj stredných škôl. Jej cieľom je vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu. Umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Súťaží sa v kategóriách podľa ročníkov štúdia - EXPERT 6 až EXPERT G34. Každý žiak si vyberie dve z ponúkaných tém a rieši v každej po 30 úloh - odpovedá na 30 otázok testovou formou. Vyberá si správnu odpoveď zo štyroch ponúkaných možností, čo musí zvládnuť v časovom intervale 60 minút. V tomto školskom roku boli na výber témy: Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy.

Žiaci zaznamenávajú svoje odpovede do hárkov s identifikačnými kódmi, ktoré sú centrálne  vyhodnocované organizátorom súťaže. Všetci budeme netrpezlivo čakať na koniec decembra, kedy budú zverejnené oficiálne výsledky. Sme zvedaví, kto bude náš EXPERT GENIALITY SCHOW. Fotky

RNDr. Anna Zubáková, školská koordinátorka súťaže

/galeria/2015-2016/Halloween/DSC07754.JPG

Halloween

Tohto roku ako zvyčajne, žiaci Sukromného gymnázia z príležitosti Halloweenu strávili noc v škole. Približne 35 žiakov zažilo rozličné zábavné aktivity počas celého večera predtým, ako zaspali medzi štyrmi stenami svojich tried. Žiaci kvinty pripravili vzrušujúcu nočnu hru pre svojich spolužiakov, zatial čo pedagogický zbor navrhol pár aktivít vnútri. Po večere strávenom v príjemnej atmosfére a noci, ozaj veľmi krátkej, žiaci sa vrátili domov tešiac sa bezpochyby na budúcu "noc v škole". Fotky

Mgr. Geoffrey CREMER

/galeria/2015-2016/Mala_exkurzia_do_Novohradskej_kniznice/231120152200.jpg

Malá exkurzia do Novohradskej knižnice

V triede kvinta a 1.A sme dokončili knižničný systém a spracovanie informácií, preberané na hodinách SJL. Aby sme nezostali len pri teórii, navštívili sme Novohradskú knižnicu. Spojili sme príjemné s užitočným a využili sme na návštevu hodiny umenia a kultúry. Vypočuli sme si prednášku o fungovaní knižnice, prešli sme sa po jednotlivých oddeleniach a dozvedeli sme sa všeličo o knižničných službách, organizovaní kultúrnych podujatí v knižnici, objavili sme nové knihy a výstavu fotografií, vrátili sme sa do detstva v oddelení literatúry pre deti a mládež. Ďakujeme za návštevu, za čas všetkých pracovníkov knižnice. Fotky

galeria/2015-2016/Preco/DSCN9047.JPG

Prečo?

Takto sa pýtame mnohí na veci, ktorým nerozumieme. Túto otázku nespočetne krát kladú hlavne malé deti dospelým. Táto otázka je zároveň aj názvom projektu, v rámci ktorého sa súťažné tímy žiakov ZŠ a SŠ snažili zodpovedať vtipným spôsobom deťom z MŠ na ich všetečné otázky týkajúce sa prírodných javov a situácií z rôznych oblastí života človeka. Forma, akou im starší žiaci majú podať vysvetlenie (odpovede na vybrané otázky) nebola organizátormi projektu jednoznačne určená – členovia súťažných tímov si sami mohli vybrať najvhodnejší spôsob.

Súkromné gymnázium reprezentovali tri súťažné tímy – dva z kvarty a jeden z kvinty. Prvý tím kvarty v zložení Juliana Fekiačová, Daniel Csúz, Laura Mužilová a Denis Rovný, nazval svoj projekt „Človek a jeho záhady“. Prostredníctvom série komixov odpovedal deťom na otázky: Prečo musí človek spať?, Prečo máme farebné oči?, Prečo dýchame vzduch a nie vodu?

Druhý tím kvarty (Matej Mázor, Sofia Gregorová, Kristína Vidličková)  rovnakým spôsobom spracoval odpovede na otázky týkajúce sa niektorých prírodných javov. Vysvetlil deťom ako vzniká láva a prečo je horúca, odpovedal na otázky Prečo magnet drží? a Prečo voda zamŕza?

Netradičnou formou odpovedal deťom tím kvinty. Žiaci Pavol Ďuriš, Diana Danková, Ester Maráková a Karolína Bődová si vybrali otázky, ktoré sa týkali počasia a na každú vymysleli príbeh. Napísali krátke rozprávky, v ktorých odpovedajú deťom na otázky Prečo nemá hmla hlavu?, Prečo prší? a Prečo sú búrky?

Súťaž prebiehala pod záštitou Centra vedecko – technických informácií SR, celoslovenské finále sa konalo dňa 13.11.2015 v Bratislave. Fotky

RNDr. Anna Zubáková, učiteľka FYZ

galeria/2015-2016/Naboj_junior/DSCN9052.JPG

Náboj Junior

20. novembra 2015 prebiehala vo vybraných mestách, súbežne v Čechách aj na Slovensku, matematicko – fyzikálna tímová súťaž určená žiakom posledných dvoch ročníkov ZŠ (tercie a kvarty osemročných gymnázií). Časový limit trvania súťaže bol 120 minút. Počas nich sa súťažiaci snažili správne vyriešiť čo najviac pridelených úloh. Ako pomôcky mohli používať len bežné písacie a rysovacie potreby. Používanie akýchkoľvek elektronických výpočtových pomôcok, prostriedkov diaľkovej komunikácie, vlastných poznámok alebo literatúry, nebolo povolené. Počas trvania súťaže mohli spolupracovať navzájom len členovia vlastného tímu.

Súťažiacim z nášho regiónu poskytlo svoje priestory CVČ Magnet. Súkromné gymnázium reprezentovali dva štvorčlenné tímy z kvarty. Oba si v súťaži počínali veľmi dobre. Tím v zložení Samuel Bako, Samuel Kubinec, Marian Vaškovič a Gabriel Vikor dosiahol druhý najvyšší počet bodov medzi účastníkmi v Lučenci. Zahanbiť sa nedal ani náš druhý tím (Matej Mázor, Zoran Trnka, Sofia Gregorová a Kristína Vidličková), ktorý síce za svojimi spolužiakmi zaostal o pár bodov, ale predbehol takmer polovicu všetkých zúčastnených tímov. Fotky

RNDr. Anna Zubáková, učiteľka MAT, FYZ

galeria/2015-2016/JUNIOR_FRESHHH/DSCN9046.JPG

Junior freshhh

V čase od 3.11.2015 do 25.11.2015 prebiehala na Slovensku on-line časť medzinárodnej súťažnej hry stredoškolákov „Junior Freshhh“ v riešení prírodovedne zameraných úloh. Táto časť bola rozdelená do dvanástich kôl, počas ktorých mali súťažiaci ukázať, ako vedia teoretické poznatky získané na vyučovaní matematiky, fyziky, chémie, biológie a zemepisu využiť pri riešení praktických úloh. Na vyriešenie všetkých úloh z jedného kola mali súťažiaci k dispozícii 47 hodín. 

Súťažili medzi sebou trojčlenné tímy žiakov stredných škôl bez ohľadu na ročník, typ školy alebo odbor štúdia. Našu školu reprezentovali žiaci sexty Daniel Ágošton, Martin Miklušák a Alexandra Mojžišová.

Finále súťaže, do ktorého postúpilo 5 tímov s najvyšším počtom bodov, bude realizované prezenčnou formou druhý decembrový týždeň v Bratislave. 

