V školskom roku 2017/2018 otvárame:


1) jednu triedu 4-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia  9. ročník ZŠ (počet žiakov do 25)

2) jednu triedu 8-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia 5. ročník ZŠ (počet žiakov do 25)

Prijímacie skúšky

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium písomne – prihláškou prostredníctvom ZŠ

-  do 20. 4. 2017 na  4-ročné a 8-ročné štúdium

Termín prijímacích skúšok:

  • 9. mája 2017 o 8:00
  • 11. mája 2017 o 8:00

Prijímacia skúška pre 4-ročné a 8-ročné štúdium je formou písomného testu zo slovenského jazyka a matematiky. Kritériá prijatia zverejní riaditeľ školy do 31. marca 2016 na webovej stránke školy. V prípade nenaplnenia počtov môže riaditeľ vyhlásiť aj druhé kolo prijímacích pohovorov o čom bude včas informovať.