RNDr. Anna Zubáková, učiteľka MAT, FYZ

galeria/2015-2016/Imatrikulacia/DSCN4802.JPG

Imatrikulácia 2015

Už niekoľko týždňov sa žiaci tried Súkromného gymnázia pripravovali na slávnostné prijatie nových žiakov medzi seba. Nie náhodou si pre túto príležitosť zvolili 16. november, deň pred Medzinárodným dňom študentstva. Tohtoročná Imatrikulácia však dostala novú tvár. Každá z tried sekunda až oktáva si pre nových študentov pripravila krátky program, v ktorom predviedli svoje umelecké sklony, či schopnosť silou kolektívu vtipnou formou pobaviť všetkých zúčastnených. Týmto spôsobom sa naši noví študenti mohli dozvedieť, čo sa skrýva v ich starších spolužiakoch a možno ich to „nakoplo" k túžbe vytvoriť si aj so svojej triedy silný kolektív, v ktorom možno zažiť veľa zábavy a kde sa oplatí zomknúť sa pre spoločnú vec. Po programe nasledovalo niekoľko vtipných kvízových otázok, kde si žiaci mohli overiť svoje znalosti o škole, na ktorej sa rozhodli študovať. Novinkou tohtoročnej imatrikulácie bolo tiež losovanie krstného rodiča spomedzi radov starších študentov a tiež vytvorenie plagátu, na ktorom si všetci noví študenti zanechali svoj odtlačok ruky. Príjemnú atmosféru tohto dňa dotvárali novovybudované priestory VŠ, kde sa celá ceremónia odohrávala. Veríme, že sa Imatrikulácia 2015 zapíše do spomienok našich nových študentov ako deň, keď sa cítili príjemne a zažili kopec zábavy. My im do ďalších rokoch strávených na našom gymnáziu prajeme len to najlepšie, aby sa im darilo a aby raz boli hrdí, že niekedy navštevovali Súkromné gymnázium v Lučenci. Fotky

galeria/2015-2016/Klub_akcnych_hrdinov/DSCN8886.JPG

Klub akčných hrdinov

Žiaci Súkromného gymnázia v mesiacoch september – november 2015 pracovali na viacerých projektoch, ktoré zastrešovalo CVTI v Bratislave a vyvrcholili počas Týždňa vedy a techniky. Jedným z projektov, ktorý realizovali žiaci sekundy v rámci výučby predmetu technika, je „Klub akčných hrdinov“. Cieľom jednotlivých jeho aktivít bolo spoznať životné príbehy našich ľudí – slovenských vedcov, ktorí v súčasnosti pracujú v oblasti rozvoja vedy, výskumu a ich aplikácii do technickej praxe. Autori projektu vybrali viac ako 30 vedeckých pracovníkov, ktorých životné príbehy sprístupnili prostredníctvom videí. V nich sa žiaci dozvedeli, čo týchto ľudí (v čase ich mladosti - ešte ako školopovinné deti) motivovalo k tomu, aby sa vedou a technikou začali zaoberať profesionálne. Čomu sa v súčasnosti venujú vo svojej práci a aký prínos má ich činnosť pre rozvoj súčasnej vedy a techniky.

V triede si žiaci sekundy vytvorili knihu akčných hrdinov, do ktorej každý prispel dvomi stranami –  životnými príbehmi dvoch súčasných slovenských vedcov. Po skompletizovaní knihy projekt v triede vyvrcholil prezentáciou životných príbehov vedcov, ktorých činnosť žiakov najviac upútala. Z dvojice vedcov si každý vybral jedného a jeho životný príbeh sprístupnil ostatným spolužiakom.

Žiaci sa prostredníctvom tohto projektu presvedčili, že aj v súčasnej dobe sú medzi nami ľudia, ktorí zanietene pracujú na rozvoji vedy a techniky. V svojej práci krok za krokom posúvajú hranice poznania v oblasti, ktorej zasvätili svoj život. Niektorí z nich dosiahli (a aj dosahujú) úspechy, ktorých význam dávno presiahol hranice Slovenska. S výsledkami ich práce sa stretávame bežne v praxi, alebo sa stretneme v blízkej budúcnosti. Žijú medzi nami a pracujú v prospech nás všetkých napriek tomu, že ich mená sú väčšine verejnosti neznáme. Fotky

RNDr. Anna Zubáková, vyučujúca techniky

galeria/2015-2016/Elektrarne/DSCN8883.JPG

Technika v tercii po novom

V rámci teoretickej časti výučby predmetu technika žiaci tercie, okrem klasickej formy práce a práce s knihou, využívajú aj všetky možnosti, ktoré poskytujú súčasne dostupné prostriedky IKT. Ako pracovný prostriedok im slúži notebook. Pracovné materiály, ktoré používajú, pochádzajú z externých zdrojov – väčšinou vedeckých inštitúcií a spoločností, ktoré sa v praxi profesijne zaoberajú danou tematikou. Na základe uvedených informačných zdrojov žiaci vypracovávajú individuálne projekty, ktoré prezentujú ostatným spolužiakom.

Týmto spôsobom sa oboznámili aj s výrobou a prenosom elektrickej energie. Činnosť jednotlivých typov elektrární skúmali prostredníctvom interaktívnych simulácií. Každý žiak podrobne preskúmal jeden typ elektrárne a spôsob výroby elektrickej energie v nej vysvetlil ostatným spolužiakom. V niektorom z prezentačných programov si pripravil doplňujúce informácie o činnosti daného typu elektrárne - kde vo svete tieto elektrárne reálne pracujú, aké výkony dosahujú, aké sú ekologické aspekty výroby elektrickej energie daným spôsobom. Niektorí pridali aj obrázky a krátke videá. Následne všetci so svojimi prácami oboznámil ostatných spolužiakov – prezentovali ich pred celou triedou.

Pri tomto spôsobe výučby sú žiaci viac zapojení do procesu vzdelávania, nie sú len pasívni poslucháči, ale aj aktívni spolutvorcovia vyučovacieho procesu. Nenásilnou formou si súčasne rozvíjajú viaceré svoje schopnosti a zručnosti – rozširujú všeobecný rozhľad, prirodzene vnímajú interdisciplinárne väzby. Na konkrétnych príkladoch vidia aplikáciu nadobudnutých teoretických poznatkov v technickej praxi aj bežnom živote ľudí. Fotky

RNDr. Anna Zubáková, vyučujúca techniky

galeria/2015-2016/Den_vyzivy/DSCN8864.JPG

Svetový deň výživy

Každoročne sa vo viac ako 150 krajinách sveta pripomína 16. október ako Svetový deň výživy. Vznikol na základe rozhodnutia konferencie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) z roku 1979.

V tomto roku si ho žiaci Súkromného gymnázia pripomenuli trochu netradičným spôsobom.  Počas prvých troch vyučovacích hodín trojčlenné tímy z tried kvinta až oktáva súťažili pod dohľadom RNDr. Zubákovej, zatiaľ čo žiaci tried prima až kvarta pod vedením Mgr. Tináka v učebni informatiky analyzovali svoje stravovacie návyky.

Súťažné tímy si overovali svoje vedomosti z oblasti správnej výživy, riešili úlohy, ktorých kontext bol spätý s potravinami a stravovacími návykmi ľudí z rôznych kútov sveta.   Pracovali na jednotlivých stanovištiach, ktoré boli zriadené v novovybudovanej učebni fyziky. Počas práce aktívne využívali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli štúdiom jednotlivých predmetov v škole, všeobecný rozhľad aj schopnosť efektívne využívať dostupné prostriedky IKT. Zdrojom informácií pre prvé tri úlohy, bola ozvučená prezentácia knihy Petra Menzela: „Hladná planéta“. Prostredníctvom interaktívnej tabule mali žiaci možnosť sledovať čo a ako jedia ľudia v jednotlivých krajinách na všetkých kontinentoch. Videli nielen štruktúru ich stravy, ale aj finančné náklady na jej zabezpečenie. V ďalších úlohách z priložených materiálov zostavili potravinovú pyramídu, pomohli cukrárovi vyriešiť problém ako postupovať pri výrobe čokoládovej ružičky. Prostredníctvom webu a interaktívnych cvičení zisťovali energetický výdaj ľudí pri rôznych činnostiach.

Žiaci nižších ročníkov pomocou Pyramídy (výukový softvér o výžive, vypracovaný vo Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave) skúmali energetické zloženie svojej stravy. Pomocou jednoduchého programu rekonštruovali svoj jedálny lístok z predchádzajúceho dňa. Zistili celkovú energetickú hodnotu skonzumovaných potravín – jej vplyv na ich hmotnosť aj správnosť zloženia svojej stravy z hľadiska jej výživovej hodnoty. Na základe grafického vyobrazenia štruktúry skonzumovaného jedla a jeho rozloženia v jednotlivých poschodiach potravinovej pyramídy si mohli zistiť odporúčania odborníkov, ktoré im umožnia optimalizovať ich stravovacie návyky. Fotky

RNDr. Anna Zubáková

galeria/2015-2016/Pamatny_list_od_NMG/image.jpg

Pamätný list od NMG pre našu školu

Je rok výročí. Aj iná kultúrna inštitúcia nášho regiónu oslavovala. NMG má krásnych 60. rokov. Oslavovalo vo svojich priestoroch a pri tejto príležitosti udelilo svojim najlepším spolupracovníkom krásny Pamätný list ako dôkaz vzájomného porozumenia a inšpirácie. Sme veľmi radi, že sme ako škola boli medzi nimi.Za školu prevzala túto milú pozornosť a zablahoželala múzeu Mgr. S. Vargová.
Nechceli sme ostať iba pri slovách. Počas TVT sme mali dohodnutú návštevu NMG s triedou príma. Vyučujúca spolu so študentmi pripravila obrovský blahoželací list, do ktorého každý študent vpísal svoje pripravené želanie.S radosťou sme p. riaditeľke na načiatku návštevy naše blahoželanie odovzdali. Potom sme sa ponorili do histórie nášho regiónu a výstavy novohradských pokladov.
Aj Novohradskému múzeu a galérii želáme veľa zaujímavých exponátov, vďačných návštevníkov a priaznivé podmienky pre zachraňovanie našej histórie. Fotky

/galeria/2015-2016/Tapakovci/IMG_3687.JPG

Ťapákovci ako oslava 70. výročia DS Timrava

Divadelný súbor Timrava oslavoval 70.výročie svojho založenia 21.11.2015. Výstavou retrospektívy svojho pôsobenia a krásnymi folklórnymi číslami (medzi vystupujúcimi bol aj náš študent Matej Janšto z prímy) privítali divákov predstavenia Ťapákovci. Sála bola plná a diváci, zároveň blahoželajúci, o 19.-tej hodine potleskom otvorili Noc divadiel, ktorá sa rozletela do celej Európy a jej korene sú vo Francúzsku.
Ťapákovci nás vtiahli do svojho pokoja, na chvíľu sme spomalili. Ako povedala sama autorka prozaickej predlohy B.S.Timrava: "Iba Ťapákovci sa mi páčili a ešte jedna ."Timrava mala odvahu vidieť boľavú pravdu o nás. Každý si našiel čosi, čo možno v predstavení hľadal.Pre nás bolo radosťou, že sme tu mali našu začínajúcu herečku, nadšenú ochotníčku, študentku kvinty Ester Marákovú v úlohe Mary od Pekáčov.Predstavenie naštudoval a režisérsky dotvoril p.A.Szabó.
Blahoželáme DS Timrava, želáme veľa dobrých hier, vydarených premiér, výborných hercov, podmienky pre tvorbu a spriaznených divákov. Ďakujeme za zážitok. Fotky

/galeria/2015-2016/festival_vedy_a_techniky/112212.jpg

Celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky

V dňoch 8. až 11. novembra sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky, kde prezentovalo svoje práce, výskumy, objavy a vynálezy viac ako 70 projektov a to nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Belgicka a Španielska.

Festival tento rok prebiehal v novovybudovanom areáli Centra Vedy pod záštitou Juraja Draxlera, ministera školstva SR. Nakoľko rok 2015 je medzinárodným rokom svetla, hlavá téma celého festivalu sa týkala svetelných efektov, čoho dôkazom bol hlavne úvodný ceremoniál. Súťažiaci prezentovali svoje projekty od pondelka do utorka a komisia ich hodnotila anonymne. Úspešní sa mohli dostať na súťaže v Moskve, Bruseli, Paríži a Madride, ale aj na 2 súťaže v USA, a to I-SWEEP v Texase a druhá ISEF. Taktiež sa odovzdávali ceny dekana a ceny Slovenských Elektrární. Ja, Peter Nociar som našu školu reprezentoval s projektom, "Priemysel ako faktor ovplyvňujúci biodiverzitu avifauny a obojživelníkov monitorovanej mokrade" Napriek pevným nervom s veľkou vôľou reprezentovať som neuspel, ale možno sa to podarí nabudúce. Peter Nociar
Fotky

Natoč svoj vlastný film o škole (súťaž)

/galeria/2015-2016/plavanie/received_1104100429603193.jpeg

Plavecké preteky základných škôl

pondelok 16.11.2015 naša škola vyslala dva 4 členné družstvá do plavárne v Rimavskej Sobote, kde sa konalo každoročné podujatie – preteky v plávaní základných škôl.

Družstvo dievčat: Terezka Gáborová, Anna Ďurišová, Juliána Fekiačová a Laura Mužilová
Družstvo chlapcov: Marko Grenda, Eduard Vantruba, Gabriel Vikor a Tibor Varga.
Výsledková listina hovorí za všetko. Teda o tom, že vo vode sme veľmi ťažko poraziteľní.

Tereza Gáborová     
2. miesto         50 m voľný spôsob     39,08s.
3. miesto         50 m znak                 56,7s.

Juliána Fekiačová
1. miesto         50 m voľný spôsob     36,74s.
1. miesto         50 m prsia                46,6s.

Anna Ďurišová
2. miesto         50m prsia                 50,6s.
1. miesto         50m voľný spôsob     40,07s.

Eduard Vantruba
2. miesto         50m voľný spôsob     34,8s.
1. miesto         50m prsia                 44,7s.

Gabriel Vikor 
2. miesto         50m prsia                 46,2s.

Polohová štafeta „A“ 3x50m – 1. miesto   2:13,0 min.

Polohová štafeta „B“ 3x50m – 3. miesto   2:20,2 min.

Všetkým gratulujeme a ďakujeme za takúto úspešnú reprezentáciu.

Fotky

/galeria/2015-2016/TVaT/DSC_0145.JPG

Týždeň vedy a techniky

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku (už po deviatykrát), ktorý prebiehal od 9. 11. do 15. 11. 2015.

Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie ktoré sa uskutočnili pred týmto týždňom.

Dňa 9. 10. 2015   študenti 5. ročníka a prímy, zúčastnili exkurzie do Fiľakova. Navštívili hradné múzeum, kde nahliadli do histórie aj prostredníctvom výbornej sprievodkyne, prezreli si park a malú zoologickú záhradu.

Dňa 6. 11. 2015  študenti kvarty až oktávy  absolvovali prírodovednú exkurziu do Energolandu a elektrárne v Mochovciach. V Energolande  sa vydali sa na dobrodružnú cestu – odyseu energie. Preskúmali celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť.

Významnou aktivitou bola aj  reprezentácia nášho študenta kvinty Petra Nociara, v dňoch

8-11.11. 2015  na celoštátnom kole Festivalu vedy s prácou: "Priemysel ako faktor ovplyvňujúci biodiverzitu avifauny a obojživelníkov monitorovanej mokrade.

Počas celého týždňa mali študenti  možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi vednými disciplínami, novými výsledkami výskumu, teóriami a aktuálnymi témami, ktoré rezonujú vo svete vedy a techniky. Prednášky pre nich pripravili ich učitelia, spolužiaci ale aj pozvaní hostia, medzi inými Ing. Jaroslav Oster( Nebezpečenstvá internetu), Mgr. Art Renata Murgašová (Animácie), Ing.Milan Spodniak(Pozitívna diskriminácia), Mgr.Maroš Smolec a Jozef Šimonovič(200.Výročie narodenia Ľudovíta Štúra) Mgr. Ľubica Morková (Fyzika hrou- fyzikálne experimenty), RNDr. Tibor Madleňák PhD. (Geografické aspekty vojnového konfliktu v Sýrii a utečeneckej krízy), Emil Letavaj  (tajomstvá Luminiscencie), Katarína Kerekešová(Mars očami kozmických sond), RNDr. Pavol Rapavý (Svetelné znečistenie), Bc. Štefan Bako (Pilotný projekt- Európa včera, dnes a zajtra).

 Bc.Štefan Krpeľan (Geokešing).

Priestor tiež dostali, výtvarné tvorivé dielne - „ Logo TVT na našej škole“, vedomostná súťaž  iBobor, prezentácie vypracovaných projektov, práce SOČ, návšteva NMG, výstava odbornej literatúry z projektu Moderná škola, záverečná konferencia projektu, diagnostika pohybových schopností študentov,  ako aj deň –Prírodovedných  experimentov v nových laboratóriách“. Pre mladších spolužiakov si pripravili odborné prednášky aj ich starší spolužiaci.

Počas tohto a nasledujúceho týždňa prebieha tiež zber papiera, ktorým študenti chcú prispieť k ochrane stromov v prírode.

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na aktivitách tohto týždňa a verím, že každého študenta tento týždeň s netradičným vyučovaním niečím oslovil, pomohol mu doplniť vedomosti a stal sa inšpiráciou pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a štúdiu na vysokých školách. Fotky

/galeria/2015-2016/Mochovce/P1060497.JPG

Exkurzia do Jadrovej elektrárne Mochovce

V piatok 6. 11. 2015 študenti nášho gymnázia absolvovali prírodovednú exkurziu do Energolandu a elektrárne v Mochovciach.
V závode sa mali možnosť oboznámiť s jednotlivými časťami elektrárne, ich funkciami s dostavbou nových blokov, ako aj s prácou simulátora. Mali možnosť vidieť najnovšie dokončený simulátor na nových blokoch. Ten je vernou kópiou blokovej a núdzovej dozorne elektrárne a používa sa na prípravu operátorov a verifikáciu postupov.
V Energolande sa vydali sa na dobrodružnú cestu – odyseu energie. Preskúmali celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť aj pomocou 3D filmu. Zistili, ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako nakladá dnes. Našli tu 33 interaktívnych sekcií, ktoré im poskytli všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Mali možnosť si energiu aj vyrobiť svojim usilovným behom. Takisto sa mohli previezť na motorke, ktorá energiu získavala správnym zodpovedaním otázok z jednotlivých období vývoja ľudstva.
Dozvedeli sa o štiepnych reakciách jadrového paliva, o vzniku prvých atómových reaktorov, o výstavbe Mochoviec aj o ich súčasnej činnosti. Názorne im bola vysvetlená štiepna reakcia, ktorá je základom celého procesu výroby elektriny v atómových elektrárňach.
Dúfame, že naši žiaci zažili pekný deň a v rámci netradičnej výučby aj nadobudli nové vedomosti. Fotky

Píšu o nás

Lučenec 2. novembra (TASR) – Priblížiť mladým ľuďom štúrovskú tematiku a históriu Slovenských národných novín (SNN) je cieľom besedy, ktorú so študentmi Súkromného gymnázia Lučenec zorganizuje 10. novembra o 11.00 h Dom Matice slovenskej (DMS) v Lučenci. Ako TASR informovala riaditeľka DMS Alena Rezková, besedy sa zúčastní správca Matice slovenskej (MS) Maroš Smolec a prvý podpredseda MS Jozef Šimonovič.

„Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra robíme veľa podujatí s touto tematikou a keďže aj Slovenské národné noviny oslavujú v tomto roku 170. výročie svojho založenia, rozhodli sme sa obe tieto oblasti spoločne priblížiť mladým ľuďom,“ vysvetlila zámer riaditeľka. Okrem histórie sa však študenti podľa jej slov budú môcť oboznámiť aj so súčasným fungovaním SNN, keďže Maroš Smolec je ich šéfredaktorom. „Na podujatí odznejú tiež básne, ktoré prednesie priamo Jozef Šimonovič,“ dodala.

V blízkej budúcnosti sa môže obdobná beseda zopakovať aj na iných lučeneckých školách. „Ponúkneme ju aj ďalším školám a ak bude záujem, radi takéto podujatie zorganizujeme znovu,“ uzavrela Rezková.

/galeria/2015-2016/krizove/Lili_paris.jpg

Sestry Križové v sedle

Posledná októbrová nedeľa sa pre sestry Mišku a Lili Križové niesla v duchu jazdectva. Domáci klub Mišky zorganizoval klubový deň pre nádejných, ale aj skúsenejších jazdcov.
Hneď v prvej súťaži zastupovala tím Križovcov mladšia Lili ( žiačka SZŠ). S koníkom si dokonale rozumeli a prešli parkúr nazývaný "krížik", ktorý bol dosť náročný. Lili svoju kategóriu ­ jazdci bez licencie ­ zvládla a svojím výkonom sa umiestnila na treťom mieste.
Staršia Miška(študentka kvinty) pretekala v kategórii pre jazdcov s jazdeckou licenciou, kde sa prekážky zvyšovali na 120cm. Miška si s kobylkou Paris vyskákala krásne štvrté miesto.
Posledná súťaž bola súťaž jazdcov bez koní, kde samotní jazdci a jazdykne preskakovali alebo podliezali prekážky. Sestry Križové prešli parkúr bez chyby. Miška si so svojím časom vyskákala druhé miesto a Lili štvrté miesto.
Blahoželáme a želáme ešte veľa športových úspechov. Fotky

/galeria/2015-2016/burza/1.jpg

Súkromné gymnázium na Burze stredných škôl 2015

V stredu, 21. októbra, sa v priestoroch kongresového centra Reduta, konala každoročná Burza stredných škôl, kde samozrejme nechýbala ani naša škola. Žiaci kvinty Ester Maráková, Pavol Ďuriš, Jano Danko a naša nová žiačka 1. A triedy Nina Sajenková strávili v doprovode dvoch pedagógov celé predpoludnie neformálnymi rozhovormi so žiakmi deviatych ročníkov ZŠ. Nenútenou formou im prezentovali výhody štúdia na našej škole, rôzne podoby vyučovacích hodín, ktoré u nás zažívajú a tiež čo-to prezradili aj o našich pedagógoch. Ich slová potvrdzovala PowerPointová prezentácia o Súkromnom gymnáziu, ktorú mali deviataci možnosť vidieť na premietacom plátne a pútavé boli tiež ukážky niektorých prác našich študentov. Títo žiaci tak dostali možnosť vyskúšať si nadviazanie rozhovoru s neznámymi ľuďmi v reálnych situáciách, udržanie ich pozornosti a tiež si precvičili schopnosť spontánne reagovať na kladené otázky. Teší nás, že túto neľahkú úlohu zvládli naši študenti na jednotku a príkladne reprezentovali našu školu na verejnosti. Ďakujeme Fotky

/galeria/2015-2016/Antidiskriminacno-motivacny_koncert_Krizovatky_vlastnych_ciest/10458435_521166048050173_8625389574630212898_n.jpg

Antidiskriminačno-motivačný koncert Križovatky vlastných ciest

Umelecká spoločnosť LETart production je významným subjektom na poli poskytovania kvalitných hudobno-výchovných predstavení s motivačným obsahom. 22. októbra 2015 sa študenti súkromného gymnázia (kvarta – oktáva) zúčastnili ďalšieho z jej podujatí pod názvom Križovatky vlastných ciest. Téma zaujímavá a aktuálna. Ako sa rozhodnúť? Byť in či out? Ktorú cestu si vybrať? Pre nás dospelých je to jasné, ale čo teenageri? Byť „in" znamená v dnešnej dobe bulvárnych médií byť primerane drzý, arogantne sebavedomý, dravý, so schopnosťou privlastňovať si neraz plody práce poctivého človeka... Táto cesta naoko dostatočne, no našťastie len dočasne, nahrádza pravé ľudské hodnoty. Jej začiatok môže byť lákavý, zdá sa byť rovná a bez prekážok, no na jej konci sa platia vysoké clá a mýta, ktoré bude musieť zaplatiť každý, kto si ju vyberie. Byť „out" u mladých znamená byť empatický, ľudský, pravdovravný, veriť v ľudské dobro, pomáhať iným, byť rozhľadený a vzdelaný človek... Táto cesta je v dnešnej dobe vedľajšou cestou III. triedy, ktorá nevedie k lesku mrakodrapov a médií, na jej konci nie je krátkodobé výslnie, ale normálny, čestný život s tou najvyššou hodnotou - láskou, rodinou a množstvom priateľov. Práve tieto ľudské, pozitívne hodnoty tento program vyzdvihuje na najvyšší piedestál. Naopak, šikanovanie, cyberbullying, rasizmus, ohováranie, klamstvo či intolerancia sú v programe prezentované ako etické dno. Predstavenie v podaní profesionálnych hudobníkov využíva vizuálnu silu prepracovanej zadnej projekcie s rozmermi 3 x 4 m, ktorá umocňuje tému programu. Motivačné slovo moderátora, bubeníka a speváka Romana Nadányiho, ktorý ľudsky a nenásilne poukázal na pálčivé témy programu, študentov zaujali a donútili k zamysleniu. Melodické rockové piesne v podaní talentovaného speváka a gitaristu Roberta Šimka navodili tú správnu atmosféru, ktorá nenásilnou formou donútila mladých ľudí aspoň na chvíľu sa zamyslieť nad skutočnými ľudskými hodnotami, ktorými sú priateľstvo, láska, porozumenie, či rešpekt a tolerancia. Pekné a podnetné predstavenie! Fotky

/galeria/2015-2016/Filakovo_/P1060357.JPG

Dejepisno-biologická exkurzia Fiľakovo

Triedy 5. SZŠ a príma SG sa v piatok 9. októbra 2015 vybrali do Fiľakova. Cieľom tejto exkurzie bolo Hradné múzeum Fiľakovo. Zážitkom bola už samotná cesta vlakom z Lučenca do Fiľakova a potom späť. Každý žiak musel zvládnuť zakúpenie spiatočného cestovného lístka, čo mnohí robili prvýkrát vo svojom živote, ako mnohí prvýkrát cestovali aj vlakom. Cestu vlakom sme zvládli, žiaci a napokon i učiteľky. Pri vystupovaní z vlaku sa dokonca ukázalo, že naši žiaci nie sú až takí nevšímaví a nepozorní, ako si niekedy myslíme (viď foto, kde žiak podáva pomocnú ruku staršej učiteľke vystupujúcej z vlaku!). Pôvodne dejepisná exkurzia sa rozšírila aj o biologickú časť, keďže počas presunu na fiľakovský hrad sme prechádzali vynoveným a pekným fiľakovským parkom, kde žiaci dostávali informácie o drevinách v tomto parku a aj si zasúťažili vo vedomostiach o našich drevinách (mimochodom mali celkom slušné vedomosti!). Zastavili sme sa aj vo veľmi peknom zookútiku, kde sme videli zajace, sliepky, perličky, zlaté bažanty, andulky, pávy, morky, kozičky, dokonca znesené vajíčka. Žiaci o tento zverinec prejavili živý záujem a tak pávy sa radšej ukryli v korunách stromov, morky a ostatná hrabavá hydina sa utiahla do bezpečnej vzdialenosti. Žiaci sa potom vyšantili na hojdačkách a preliezačkách. Prehliadka Hradného múzea na fiľakovskom hrade zaujala aj vďaka zaujímavému výkladu sprievodkyne múzea. Na „zákernú" otázku jednej z učiteliek, čo nám v Lučenci pripomína rodinu Koháryocov zaznela jedna správna žiacka odpoveď historického charakteru: „Koháryho dolina" a jedna správna žiacka odpoveď súčasného charakteru: „Koháryho tanier"! Obhliadka hradného areálu vyžadovala zvýšenú ostražitosť pedagogického dozoru, ale všetko nakoniec dobre a bezpečne dopadlo a domov sme sa vrátili s pocitom príjemne a zmysluplne prežitého jedného školského dňa... Fotky

/galeria/2015-2016/Japonsko/DSCN4343.JPG

Alfonz spoznáva Japonsko

Projekt sekundy SG

Triednym maskotom našej triedy sekunda je od minulého školského roka plyšová chobotnica – cestovateľ Alfonz. Vždy, keď ide niekto z nás do zahraničia, zoberie ho so sebou. Bol už v Dubaji s Veronikou, či v ... s Karolínou. Teraz v lete vycestoval až do Japonska, zobral ho tam náš lektor anglického jazyka Geoffrey Cremer. Čo tam spolu videli a zažili, nám priblížili na zaujímavej besede.
Príprava tohto stretnutia prebiehala pod starostlivým dohľadom pani profesorky Kristíny Kováčovej. Pod jej dohľadom sme pripravili nástenku o Japonsku, iní napísali po anglicky pohľadnice z miest, ktoré Alfonz navštívil. Priestory triedy sme okrášlili japonskou ikebanou a papierovými vtáčikmi, ktorými sme si osvojili základy origami. Dozvedeli sme sa aj príbeh, ktorý sa k výrobe papierových vtáčikov viaže a prečo sú v Japonsku také populárne. Tie najkrajšie orgiami vtáčiky sme darovali našim hosťom – pánovi riaditeľovi, pani profesorke Vargovej, Pálešovej a žiakom tercie.
Besedu v angličtine úspešne moderoval náš spolužiak Leo (so sádrou na ruke). Medzi iným sme sa od Geoffreyho a Alfonza dozvedeli, že Japonci sú trpezliví, zdvorilí, že dbajú o čistotu prostredia, ako sa stravujú a aké je v Japonsku počasie. Tému podporil aj Patrik svojou prezentáciou o Hirošime a Nagasaki.
Počas stretnutia sme si pochutnávali na zelenom japonskom čaji s výbornými koláčmi, ktoré vlastnoručne napiekol Jakub. Dievčatá servírovali čas pozvaným hosťom v kimonách, čo dotváralo príjemnú atmosféru. Fotodokumentáciu zabezpečila naša Kristína.
Sme veľmi radi, že sa Alfonz dostal na taký pekný výlet, vďaka ktorému sme spoznávali Japonsko. Fotky

/galeria/2015-2016/cezpolny_beh/DSCN4075[1].JPG

Cezpoľný beh v mestskom parku

Na začiatku mesiaca 6.10.2015 sa konala v mestskom parku Lučenec športová udalosť – cezpoľný beh mládeže obvodné kolo. Táto športová súťaž nemala núdzu o účastníkov všetkých vekových kategórií. Zúčastnili sme sa aj my. Základnú školu reprezentovali Miriam Cifrová (15.miesto), Anastasia Levyckyj (22.miesto), Julka Fekiačová (27.miesto), Laura Mužilová (28.miesto), Niko Kočiš (15.miesto) a Daniel Csúz (32.miesto). Bez medailového umiestnenia, ale s radosťou a veľkým odhodlaním . Za gymnázium bežali: Nina Sajenková a Šimon Géč, ktorý dosiahol v silnej konkurencii krásne 6.miesto.
Všetkým bežcom ďakujeme za reprezentáciu školy a chuť športovať. Fotky

Nájdete nás aj na Facebooku


http://www.facebook.com/sgymlc

/galeria/2015-2016/EDJ/IMG_0859.JPG

Európsky deň jazykov

Pri príležitosti EDJ sa v Európe koná celá škála rôznych podujatí. Ich cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich učili komunikovať v rôznych jazykoch.
Minulý a aj tento rok sme oslávili deň cudzích jazykov na SZŠ a SG všetci spolu. Na rozdiel od minulého roku sme však necestovali do rôznych krajín umiestnených v našich triedach, ale sme cestovali na hodiny geografie (tercia a 3.A), biológie (oktáva), matematiky (príma), chémie (kvinta a 1. A), informatiky (sexta a 2.A),hudobnej (kvarta) a výtvarnej výchovy (sekunda), ktoré učili žiaci v cudzom jazyku (nemeckom alebo anglickom).
A tak žiaci tried príma, sekunda, tercia a kvarta si pripravili hodiny pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ a žiaci tried kvinta a 1.A, sexta a 2.A, 3. A a oktáva učili žiakov prímy, sekundy, tercie a kvarty.
Žiaci si zopakovali už nadobudnuté vedomosti z jazykov a z rôznych predmetov, ale naučili sa aj niečo nové. Študenti sa zároveň na chvíľu stali učiteľmi pre svojich mladších spolužiakov a predmety vyučovali v cudzích jazykoch pomocou rôznych hier, piesní, pokusov, príbehov , prezentácií, súťaží a zapájaním čo najviac zmyslov. Niektorí študenti pripravili pre svojich mladších spolužiakov aj pohostenie, iní zas krátke divadielko či názorné ukážky.
Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí pomohli žiakom naplánovať hodiny plné kreatívnych aktivít a tiež študentom, ktorí mladším spolužiakom ukázali, že síce naučiť sa cudzí jazyk vyžaduje úsilie, ale určite to hravo zvládnu. Fotky

Oznam

/galeria/2015-2016/DSC_0005.JPG

Novohradská liga v atletike základných škôl

Jeseň v športe už tradične patrí atletike. Ani tento rok tomu nebolo inak. Vo štvrtok 1.10.2015 sa stretli v športovom areáli ZŠ L. Novomeského školy z Lučenca a okolia, aby v jednotlivých atletických disciplínach dosiahli svoje najlepšie výkony. Dievčatá a chlapci pretekali v disciplínach: beh na 60m, beh na 300 m, dievčatá na 800m a chlapci na 1000m, skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou.
Našu školu tento krát reprezentovali: Anastazia Levyckyj v behu na 60 a 300m, Laura Mužilová v behu na 800m, Julka Fekiačová v behu na 60m a v skoku do diaľky, Kika Vidličková v behu na 300m a vo vrhu guľou a jediný chlapec Aurel Emanuel Fízeľ vo vrhu guľou. Naše výkony síce nepostačovali na prvé tri priečky, ale minimálne Julka si urobila „osobák" v skoku do diaľky výkonom 400cm a Kika vo vrhu guľou 770cm. Aj pre osobné úspechy sa oplatí pretekať. Fotky

/galeria/2015-2016/Branecky/P1050718.JPG

KOČaZ alebo vojenský výcvik?

Kurz ochrany človeka a zdravia sa konal v rekreačnom areáli Obručná od stredy 23.9. do piatku 25.9.2015. Študenti 3. ročníka a oktávy sa zúčastnili kurzu s cieľom zvýšiť fyzickú zdatnosť, psychickú odolnosť, zvýšiť sebavedomie, prípravy základnej zdravotnej starostlivosti a pripravenosti riešiť mimoriadne situácie v živote.
Prvý deň doobeda nás navštívili dvaja policajti z Fiľakova, ktorí nám porozprávali a poukazovali naozaj veľmi zaujímavé veci z ich profesionálneho života. Čo na nás číha v uliciach, ako predísť nebezpečenstvu, dokonca aj ako sa zachovať v živote ohrozujúcej situácii. Ich autentické príbehy nás doslova pohltili. Dokonca sme si mohli vyskúšať nepriestrelnú vestu (tá bola teda naozaj ťažká), pocítiť na vlastnej koži byť spútaný policajnými putami, ukázali nám všelijaké zbrane, s ktorými polícia manipuluje. No najväčšiu radosť a zážitok nám spôsobili streľbou zo samopalu a predstavenie systému na vyhľadávanie osôb zabudovaného priamo v policajnom aute.
Po dobrom obede sme sa vybrali na túru. Cieľ bol jasný. Hrad Šomoška. Preverili sme si svoju vytrvalosť a kondíciu. Pre niekoho to bola naozaj „malina", pre iného hotové šialenstvo. No nakoniec to všetci, síce v rôznom tempe, ale predsa zvládli. Večer nás čakala vzdelávacia časť z oblasti zdravotnej prípravy. Formou skupinových aktivít sme si zopakovali a naučili sa základy podania prvej pomoci v rôznych situáciách.
Do ďalšieho slnečného dňa sme sa prebudili síce unavení, ale zvedaví čo nás dnes čaká. Doobeda to bol nácvik streľby zo vzduchovky a hod granátom na cieľ, čo by sa zdalo dosť jednoduché, ale vôbec nebolo. Tieto aktivity dopĺňali športové činnosti ako je stolný tenis, tenis, biliard, plážový volejbal a bedminton. Všetci sme si po absolvovaní povinných cvičení (streľba a hod) našli tú svoju, srdcu blízku. Po obede to bolo ešte namáhavejšie. Pretek. Tu sa ukázal duch bojovnosti, sebazaprenia a kondície. Beh a popritom stanovištia s rôznymi cvičeniami bol hotový vojenský výcvik alebo skôr „boj o prežitie". Prežitie v zmysle zvládnem to, som dobrý/á, prekonám sa = prežijem. A stalo sa. Prežili, zvládli, a s krásnymi časmi a výsledkami mohli byť naozaj spokojní. To ale nebolo zďaleka všetko. Večer ich čakala už nie fyzicky, ale skôr vedomostne a logicky náročná úloha. Nočná hra nesklamala. Na základe získaných indícii, ktoré mohli získať študenti len svojimi vedomosťami zo zdravotnej prípravy sa jednotlivé tímy vybrali hľadať do terénu víťaznú trofej. Po 45 minútach starostlivého hľadania, prezerania, uvažovania, kde môže byť trofej uložená sa jej nakoniec zmocnilo družstvo dievčat, ktoré tak túto hru vyhrali.
Piatok doobeda sme pobyt na kurze ukončili súťažou v streľbe zo vzduchovky. Streľba bola náročná kvôli poveternostným podmienkam, ale my sme to nevzdali. Ani silný dážď nás neodradil a nevyviedol z miery (iba poniektorých) 
Pri vyhodnotení súťaže a celého kurzu sme skonštatovali, že to bol naozaj vydarený kurz. Veď sa pozrite sami. Fotky

/galeria/2015-2016/konferencia_dolna_zem/IMG_2757.JPG

Konferencia Dolná zem a región Novohrad

Pokračovaním kontaktov našej školy s krajanmi vo Vojvodine v Srbsku ( návšteva pedagógov v Kysači a Novom Sade v auguste 2014 a výmena študentov uskutočnená v minulom školskom roku) bola účasť na konferencii v NMG. Naše kontakty okrem doterajších príjemných emócií a skúseností dostali konferenciou Dolná zem a región Novohradu(1.10 2015) erudovené základy.
Prof. J. Botík, publicista J. Jancovic, pracovníčka Úradu pre zahraničných Slovákov M. Sklabinská nám predstavili históriu migrácie (aj dnes aktuálneho problému), dôvody a podmienky pohybu Slovákov na Dolnú zem, ich kultúru, zvyky, architektúru, kroj,umenie insitných maliarov, ktoré sa menili so zmenou životných podmienok. Dozvedeli sme sa aj o fungovaní dnešnej komunity Slovákov v tomto regióne, ktorí žijú ešte v 36 lokalitách a ich počet je 52 750. Najsilnejšou bola komunita v 80. rokoch, keď bolo dolnozemských Slovákov 75 tisíc.
Obdivovali sme ich húževnatosť, schopnosť vybudovať nový domov, v ktorm :" 1. generácia zomrela, 2. generácia ťažko robila, aby 3. generácia žila."
Popri konferencii sme si vo vestibule NMG mohli pozrieť výstavu KOVAČICA z Banskej Bystrice, slovenskú tlač vo Vojvodine a novú publikáciu . A samozrejme nás zlákal "slovenský stôl" plný dobrôt: ovocie, sušené slivky, domáce maslo, syry, zabíjačkové špeciality, šišky, pagáče, chlieb s masťou a cibuľou, minerálna voda z regiónu. Nedalo sa neochutnať...
NMG, ktoré v tomto roku oslavuje 60: výročie, touto konferenciou vyplnilo prázdne miesto aj v učebniciach dejepisu, kam sa história našich krajanov, obdivuhodne si chrániacich svoje kultúrne dedičstvo a ladnosť slovenského jazyka, ešte nedostala.
Toto všetko si trpezlivo vypočuli aj naši študenti, ktorí spoznali Kovačicu, Nový Sad z výmenného pobytu: Julka Gonová(oktáva), Ester Maráková, Ján Danko( kvinta). Fotky

Projekt moderná škola

V marci 2014 sa nám úspešne podarilo v rámci projektu s názvom Moderná škola – inovácia obsahu a metód vzdelávania na Súkromnom gymnáziu Lučenec
ITMS kód projektu: 26110130694, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ úspešne vybudovať novučičké školské vedecké pracovisko pozostávajúce z chemicko – biologického laboratória, fyzikálneho laboratória a zo školskej vedeckej knižnice.
Laboratóriá robia naše hodiny zaujímavými, otvárajú nám možnosti rozšíreného vzdelávania, motivujú nás k práci, prehlbujú našu zvedavosť.
LEBO VEDA NÁS BAVÍ

fOTOGRAFIE

Výstavba školského vedeckého pracoviska
Laboratóriá
Knižnica
Cvičebnice

/galeria/2015-2016/Spomienka_TG_MAsaryk/IMG_2667.JPG

Spomienka na T.G.Masaryka

21. septembra 2015 sme sa opäť ocitli v histórii. Triedy kvarta až oktáva si nenechali ujsť výstavu Hrad a Novohrad, ktorú pre Lučenčanov ako putovnú výstavu inštalovala MS vo svojich priestoroch. Pripomenuli si ňou 85. výročie návštevy 1. prezidenta spoločného štátu Slovákov a Čechov T.G.Masaryka v Lučenci. Výstava obsahovala oficiálne fotografie z protokolárnych stretnutí, ale aj vyobrazenia zo súkromného archívu tejto osobnosti spoločných dejín či zábery z Lučenca.
Určite sa po rokoch turbulencií v histórii či politike zmenilo vnímanie človeka - politika ako takého, napriek tomu je osobnosť a meno T.G.Masaryk stále pojmom a autoritou.
Návštevu zorganizovala p.p.Jakubove, študentov odprevadili p.p.Kresáneková, Bahledová a Vargová. Fotky

/galeria/2015-2016/Festival_vedy_/WP_002666.jpg

Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2015

Dňa 25.9.2015 sa študenti triedy tercia SG Anna Ďurišová, Aurel Fízeľ, Samuel Ernst, Adrián Novodomský a Samuel Socháň, piata a štvrtá trieda ZŠ zúčastnili podujatia venovanému vede a technike v Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici.
Najväčší festival vedy na Slovensku je iniciatívou Európskej komisie a už desať rokov sa paralelne koná v 33 štátoch Európy. Festival prostredníctvom atraktívneho programu a pestrých aktivít prezentuje výsledky slovenskej vedy a výskumu širokému laickému publiku, ale aj odbornej verejnosti. Každoročne sa do festivalu zapojí takmer 1000 vedcov a výskumníkov a zúčastní sa ho približne 160 000 návštevníkov. Dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie záujmu študentov o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.
Naši študenti sa aktívne zapájali do rôznych aktivít v príslušných vedeckých stánkoch. Videli ako dokáže robot za pár sekúnd poskladať rubikovu kocku, ako sa dá lietajúci robot ovládať rukavicou, ďalej miešanie farebných roztokov, prípravu svietiacich roztokov, prácu na počítačovej simulácii krízových situácií. Okrem mnohých iných stánkov nás zaujal stánok s expozíciou minerálov a hornín Slovenska, stánok fyzikálne eldorádo a asi najdlhšie sme sa zdržali pri stánku Katedry telesnej výchovy a športu. Pozrite foto

/galeria/2015-2016/tyzden_dobrovolnictva/11046565_1032735553433830_370715011833355991_n.jpg

Týždeň dobrovoľníctva - Aj my sme pomáhali

V rámci Týždňa dobrovoľníctva od 16. do 22.9.2015 sa naši študenti - dobrovoľníci - M. Križová, D. Danková, L.Krpeľanová (kvinta), N. Sajenková (1.A), M.Miklušák(2.A) a Š. Géč(sexta) nezľakli 18.9. 2015 fyzickej práce a prijali výzvu pod názvom Keď práca vonia levanduľou. Zúčastnili sa výsadby levanduľového poľa v záhradkárskej oblasti vo Fiľakove. Pomáhali OZ Dlaň a Domovu sociálnych služieb Slatinka.
Bolo úsmevne, prialo im počasie a tak levanduľové pole sa stalo v priebehu dopoludnia skutočnosťou. Ďakujeme im za ochotu, radosť z výsledku, altruizmus.
Týždeň sa konal pod záštitou mesta Banská Bystrica a aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Fotky

/galeria/2015-2016/Ucast__EXPO_2015_v_Milane/S1340013.JPG

Účasť Miroslava Orsága na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne

Obrovský areál na okraji Milána sa od prvého mája stal na pol roka miestom, kde v predvádzaní svojich expozícií súťaží o priazeň ľudí z celého sveta 144 krajín. Polovica z nich tu má vlastné pavilóny, medzi nimi aj Slovensko. Taliani teda núkajú svetu prehliadku technológií, vedy a inovácií. Fontána, ktorá každú celú hodinu predvádza svoju šou, tu ako „strom života" odovzdáva posolstvo tohtoročného Expa. Je ním motto: Potraviny pre planétu, energia pre život.


Dňa 3.9.2015 sa medzi vybranými víťazmi súťaže Festivalu Vedy a Techniky Miroslav Orság predstavil so svojím úspešným projektom v slovenskom pavilóne v stánku AMAVETU - Asociácia pre mládež, vedu a techniku na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne.


Projekt Výskyt ťažkých kovov v materskom mlieku Miro realizoval na našej škole v rámci soč, s ktorou sa zúčastnil na celoslovenskom kole soč a následne úspešne Festivalu vedy a techniky. Okrem ocenenia prírodovedeckej fakulty bol nominovaný na účasť na svetovej výstave Expo 2015 v Miláne. Tu pobudol 3 dni, počas ktorých okrem mesta Milána navštívil pavilóny mnohých krajín a podľa jeho slov to bol nezabudnuteľný zážitok. Každá krajina tak predstavila svoje technológie, vedecké projekty zamerané na inováciu, úsporu energie, ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov, ale umožnila aj nahliadnúť do svojej histórie či gastronómie. Najviac ho fascinovali pavilóny Spojených arabských emirátov, Kazachstanu, Malajzie.


Mirovi, ktorý v týchto dňoch začal svoje štúdium na Fakulte chemickej VUT v Brne želáme ešte veľa úspechov a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Fotky

/galeria/2015-2016/pam_den_obet_holokaust/IMG_0842.JPG

Pamätný deň obetiam holokaustu

Na začiatku školského roka 9. septembra si pripomíname jednu z najtragickejších udalostí ľudských dejín - holokaust, pre židovské dejiny ŠOA. Nie sme ďaleko ani dnes od konfliktu, uvažujeme o pomoci migrantom, bránime svoje územie a právo na súkromie. Preto je dôležité si uvedomiť, že ľudstvo už má za sebou určité skúsenosti a môže z nich čerpať múdrosť a silu.
Počas 2. svetovej vojny nik z účastníkov transportov nemigroval dobrovoľne. Ľudia rôznych etnických skupín, veku, náboženstva, farby pleti boli označení ako zodpovední za niečo, čo nemohli spôsobiť a mali byť potrestaní. Napriek tomu, že za záchranu takýchto ľudí bola smrť, bola vojna a nikto nemal nazvyš, Slovensko patrí počtom Spravodlivých medzi národmi (tak znie názov vyznamenania pre záchrancov židovských obyvateľov) medzi najpočetnejšie v Európe. Spýtajme sa sami seba, či by sme pomoc tým, ktorí to nutne potrebujú, v mierových podmienkach nezvládli!?
Študenti prímy, sekundy, kvarty a kvinty a 1.A, sexty a 2.A si pripomenuli tieto udalosti primerane veku : niektorí najprv sledovaním dokumentárneho zostrihu výpovedí pamätníkov holokaustu, ktorí ho prežili v Lučenci a ich výpovede sa nachádzajú v databáze Shoah Founadation v Los Angeles - svoje zážitky porozprávala p. V. Fischerová, p.P. Winkler, spisovateľka O. L. Gálly, Ďalšou možnosťou spoznať podmienky tej doby bol rozhovor o najznámejšej obeti holokaustu - Anne Frankovej a čítaním úryvkov z jej denníka, spracovaním jej spomienok, diskusiou porovnať svoj príbeh v čase mieru s osudom 13 až 16 ročnej dievčiny v čase vojny... Zaspomínali sme si na výstavu Anna Franková - odkaz dejín dnešku, ktorú naša škola v spolupráci s NMG, Múzeom SNP v Banskej Bystrici, Domom A. Frankovej v Amsterdame a Nadáciou M. Šimečka či Dokumentačným strediskom holokaustu inštalovala v NMG v roku 2011.
Sami študenti v ďalších dňoch našli dokumentárny film o jej živote, aj umelecky spracovanú podobu jej príbehu a pre vyučujúceho asi niet krajšej spätnej väzby, ako keď stretne svoju študentku v kníhkupectve kupovať si Denník Anny Frankovej. Ďakujem Ti, Miška Krížová,ďakujem za požičanie Denníka Laure Mužilovej, ďakujem všetkým za vnímavosť. Dúfam, že empatia, ktorú naši študenti prejavili a zažili, im raz v živote bude kompasom, keď bude niekto v núdzi.., pri pokusoch o toleranciu, ľudskosť..
Všetky aktivity sú súčasťou prokektu AKO UČIŤ O HOLOKAUSTE, ktorý na škole prebieha od roku 2008. Fotky

/galeria/2015-2016/evakuacia/P1050575.JPG

Evakuácia školy a iné cvičenia

Zahučala siréna a celé osadenstvo školy sa ponáhľalo k únikovým východom. Niektorí zmätení s taškami na pleci, niektorí s mobilom v ruke, niektorí s chladnou hlavou a nadhľadom v tvári, iní začudovane s otázkami na učiteľov: „Čo sa to deje? Prečo opúšťame školu? Prečo hučí siréna? Čo sa stalo?"
Nie nejde o scenár z katastrofického filmu. Súkromné školy mali v piatok 4.9.2015 nácvik evakuácie. Takýto nácvik sa robí s cieľom naučiť sa ako sa správať a konať v ozaj kritickej a nebezpečnej situácii, ktorá by mohla teoreticky nastať. Témou tejto evakuácie bolo anonymné nahlásenie výbušniny v objekte. Žiaci a študenti zvládli na druhý krát túto úlohu naozaj veľmi disciplinovane v čase 1minúta a 16 sekúnd.
Potom nasledovali cvičenia na stanovištiach, kde si žiaci osvojili a zopakovali teoreticky aj prakticky vedomosti a zručnosti o stabilizovanej polohe, presune poraneného z miesta nebezpečenstva. Dopravné značenie niektorým tiež dalo zabrať, nehovoriac o topografii a hode granátu na cieľ. Lenže my máme tie najšikovnejšie deti na škole a všetko bravúrne zvládli. Veď sa na to pozrite. Fotky

Ocenenie primátorkou mesta

V rámci dní mesta Lučenec 26.-27.8.2015 v piatok na hlavnom pódiu odovzdávala primátorka mesta Alexandra Pivková Ceny mesta za rok 2014. S radosťou oznamujeme, že ocenení boli aj dvaja naši študenti z celkove desiatich študentov.

Ocenenie si odniesli za mimoriadne výsledky v školskom roku 2014/2015, mimoškolskú aktivitu a reprezentáciu mesta.

Miroslav Orság – držiteľ ceny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepší vedecký projekt prezentovaný na Festivale vedy a techniky.

Peter Nociar (cenu prevzala sesternica) – víťaz celoštátneho kola biologickej olympiády a zároveň aj víťaz celoslovenskej súťaže Strom života – ENVITALENT – VÝSKUMNÍK.

Srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov.

Čítajte viac

/galeria/2015-2016/otvorenie_sk_roka/P1050544.JPG

Otvorenie školského roka 2015-2016

Dňa 2. septembra 2015 sa na Súkromnom gymnáziu, Súkromnej základnej škole a na Súkromnej základnej umeleckej škole slávnostne otváral školský rok 2015/2016. Za prítomnosti manažéra škôl, troch riaditeľov, pedagógov a žiakov si prítomní popriali veľa šťastia do nastávajúceho obdobia, veľa trpezlivosti, pevnej vôle a ctižiadostivosti v práci a veľa pekných nových zážitkov. Zvládnime ho teda spoločne všetci najlepšie, ako vieme. Fotky

Uvítanie

/galeria/2014-2015/Biele_vody/DSC_0016.JPG

Letná konferencia Súkromných škôl 2015, Biele Vody

Skôr, ako v septembri do priestorov školy prídu žiaci a študenti, začíname s prípravou školského roka my – učitelia. Je už zaužívanou tradíciou, že sa na Letnej konferencii Súkromných škôl, mimo priestorov budovy školy, stretávame za účelom plánovania nasledujúceho školského roka.

Koncom augusta 2015 sa Konferencia uskutočnila na chate v krásnom prostredí Bielych Vôd, kde sme sa v neformálnom prostredí prírodou obklopeného areálu vážne a so zanietením zapájali do tematických diskusií, ako zlepšiť výchovno-vzdelávací proces, ako vytvoriť tvorivé prostredie a ponúknuť žiakom čo najviac kvalitných podnetov pre ich osobný rozvoj.

Príjemným spestrením bol program arteterapie, ktorý pre nás pripravili vyučujúci výtvarného odboru SZUŠ. A tak učitelia, bez ohľadu na to, aký predmet vyučujú, chytili do rúk farbičky, tuše či spreje a dali priestor svojej fantázii.

Významným momentom Letnej konferencie bolo aj poďakovanie vo forme čestného uznania za prácu v školskom roku 2014/2015, ktoré za Súkromnú základnú školu dostala vedúca ŠKD Ľubica Preislerová, za Súkromné gymnázium PhDr. Viera Jakubove a za Súkromnú základnú umeleckú školu Mgr. Tomáš Kríž.

Prajeme si úspešný nový školský rok plný radosti z objavovania nového, tvorivých nápadov a zaslúžených úspechov. Fotky

Žiacka knižka